Klaudia

1. Intellectuele ontwikkeling. 2. Spirituele ontwikkeling. Ontspanning, de beste meditaties, affirmaties, goede bedoelingen, zelf-suggesties, muziektherapie.

YouTube-kanaal – Klaudia Pingot SpecBabka:

https://m.youtube.com/channel/UCTQoTy2IzS-NgX1yysc17YQ

Facebook:

https://m.facebook.com/SpecBabka/

432 Hz de beste meditatie om de dag mee te beginnen. Dankbaarheid, kracht van intentie en vibratie.

Luister dagelijks naar 107 affirmaties. Trek liefde, overvloed aan en bouw zelfrespect op.

“5. Ik laat de spanning in mijn hele lichaam los. Het lichaam laat spanning los.
4. Ik bevrijd mijn geest van gedachten. De geest is bevrijd van gedachten.
3. Ik sta toe mezelf om de controle los te laten.
2. Ik verenig me met het huidige moment.
1. Ik geef me over aan mijn hogere ‘ik’, de wijsheid van mijn hart en de kracht van mijn geest.

6. Ik zwem verder en dieper.
7. Ik sta mezelf toe de energie te voelen die me vult en omringt.
8. Mijn adem wordt energie.
9. Energie is de warmte die ik in mijn borst voel.
10. Mijn gedachten zijn energie.
11. Mijn gedachten worden als vlinders die rondvliegen.
12. Ze geven me vreugde en opluchting.
13. Opluchting vult mijn lichaam en alle realiteit om me heen zwaait als de kalme golven van de oceaan.
14. Ik open mijn hart voor het leven, ik open mijn hart voor mezelf.
15. Ik open mijn hart voor goed en schoonheid.
16. Ik laat schoonheid en goedheid naar me toe stromen.
17. Ik voel ze als energie.
18. Ik geef me over aan wat komt, vertrouwend dat wat komt mij zal dienen.
19. Ik leef dit moment – nu.
20. Ik laat los wat mij niet dient.
21. Ik weet dat elke ervaring me opbouwt en mijn verhaal verrijkt.
22. Ik bevrijd mezelf van woede, schuld en angst.
23. Ik heb jaloezie en spijt losgelaten.
24. Met elke bewuste ademhaling liet ik los wat een last was.
25. Ik gooi de onnodige last van gedachten en emoties van me af.
26. Mijn gedachten laten de spanning los en mijn hoofd voelt licht en prettig aan.
27. Geen enkele emotie houdt me meer tegen.
28. Ik voel vrijheid.
29. Ik voel ongebreidelde vreugde als ik naar bomen en horizonten kijk.
30. Ik voel me fris als ik me bewust ben van de lucht die mijn lichaam omringt.
31. Ik voel me in harmonie als ik bewust en regelmatig adem.
32. Elk moment is belangrijk in mijn leven.
33. Ik voel me dankbaar om hier te zijn en te zijn wie ik ben.
34. Ik heb onbeperkte kracht om mezelf en mijn geschiedenis te creëren.
35. Ik kies verstandig, en mijn beste adviseur is vrede.
36. Vandaag stel ik mezelf volledig open voor liefde, overvloed en een gezond gevoel van eigenwaarde.
37. Laat me het voelen.
38. Ik sta open voor liefde.
39. Liefde is een energie die ik uitnodig en waarmee ik resoneer.
40. Ik breng bewustzijn in mijn hart en ontvang de wereld met mijn hart.
41. Ik voel hoe goed het is om met mijn hart naar het leven te kijken.
42. Ik sta toe dat mijn hart de liefde van het hele universum vult.
43. Ik voel hoe liefde mijn hart, lichaam, geest en alle ruimte om me heen vult.
44. Liefde omringt me.
45. Ik word liefde.
46. Elke cel in mijn lichaam trilt met de frequentie van liefde.
47. Waar ik ook ben, ik geef en trek liefde aan.
48. Ik verdien onvoorwaardelijke liefde.
49. Ik kan onvoorwaardelijk liefhebben – ook mezelf.
50. Ik laat spijt en verwachting los.
51. Ik ben gefocust op nabijheid en vertrouwen.
52. Ik kan vertrouwen en tegelijkertijd grenzen stellen.
53. Ik kan mezelf volledig liefde geven en me tegelijkertijd nooit laten kwetsen.
54. Ik laat de angst voor kwaad los, omdat de liefde die ik in mij heb elke angst zal overwinnen.
55. Ik ben nergens meer bang voor, omdat ik weet hoeveel kracht in mij ligt.
56. Ik ben blij met wat is.
57. Ik wil met al mijn kracht bestaan ​​met liefde in mijn hart.
58. Dus vanaf vandaag zal ik bestaan ​​met al mijn kracht, liefde in mijn hart.
59. Het is mijn bedoeling om elke dag liefde te voelen – voor het leven, mezelf en anderen.
60. Het is mijn bedoeling om bij de persoon te zijn die mij waard is en die ik waardig ben.
61. Liefde is de machtige kracht die ik verdien en word.

62. Ik stel mezelf open voor overvloed.
63. Overvloed is de energie die ik uitnodig en waarmee ik resoneer.
64. Ik liet mijn angst voor geld los en vond mezelf veilig.
65. Ik ben klaar om te geven en te nemen omdat ik weet dat rijkdom beweging en stroom is.
66. Ik voel de enorme waarde van mijn bestaan, en mijn bestaan ​​is al het geld waard.
67. Ik heb veel talenten in mij en mijn vaardigheden kunnen anderen dienen.
68. Ik sta open voor het onbekende en tegelijkertijd kan ik me veilig voelen.
69. Ik laat negatieve overtuigingen over mezelf en geld los.
70. Alle materiële goederen zijn energie die ik kan putten uit een onbeperkte bron.
71. Ik verdien overvloed en overvloed die mij dienen en mij in staat stellen meer goed te doen, ook voor anderen.
72. Geld en materiële goederen zijn energie, net als liefde en dankbaarheid.
73. Door mezelf open te stellen voor rijkdom, kan ik nog steeds in harmonie leven met mijn waarden.
74. Overvloed in mijn leven is mijn bedoeling.
75. Het is mijn bedoeling om elke dag de volledige energiestroom te voelen.

76. Ik stel mezelf open om mijn volledige waarde te voelen.
77. De waarde van mijn bestaan ​​staat buiten kijf.
78. Ik knuffel mijn innerlijke kind dat liefde en goedheid verdient.
79. Ik stuur liefde naar de dag van mijn geboorte.
80. Mijn bestaan ​​is licht, een goddelijke vibratie van liefde en schepping.
81. Ik sta mezelf toe om alle beperkende en slechte gedachten over mezelf op te geven omdat ze niet van mij zijn.
82. Ik ben vervuld van het gevoel één te zijn met de wereld en één met het licht.
83. Ik weet dat er een innerlijke wijsheid in mij is die naar voren komt als ik me vredig voel.
84. Ik voel dat het universum gunstig voor mij is en mij dient.
85. Ik heb recht op geluk en vreugde, dus ik kies voor vreugde en geluk.
86. Ik kan goed voor mezelf zijn.
87. Ik kan mezelf vergeven.
88. Ik vergeef mezelf wat ik mezelf moet vergeven.
89. Ik vergeef anderen voor wat ik anderen moet vergeven, omdat ik met een gevoel van lichtheid en nederigheid door het leven wil gaan.
90. Ik geef mezelf begrip.
91. Ik stuur liefde en dankbaarheid naar mijn hele bestaan ​​- naar mijn verleden en toekomst, voor mijn geboorte en na mijn dood.
92. Ik ga ervan uit dat mijn bewustzijn, ziel, mijn hogere “ik” mijn leven op de juiste manier zal leiden wanneer ik vertrouw op mijn grenzeloze waarde, wanneer ik het licht in mezelf voel.
93. Vandaag word ik één met het heelal.
94. Ik geef mezelf over aan het hogere ‘ik’ dat me wijs door het leven en de volgende dag zal leiden.
95. Ik ben me ervan bewust dat mijn gedachten mijn leven leiden, dus laat mijn gedachten goed en gunstig worden – nu en voor altijd.
96. Ik concentreer me op wat belangrijk is en wat goed is.
97. Ik creëer mijn toekomst door mijn verbeeldingskracht en visies.
98. Laat mijn leven anderen inspireren.
99. Ik laat me tot de beste trekken.
100. Het is mijn bedoeling voor het beste om mij aan te trekken.
101. Dus geef ik me over aan al het moois dat op mijn pad komt en vertrouw ik op het onbekende.
102. Ik verbind me met het onbegrensde voorbij tijd en ruimte.
103. Ik verbind me met goddelijke energie, met licht, met Quantum – een veld van onbegrensde mogelijkheden.
104. Ik neem de tijd voor al deze woorden, gevoelens en trillingen om mijn geest, lichaam, hart en leefruimte binnen te komen.
105. Ik neem de tijd om het te voelen.
106. Gedachten en woorden verdwijnen – alleen energie en muziek blijven.
107. Ik zak erin weg.

Als u eenmaal weet en voelt hoe uw gedachten en gevoelens uzelf en uw leven kunnen beïnvloeden, laat u dan elke dag leiden door uw beste bedoelingen.
Laat emoties en gebeurtenissen u niet van het juiste pad brengen.
Laat het hart word je kompas.
Ik ben omdat jij bent.
Ik zal altijd en tot het einde bij je zijn, als je wilt.

Luister dagelijks naar 107 affirmaties. Trek liefde, overvloed aan en bouw zelfrespect op.

De meditatie duurt 35 minuten. Elke dag als je gaat slapen of wakker wordt, werken je hersenen in theta-golffrequenties. Theta zijn golven van zogenaamde “mind-programmering”. Metaforisch gezien is je geest in deze staat als een bandrecorder die opneemt wat er in je onderbewustzijn stroomt. Zo ontwaak je het beste in jezelf. Luister elke dag naar deze opname om je potentieel voor liefde, overvloed, vrede, creativiteit en zelfrespect te ontsluiten. Het eerste deel van de meditatie is om je geest in een diepe staat van ontspanning te brengen, dan hoor je affirmaties over vervulling, het loslaten van het onnodige, liefde, overvloed en zelfrespect”.
Klaudia Pingot

127 krachtbevestigingen, 432 Hz. Luister elke dag. Elke dag meer magie.

“0. Ik zwem verder en dieper.

1. Mijn gedachten beïnvloeden wat was en wat zal zijn.
2. Ik ben.
3. Ik ben en ik voel de kracht die uit dit woord vloeit.
4. Ik ben in de hier en nu.
5. Ik ben een deel van het universum.
6. Ik ben ziel in lichaam en lichaam in ziel.
7. Ik ben een combinatie van energie en materie.
8. Ik ben hier niet per ongeluk.
9. Ik ben hier met een reden.
10. Ik ben de wijsheid van mijn ervaringen.
11. Ik ben het potentieel van mijn gevoelens en gedachten.
12. Ik ben het product van mijn keuzes.
13. Ik ben perfectie in mijn onvolmaaktheid.
14. Ik ben een waarde op zich.
15. Ik ben al en ik ben nog steeds.
16. Ik ben zelfs als ik niets heb.
17. Ik ben zelfs als niemand terugkomt onder mijn aandacht.
18. Ik ben het licht in het donker.
19. Ik ben de adem in stilte.
20. Ik ben de schepper van mijn leven.
21. Ik ben en ik voel het in mijn hart.
22. Ik ben omdat U bent.
23. U bent omdat ik ben.
24. Ik zwem verder en dieper.
25. Mijn gedachten beïnvloeden wat was en wat zal zijn.
26. Ik leef.
27. Ik leef en ik voel de kracht van dit woord stromen.
28. Ik leef omdat ik weet dat dit leven mij overkomt.
29. Ik leef en dit is het grootste geschenk.
30. Ik leef en hierdoor kan ik liefde ervaren.
31. Ik leef en daarom kan ik leren van mijn fouten.
32. Ik leef en ik kan elke dag opnieuw beginnen.
33. Ik leef en ik heb het recht om te stoppen in dit leven.
34. Ik leef om nieuwe ervaringen op te doen.
35. Ik leef om mezelf te ontwikkelen en te leren kennen.
36. Ik leef om het goede voorbeeld te geven.
37. Ik leef om vreugde en dankbaarheid te ervaren.
38. Ik leef door dit leven met moed en nieuwsgierigheid te doorlopen.
39. Ik leef en voel het in mijn hart.
40. Dit is mijn leven en mijn tijd.
41. Dit is mijn weg en mijn avontuur.
42. Ik leef omdat het leven de moeite waard is.
43. Ik zwem verder en dieper.
44. Mijn gedachten beïnvloeden wat was en wat zal zijn.
45. Ik accepteer.
46. Ik accepteer en voel de kracht van dit woord.
47. Ik accepteer, om lijden om te zetten in begrip.
48. Ik accepteer de werkelijkheid zoals ze is.
49. Ik accepteer mezelf zoals ik ben.
50. Ik accepteer mijn lichten en schaduwen.
51. Ik accepteer mezelf waar ik ben.
52. Ik accepteer wat er met mij is gebeurd en gebeurt.
53. Ik accepteer mijn eigen fouten en mislukkingen.
54. Ik accepteer mensen en hun diversiteit.
55. Ik accepteer de complexiteit van het leven.
56. Ik accepteer mijn woede en hulpeloosheid.
57. Ik accepteer mijn verleden.
58. Ik accepteer het en voel het in mijn hart.
59. Ik accepteer dat niet alles is wat ik wil dat het is.
60. Ik vervang het bezwaar door acceptatie.
61. Als ik accepteer, ontspant en geneest mijn lichaam.
62. Acceptatie omvat mezelf en de wereld.
63. Ik zwem verder en dieper.
64. Mijn gedachten beïnvloeden wat was en wat zal zijn.
65. Ik vergeef.
66. Ik vergeef en voel de kracht van dat woord.
67. Ik vergeef het om de last los te laten.
68. Ik vergeef mezelf fouten.
69. Ik vergeef de wereld onrecht.
70. Ik vergeef mezelf dat ik soms faal.
71. Ik vergeef degenen die mij laten lijden.
72. Ik vergeef en heb mededogen.
73. Als ik vergeef, wordt mijn lichaam licht en mijn hart vrij.
74. Ik omhels mezelf en de wereld met vergeving en mededogen.
75. Ik zwem verder en dieper.
76. Mijn gedachten beïnvloeden wat was en wat zal zijn.
77. Ik heb het recht om mezelf te zijn.
78. Ik heb het recht om: “nee” te zeggen.
79. Ik kan zeggen: “Ik wil”.
80. Ik heb de lucht boven mijn hoofd.
81. Ik heb de grond onder mijn voeten.
82. Ik heb de natuur om me heen.
83. Ik heb mezelf.
84. Ik heb een hart dat klopt.
85. Ik heb liefde in en om me heen.
86. Ik weet wat belangrijk is.
87. Ik heb de adem die me leven geeft.
88. Ik heb een leven dat een reis is.
89. Ik heb genoeg om vreugde te voelen.
90. Ik heb genoeg om dankbaar te zijn.
91. Als ik het gevoel heb dat ik zoveel heb, stolt mijn lichaam en is mijn hart gerust.
92. Ik zwem verder en dieper.
93. Mijn gedachten beïnvloeden wat was en wat zal zijn.
94. Ik sta mezelf toe om los te laten wat mij niet dient.
95. Mezelf toestaan ​​te ervaren wat ik nodig heb.
96. Ik sta mezelf toe het licht in mezelf te voelen.
97. Ik sta mezelf toe mezelf te zijn.
98. Ik sta mezelf toe om te rusten.
99. Ik sta mijn intuïtie toe om me te ondersteunen.
100. Ik laat mijn verleden me de wijsheid van ervaringen geven.
101. Ik laat mijn toekomst me naar het beste leiden.
102. Ik laat mijn hier en nu een moment van kracht zijn.
103. Als ik me overgeef aan wat belangrijk is, geeft mijn lichaam me vleugels en klopt mijn hart ritmisch.
104. Ik zwem verder en dieper.
105. Mijn gedachten beïnvloeden wat was en wat zal zijn.
106. Ik stel me open.
107. Ik stel mezelf open en voel de kracht uit dit woord stromen.
108. Ik sta open voor liefde.
109. Ik sta open voor het goede.
110. Ik stel me open voor het onbekende.
111. Ik sta open voor mijn mogelijkheden.
112. Ik sta open voor mensen.
113. Ik sta open voor mezelf.
114. Ik sta open voor wat de nieuwe dag ook brengt.
115. Ik sta open voor kansen en lessen uit moeilijke ervaringen.
116. Ik sta open voor overvloed en overvloed.
117. Ik sta open voor verandering.
118. Als ik mijn geest open, voelt mijn lichaam sterk en mijn hart moedig.
119. Ik zwem verder en dieper.
120. Mijn gedachten beïnvloeden wat was en wat zal zijn.
121. Ik balanceer energie in mezelf en alle energiecentra.
122. Ik breng de wortelchakra in balans om me veilig te voelen.
123. Ik breng de sacrale chakra in balans om tederheid te ervaren.
124. Ik balanceer mijn zonnevlechtchakra om keuzevrijheid te voelen.
125. Ik breng mijn hartchakra in evenwicht om lief te hebben.
126. Ik breng mijn keelchakra in balans om mijn waarheid te leven.
127. Ik balanceer het derde oog chakra om bewust te zijn.
128. Ik open de kruinchakra om verbinding te maken met mijn hogere zelf.
129. Als ik mijn energie in balans breng, geneest mijn lichaam en wordt mijn hart gevuld met liefde.
130. Ik zwem verder en dieper.
131. Mijn gedachten beïnvloeden wat was en wat zal zijn.
132. Ik adem en ik voel de kracht eruit stromen.
133. Ik adem vrij.
134. Ik adem omdat ik leef.
135. Ik adem om mezelf leven te geven.
136. Ik adem liefde.
137. Ik adem mededogen.
138. Ik adem goed.
139. Ik adem vervulling.
140. Ik adem rustig en diep.
141. Ik adem bewust.
142. Ik adem met de bomen.
143. Ik adem in en laat los wat me niet dient.
144. Ik adem door mijn gedachten op te lossen.
145. Ik adem terwijl ik me verenig met het huidige moment.
146. Ik adem en ik voel dat alles voor mij werkt.

Als je eenmaal weet en voelt hoe je gedachten en gevoelens jezelf en je leven kunnen beïnvloeden, laat je dan elke dag leiden door de beste bedoelingen, laat je hart je kompas worden. Ubuntu”.

Meditatietekst en uitvoering: Klaudia Pingot

Muziek: Mariusz Maciej Drozdowski

14 x verdubbeld:
“Ik zwem verder en dieper”.
“Mijn gedachten beïnvloeden wat was en wat zal zijn”.

146-14 = 132

“Ik ben”.
“Ik leef”.
“Ik accepteer”.
“Ik vergeef”.
“Ik stel me open”.

Dit zijn belangrijkere affirmaties omdat ze ook verdubbeld zijn: “[…] en ik voel de kracht vloeien uit dit woord”.

132-5 = 127

Toch… “Ik adem […]”.

Editie 2021-12-25 – Ik merkte de weggelaten affirmatie op en voegde deze toe: “0. Ik zwem verder en dieper”. Het wordt ook gevonden onder 107 affirmaties. We hebben in totaal 234 mooie affirmaties.

Editie 2021-12-26 – In Google-vertalingen van 2021-12-24 heb ik vervangen: “2 6. Ik leef”. naar “26. Ik leef”.

12R.tv / DE?? EN?? ES?? FR?? IT?? NL?? PL?? PT?? SE??

AL?? AZ?? BA?? BD?? BG?? BY?? CN?? CZ?? DK?? EE?? EG?? FI?? GE?? GR?? HK?? HR?? HU?? ID?? IE?? IL?? IN?? IR?? IS?? JP?? KE?? KR?? KZ?? LT?? LV?? MK?? MT?? MM?? MY?? NO?? PH?? PK?? RO?? RS?? RU?? SA??SI?? SK?? TH?? TR?? TW?? TZ?? UA?? VN??

https://12r.tv/klaudia/

https://12r.pl/klaudia/