Wikipedia.org & YouTube.com:

Akademie: https://12r.tv/nauka/akademie/
Politechniki https://12r.tv/nauka/politechniki/
Uczelnie Artystyczne: https://12r.tv/nauka/uczelnie-artystyczne/
Uczelnie Medyczne: https://12r.tv/nauka/uczelnie-medyczne/
Uczelnie Morskie: https://12r.tv/nauka/uczelnie-morskie/
Uczelnie Policji, Prokuratury, Sądu, Straży Pożarnej https://12r.tv/nauka/policja-prokuratura-sad-straz-pozarna/
Uczelnie Wojskowe: https://12r.tv/nauka/uczelnie-wojskowe/
Ważniejsze Uniwersytety z PWN: https://12r.tv/nauka/uniwersytety/

https://12r.tv/science/universities


Wyższe Uczelnie w BIP:

https://12r.tv/nauka/bip/

Wyższe Uczelnie w Wikipedia.org:

https://12r.tv/nauka/wikipedia/


RANKINGI


Program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Program IDUB

Program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB) wprowadzony został przez nową ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i stanowi jeden z kluczowych elementów reformy nauki i szkolnictwa wyższego.

Priorytetem programu jest wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-inicjatywa-doskonalosci–uczelnia-badawcza


HR Excellence in Research

Certyfikat nadawany jest przez Komisję Europejską instytucjom naukowym gwarantującym stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju kariery zawodowej, a także pomoc merytoryczną i finansową przy projektach badawczych. Wewnętrzna polityka kadrowa i procedury rekrutacji instytucji posługującej się logo HR Excellence in Research muszą być zgodne z zasadami określonymi w Europejskiej Karcie Naukowca i „Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych (https://www.euraxess.pl/pl/poland/naukowcy/karta-i-kodeksnaukowcy).

Instytucje wyróżnione znakiem „HR Excellence in Research” są promowane przez Komisję Europejską wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako zapewniające naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju, wspierające inicjatywy naukowe, prowadzące politykę równych szans, sprzyjające mobilności i zapewniające szkolenia podnoszące kwalifikacje naukowców.

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r/awarded


ARWU – Academic Ranking of World Universities

Akademicki Ranking Uniwersytetów Świata (ang. Academic Ranking of World Universities), zwyczajowo ranking szanghajski – zestawienie prowadzone i opracowywane przez Institute of Higher Education przy Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju, klasyfikujące osiągnięcia naukowe i badawcze wyższych uczelni.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Akademicki_Ranking_Uniwersytet%C3%B3w_%C5%9Awiata

Academic Ranking of World Universities 2020

http://www.shanghairanking.com/ARWU2020.html


CWTS Leiden Ranking

Ranking CWTS Leiden to coroczny globalny ranking uniwersytetów oparty wyłącznie na wskaźnikach bibliometrycznych. Rankingi są opracowywane przez Centre for Science and Technology Studies (holenderskie: Centrum voor Wetenschap en Technologische Studies, CWTS) na Uniwersytecie w Leiden w Holandii. Źródłem publikacji i danych cytowań jest baza bibliograficzna Web of Science Clarivate Analytics.

Ranking Leiden klasyfikuje uniwersytety na całym świecie według liczby publikacji akademickich według objętości i wpływu cytowań publikacji w tych instytucjach. Rankingi uwzględniają różnice w języku, dyscyplinie i wielkości instytucji. Wiele list rankingowych jest publikowanych według różnych bibliometrycznych wskaźników normalizacji i wpływu, w tym liczby publikacji, cytowań na publikację i znormalizowanego wpływu na publikację. Oprócz wpływu cytowań, Leiding Ranking klasyfikuje również uniwersytety według współpracy naukowej, w tym współpracy z innymi instytucjami i współpracy z partnerem branżowym.

Google Tłumacz: https://en.m.wikipedia.org/wiki/CWTS_Leiden_Ranking

CWTS Leiden Ranking

https://www.leidenranking.com/ranking/2020/list


Lista szkół artystycznych – Świat

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_art_schools

Lista szkół artystycznych – Europa

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_art_universities_and_colleges_in_Europe


Lista szkół medycznych – świat

Szkoły medyczne są opracowywane, monitorowane i certyfikowane przez organizacje krajowe w każdym kraju. Agencją odpowiedzialną za to w większości krajów jest Ministerstwo Zdrowia. Szkoły medyczne, które są uznawane przez odpowiednie agencje w swoich krajach, są wymienione w Światowym Katalogu Szkół Medycznych, który zawiera połączone dane z poprzednich źródeł – International Medical Education Directory (IMED) i AVICENNA Directory.

Google tłumacz: https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_medical_schools

Światowy katalog szkół medycznych

Światowy katalog szkół medycznych to publiczna baza danych instytucji zajmujących się edukacją medyczną. W katalogu znajduje się ponad 3300 działających szkół medycznych. Katalog został opublikowany we współpracy Światowej Federacji Edukacji Medycznej (WFME) oraz Fundacji na rzecz Postępu Międzynarodowej Edukacji Medycznej i Badań (FAIMER).

Google Tłumacz: https://en.m.wikipedia.org/wiki/World_Directory_of_Medical_Schools

World Directory of Medical Schools

https://search.wdoms.org/


Lista szkół muzycznych – Świat:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_university_and_college_schools_of_music


QS World University Rankings

rankingi najlepszych uczelni na świecie (aut. Quacquarelli Symonds)

QS World University Rankings (Światowe Rankingi Uniwersyteckie QS) – rankingi najlepszych uczelni na świecie publikowane od 2004 przez organizację Quacquarelli Symonds (QS), do 2009 wspólnie z „Times Higher Education”.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/QS_World_University_Rankings

QS World University Rankings 2021

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021


THE – Times Higher Education World University Rankings

coroczny ranking uniwersytetów (aut. Times Higher Education; od 2010)

Times Higher Education World University Rankings – ranking najlepszych uniwersytetów na świecie przygotowywany przez brytyjskie czasopismo „Times Higher Education”. Publikowany jest corocznie od 2010 roku.

Uniwersytecki ranking „THE” jest postrzegany, obok Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata i Światowego Rankingu Uniwersyteckiego QS, jako jedno z trzech najchętniej śledzonych zestawień tego typu.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Times_Higher_Education_World_University_Rankings

THE World University Rankings 2021

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats


Top International Managers in Engineering – T.I.M.E.

Top International Managers in Engineering (T.I.M.E.), dawniej Top Industrial Managers for Europe, to sieć pięćdziesięciu siedmiu szkół inżynierskich, wydziałów i uczelni technicznych. Najstarsza europejska sieć szkół inżynierskich w swojej dziedzinie, T.I.M.E. Stowarzyszenie promuje wymiany absolwentów i podwójne stopnie naukowe w całej Europie i na świecie, aby umożliwić studentom uzyskanie szerszego, wysokiego poziomu naukowej edukacji inżynierskiej z dogłębnym doświadczeniem międzykulturowym.

Google Tłumacz: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Top_International_Managers_in_Engineering

T.I.M.E. – Members

https://timeassociation.org/time-members/


US News & World Report Najlepszy globalny ranking uniwersytetów

Ranking Best Global Universities autorstwa U.S. News & World Report to coroczny ranking światowych uniwersytetów. 28 października 2014 r. Firma U.S. News, która rozpoczęła ranking amerykańskich uniwersytetów w 1983 r., Opublikowała swój inauguracyjny globalny ranking, oceniający 500 uniwersytetów w 49 krajach. Ta pierwsza odsłona Best Global University Ranking została opublikowana bez wcześniejszego ogłoszenia, a US News wyjaśniło później, że rankingi z tego roku były próbnym balonem dla wejścia publikacji na światowe rankingi uniwersytetów. Po wstępnym ogłoszeniu rankingów przyszłorocznych, w 2016 r. Periodyk sformalizował globalne rankingi uczelni w ramach regularnego corocznego programu. Po oficjalnym opublikowaniu metodologii rankingu ujawniono, że opiera się ona na 10 różnych wskaźnikach mierzących wyniki w nauce i reputację uniwersytetów. Od tego czasu ranking został poprawiony i rozszerzony, aby objąć 1500 instytucji w 81 krajach i obecnie obejmuje pięć rankingów regionalnych i 28 rankingów przedmiotowych. Globalny ranking U.S. News, wykorzystujący 13 wskaźników i oparty głównie na danych dostarczonych przez Clarivate, różni się metodologicznie od rankingu instytucji amerykańskich; Globalne uniwersytety są oceniane na podstawie takich czynników, jak reputacja badawcza, publikacje naukowe i liczba wysoko cytowanych prac.

Google Tłumacz: https://en.m.wikipedia.org/wiki/U.S.News%26_World_Report_Best_Global_University_Ranking

2021 Best Global Universities Rankings – US News & World Report

https://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings


Webometryczny ranking uniwersytetów świata

Webometryczny ranking uniwersytetów świata (ang. Webometrics Ranking of World Universities) – ranking uczelni na świecie tworzony na podstawie złożonego wskaźnika, który bierze pod uwagę zarówno ilość treści internetowych (liczba stron internetowych i plików danych umieszczonych w Internecie) oraz widoczność i wpływ tych publikacji internetowych według liczby linków zewnętrznych (otrzymane cytowania stron). Ranking jest publikowany przez Cybermetrics Lab, grupę badawczą z hiszpańskiej Naczelnej Rady Badań Naukowych (hiszp. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) z siedzibą w Madrycie.

Celem rankingu jest zwiększenie obecności instytucji akademickich i badawczych w Internecie i promowanie otwartego dostępu do publikacji wyników naukowych. Ranking powstał w 2004 i jest uaktualniany dwa razy w roku: w styczniu i w lipcu. Obecnie publikuje wskaźniki webometryczne dla ponad 12 000 szkół wyższych.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Webometryczny_ranking_uniwersytet%C3%B3w_%C5%9Bwiata

Ranking Web of Universities 2021 – webometrics.info

https://www.webometrics.info/en/world


Wikipedia.org & YouTube.com:

Wyższe uczelnie na 12r.tv/pl:

https://12r.tv/pl/wyzsze-uczelnie/

Aktualizacje – kontakt: info@12r.tv


12r.tv – 12r.tv/nauka – 12r.tv/science

😔 Pilne! Pomóżmy:

https://www.siepomaga.pl/potrzebujacy/ostatni-dzwonek

https://www.siepomaga.pl/

Dzięki!