MT

? Ferħ, hena, saħħa: 1. Paċi ta’ ġewwa. 2. Ikseb sodisfazzjon mill-għajnuna u l-appoġġ għall-Oħrajn. Relazzjonijiet. 12R.tv❌✅ Nawgura Lilkom, Lili nnifsi u Oħrajn li fi tmiem is-sena d-dieħla, kull wieħed Minna jista’ jgħid: “2022 kienet l-aqwa sena ta’ ħajti ??”. Marcin Ellwart

Bniedem

Il-Bnedmin (Umani) huma primati fl-ispeċi Homo sapiens (bil-Latin; ‘Raġel għaref’), fil-ġeneru mammiferi, fil-klassi Mammalia, fil-familja Hominidae.

L-Umani għandhom moħħ żviluppat ħafna li jippermetti raġunamenti astratti, il-lingwa u introspezzjoni (li tikkuntempla lilek innifsek, u mhux tosserva madwarek biss). Dan, flimkien ma’ ġisem wieqaf li jippermetti l-użu ħieles tal-idejn ippermetta lil bnedmin sabiex jagħmlu użu kbir ta’ għodod.

Bħal ħafna primati oħra, l-umani huma ta’ natura soċjali u jħobbu joqogħdu miġburin flimkien. Barra minn hekk, kapaċi jużaw ħafna tipi ta’ kommunikazjoni. Il-bnedmin, matul is-snin u jibqgħu fil-futur, jikkreaw strutturi soċjali kumplessi magħmula minn gruppi ta’ individwi li jikkooperaw flimkien u jikkompetu ma’ xulxin. Id-daqs ta’ dawn il-gruppi jvarja minn ftit individwi għal nazzjonijiet sħaħ b’miljuni ta’ nies. It-taħlit bejn dal-gruppi ħoloq matul iż-żminijiet varjeta’ kbira ta’ tradizzjonijiet, ritwali, etika, valuri, użanzi, normi soċjali u liġijiet li kollha jiffurmaw l-bażi tas-soċjetà umana.

Wikipedia.org:

https://mt.m.wikipedia.org/wiki/Bniedem

Lingwa Maltija

Il-Malti huwa l-ilsien nazzjonali tar-Repubblika ta’ Malta. Huwa l-ilsien uffiċjali flimkien mal-Ingliż; kif ukoll wieħed mill-ilsna uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Dan l-ilsien għandu sisien u għerq semitiku, ta’ djalett Għarbi li ġej mill-Afrika ta’ Fuq, għalħekk qatt ma kellu rabta mill-qrib mal-Għarbi Klassiku. Iżda tul iż-żminijiet, minħabba proċess tal-latinizzazjoni ta’ Malta, bdew deħlin bosta elementi lingwistiċi mill-Isqalli, djalett ta’ art li wkoll għaddiet minn żmien ta’ ħakma Għarbija. Wara l-Isqalli beda dieħel ukoll it-Taljan, fuq kollox fiż-żmien tad-daħla tal-Kavallieri tal-Ordni ta’ San Ġwann sa meta l-Ingliż ħa post it-Taljan bħala l-ilsien uffiċjali fil-Kostituzzjoni Kolonjali tal-1934.

https://mt.m.wikipedia.org/wiki/Lingwa_Maltija


2022-02-22 22:22 stArt 1, 2, 3, 4, Progress; 2, 22, 222, 2222 … simetrija; 22.❤2.2❤22

1. Żvilupp intellettwali. 2. Żvilupp spiritwali. Rilassament, l-aħjar meditazzjonijiet, affermazzjonijiet, intenzjonijiet tajbin, awto-suġġerimenti, terapija mużikali.

Kanal tal-YouTube – Klaudia Pingot SpecBabka:

https://m.youtube.com/channel/UCTQoTy2IzS-NgX1yysc17YQ

Facebook:

https://m.facebook.com/SpecBabka/

127 affermazzjoni tal-qawwa, 432 Hz. Isma kuljum. Aktar maġija kuljum.

“0. Jien ngħum aktar u aktar fil-fond.

1. Ħsibijieti jinfluwenzaw dak li kien u dak li se jkun.
2. Jien.
3. Jien u nħoss il-qawwa ġejja minn din il-kelma.
4. Jien hawn u issa.
5. Jien parti mill-univers.
6. Jiena ruħ fil-ġisem u ġisem fir-ruħ.
7. Jien taħlita ta’ enerġija u materja.
8. Jien hawn mhux b’mod aċċidentali.
9. Jien hawn għal raġuni.
10. Jiena l-għerf tal-esperjenzi tiegħi.
11. Jien il-potenzjal tas-sentimenti u l-ħsibijiet tiegħi.
12. Jien ir-riżultat tal-għażliet tiegħi.
13. Jien perfezzjoni fl-imperfezzjoni tiegħi.
14. Jiena valur fija nnifsi.
15. Jien hawn u għadni.
16. Jien anke meta m’għandi xejn.
17. Jien anke meta ħadd ma jagħti kasni.
18. Jien id-dawl fid-dlam.
19. Jien in-nifs fis-skiet.
20. Jien il-kreatur ta’ ħajti.
21. Jien u nħossha f’qalbi.
22. Jien għax Inti.
23. Inti għax jien.
24. Jien ngħum aktar ‘il bogħod u aktar fil-fond.
25. Ħsibijieti jinfluwenzaw dak li kien u dak li se jkun.
26. Jien ħaj.
27. Jien ħaj u nħoss il-qawwa ġejja minn din il-kelma.
28. Ngħix għax naf li din il-ħajja tiġrili.
29. Jien ħaj u dan huwa l-akbar rigal.
30. Jien ħaj u grazzi għal dan nista’ nesperjenza l-imħabba.
31. Jien ħaj u għalhekk nista’ nitgħallem mill-iżbalji tiegħi.
32. Jien ħaj u nista’ nibda mill-ġdid kuljum.
33. Jien ħaj u għandi d-dritt li nieqaf f’din il-ħajja.
34. Ngħix biex nikseb esperjenzi ġodda.
35. Ngħix biex niżviluppa u nsir naf lili nnifsi.
36. Ngħix biex inmexxi bl-eżempju.
37. Ngħix biex nesperjenza ferħ u gratitudni.
38. Ngħix billi ngħaddi minn din il-ħajja b’kuraġġ u kurżità.
39. Ngħix u nħossha f’qalbi.
40. Dan hu ħajti u żmieni.
41. Din hija t-triq tiegħi u l-avventura tiegħi.
42. Ngħix għax il-ħajja ta’ min jgħix.
43. Jien ngħum aktar ‘il bogħod u aktar fil-fond.
44. Ħsibijieti jinfluwenzaw dak li kien u dak li se jkun.
45. Naċċetta.
46. Naċċetta u nħoss il-qawwa ta’ din il-kelma.
47. Naċċetta, li nbiddel it-tbatija f’fehim.
48. Naċċetta r-realtà kif inhi.
49. Naċċetta lili nnifsi għal min jien.
50. Naċċetta d-dwal u d-dellijiet tiegħi.
51. Naċċetta lili nnifsi fejn inkun.
52. Naċċetta dak li ġara u qed jiġrili.
53. Naċċetta l-iżbalji u l-fallimenti tiegħi stess.
54. Naċċetta n-nies u d-diversità tagħhom.
55. Naċċetta l-kumplessità tal-ħajja
56. Naċċetta r-rabja u d-dgħufija tiegħi.
57. Naċċetta l-passat tiegħi.
58. Naċċettaha u nħossha f’qalbi.
59. Naċċetta li mhux kollox huwa dak li nixtieq li jkun.
60. Nissostitwixxi l-oġġezzjoni b’aċċettazzjoni.
61. Meta naċċetta, ġismi jirrilassa u jfiq.
62. L-aċċettazzjoni tħaddan lili nnifsi u lid-dinja.
63. Jien ngħum aktar ‘il bogħod u aktar fil-fond.
64. Ħsibijieti jinfluwenzaw dak li kien u dak li se jkun.
65. Naħfer.
66. Naħfer u nħoss il-qawwa ta’ dik il-kelma.
67. Naħfer li nħalli l-piż.
68. Naħfer lili nnifsi għall-iżbalji.
69. Naħfer lill-inġustizzja tad-dinja.
70. Jiena naħfer lili nnifsi talli nfalli kultant.
71. Naħfer lil dawk li jġegħluni nbati.
72. Naħfer u għandi mogħdrija.
73. Meta naħfer ġismi jsir ħafif u qalbi ħielsa.
74. Inħaddan lili nnifsi u lid-dinja b’maħfra u mogħdrija.
75. Jien ngħum aktar ‘il bogħod u aktar fil-fond.
76. Ħsibijieti jinfluwenzaw dak li kien u dak li se jkun.
77. Għandi d-dritt li nkun jien.
78. Għandi d-dritt li ngħid “le”
79. Għandi l-abbiltà li ngħid, “Irrid”
80. Għandi s-sema fuq rasi.
81. Għandi l-art taħt saqajji.
82. Għandi n-natura madwar.
83. Jien għandi nnifsi.
84. Għandi qalb li tħabbat.
85. Għandi l-imħabba ġewwa u madwari.
86. Jiena konxju ta’ x’inhu importanti.
87. Għandi n-nifs li jagħtini l-ħajja.
88. Għandi ħajja li hija vjaġġ.
89. Għandi biżżejjed biex inħoss il-ferħ.
90. Għandi biżżejjed biex inħossni grat.
91. Meta nħoss li għandi daqshekk, ġismi jissolidifika u qalbi tkun komda.
92. Jien ngħum aktar ‘il bogħod u aktar fil-fond.
93. Ħsibijieti jinfluwenzaw dak li kien u dak li se jkun.
94. Inħalli lili nnifsi nħalli dak li ma jservini.
95. Inħalli lili nnifsi nesperjenza dak li għandi bżonn.
96. Inħalli nħoss id-dawl ġewwa fija.
97. Inħalli nkun jien nnifsi.
98. Inħalli lili nnifsi nistrieħ.
99. Inħalli l-intuwizzjoni tiegħi tappoġġjani.
100. Ħalli l-passat Tiegħi Jagħtini l-Għerf tal-Esperjenzi.
101. Inħalli l-futur tiegħi jwassalni għall-aħjar.
102. Nippermetti li hawn u issa tiegħi jkun mument ta’ poter.
103. Meta niddejjaq f’dak li hu importanti, ġismi jagħtini ġwienaħ u qalbi tħabbat ritmikament.
104. Jien ngħum aktar ‘il bogħod u aktar fil-fond.
105. Ħsibijieti jinfluwenzaw dak li kien u dak li se jkun.
106. Qed niftaħ.
107. Niftaħ ruħi u nħoss il-qawwa toħroġ minn din il-kelma.
108. Jien miftuħ għall-imħabba.
109. Jien miftuħ għat-tajjeb.
110. Qed niftaħ għal dak li mhux magħruf.
111. Jien miftuħ għall-potenzjal tiegħi.
112. Jien miftuħ għan-nies.
113. Qed niftaħ għalija nnifsi.
114. Jien miftuħ għal dak kollu li jġib il-jum il-ġdid.
115. Jien miftuħ għal opportunitajiet u lezzjonijiet minn esperjenzi diffiċli.
116. Jien miftuħ għall-abbundanza u l-abbundanza.
117. Jien miftuħ għall-bidla.
118. Meta niftaħ moħħi, ġismi jħossu b’saħħtu u qalbi tħossha kuraġġuża.
119. Jien ngħum aktar ‘il bogħod u aktar fil-fond.
120. Ħsibijieti jinfluwenzaw dak li kien u dak li se jkun.
121. Nibbilanċja l-enerġija fija nnifsi u fiċ-ċentri kollha tal-enerġija.
122. Nibbilanċja ċ-chakra tal-għeruq biex inħossni sigur.
123. Nibbilanċja ċ-chakra sakrali biex nesperjenza t-tenerezza.
124. Qed nibbilanċja ċ-chakra tiegħi tal-plexus solari biex inħoss l-aġenzija.
125. Nibbilanċja ċ-chakra tal-qalb tiegħi mal-imħabba.
126. Nibbilanċja ċ-chakra tal-griżmejn biex ngħix il-verità tiegħi.
127. Qed nibbilanċja t-chakra tat-tielet għajn biex inkun konxju.
128. Niftaħ iċ-chakra tal-kuruna biex nikkonnettja mal-awti ogħla tiegħi.
129. Meta nibbilanċja l-enerġija tiegħi, ġismi tfieq u qalbi timtela bl-imħabba.
130. Jien ngħum aktar ‘il bogħod u aktar fil-fond.
131. Ħsibijieti jinfluwenzaw dak li kien u dak li se jkun.
132. nieħu n-nifs u nħoss il-qawwa toħroġ minnu.
133. nieħu n-nifs liberament.
134. nieħu n-nifs għax ngħix.
135. nieħu n-nifs biex nagħti l-ħajja lili nnifsi.
136. nieħu n-nifs l-imħabba.
137. nieħu mogħdrija.
138. nieħu n-nifs tajjeb.
139. nieħu nifs sodisfazzjon.
140. Nieħu nifs b’mod kostanti u profond.
141. nieħu n-nifs konxjament.
142. nieħu n-nifs mas-siġar.
143. nieħu n-nifs biex inħalli dak li ma jservini.
144. Nieħu nifs billi nħalli ħsibijieti.
145. Qed nieħu n-nifs waqt li ningħaqad mal-mument preżenti.
146. Nifs u nħoss li kollox qed jaħdem għalija.

Ladarba tkun taf u tħoss kif il-ħsibijiet u s-sentimenti tiegħek jistgħu jinfluwenzaw lilek innifsek u lil ħajtek, ħalli l-aħjar intenzjonijiet jiggwidawk kuljum, ħalli qalbek issir il-boxxla tiegħek. Ubuntu “.

Test ta’ meditazzjoni u prestazzjoni: Klaudia Pingot

Mużika: Mariusz Maciej Drozdowski

14 x irduppjat:
“Qed ngħum aktar u aktar fil-fond”.
“Ħsibijieti jinfluwenzaw dak li kien u dak li se jkun”.

146-14 = 132

“Jien”.
“Ngħix”.
“Naċċetta”.
“Naħfer”.
“Qed niftaħ”.

Dawn huma affermazzjonijiet aktar importanti għaliex huma wkoll doppji: “[…] u nħoss il-qawwa ġejja minn din il-kelma”.

132-5 = 127

Aktar… “Qed nieħdu n-nifs […]”.

Edizzjoni 25/12/2021 – Innutajt u żidt l-affermazzjoni li tħalla barra: “0. Qed ngħum aktar u aktar fil-fond”. Tinstab ukoll fost 107 affermazzjoni. Għandna total ta’ 234 affermazzjoni sabiħa.

Edizzjoni 26/12/2021 – Fit-traduzzjonijiet tal-Google tal-24/12/2021 biddel: “2 6. Jien ħaj”. għal “26. Ħaj”.

432 Hz l-aħjar meditazzjoni biex tibda l-ġurnata. Il-gratitudni, il-qawwa tal-intenzjoni u l-vibrazzjoni.

Isma’ 107 affermazzjoni kuljum. Attira l-imħabba, l-abbundanza, u tibni l-istima personali.

“5. Inħalli t-tensjoni f’ġismi kollu. Il-ġisem iħalli t-tensjoni.
4. Neħles moħħi mill-ħsibijiet. Il-moħħ huwa meħlus mill-ħsibijiet.
3. Nippermetti lili nnifsi biex inħalli l-kontroll.
2. Jiena ningħaqad ma’ fil-mument preżenti.
1. Jiena nċedi għal “jien” ogħla, l-għerf ta’ qalbi u l-qawwa ta’ moħħi.

6. Jien ngħum aktar ‘il bogħod u aktar fil-fond.
7. Jien inħalli nħoss l-enerġija li timlieni u ddawwarni.
8. In-nifs tiegħi jsir enerġija.
9. L-enerġija hija s-sħana li nħoss f’sidri.
10. Il-ħsibijiet tiegħi huma l-enerġija.
11. Ħsibijieti jsiru bħal friefet li jtiru madwar.
12. Jagħtuni ferħ u serħan.
13. Is-serħan jimla ġismi, u r-realtà kollha madwari titbandal bħall-mewġ kalm tal-oċean.
14. Niftaħ qalbi għall-ħajja, niftaħ qalbi għalija nnifsi.
15. Niftaħ qalbi għat-tajjeb u għas-sbuħija.
16. Inħalli s-sbuħija u t-tjubija jgħaddu lejja.
17. Inħosshom bħala enerġija.
18. Jiena nċedi għal dak li ġej, nafda li dak li ġej se jservini.
19. Ngħix dan il-mument – issa.
20. Inħalli dak li ma jservini.
21. Naf li kull esperjenza tibnini u tarrikkixxi l-istorja tiegħi.
22. Neħlis lili nnifsi mir-rabja, mill-ħtija u mill-biża’.
23. Inħalli l-għira u d-dispjaċir.
24. Ma’ kull nifs konxju nħalli dak li kien piż.
25. Neħħi l-piż bla bżonn tal-ħsibijiet u l-emozzjonijiet.
26. Ħsibijieti nħallu t-tensjoni u rasi tħossha ħafifa u pjaċevoli.
27. L-ebda emozzjoni ma żżommni aktar.
28. Inħoss il-libertà.
29. Inħoss ferħ bla xkiel meta nħares lejn is-siġar u l-orizzonti.
30. Inħossni frisk meta nkun konxju tal-arja li ddawwar ġismi.
31. Inħossni f’armonija meta nieħu n-nifs b’mod konxju u regolari.
32. Kull mument huwa importanti f’ħajti.
33. Inħossni grat li qiegħed hawn u li nkun min jien.
34. Fija hemm setgħa bla limitu li noħloq lili nnifsi u lill-istorja tiegħi.
35. Jien nagħżel bil-għaqal, u l-aqwa konsulent tiegħi huwa l-paċi.
36. Illum qed niftaħ ruħi bis-sħiħ għall-imħabba, l-abbundanza u l-istima personali b’saħħitha.
37. Ħa nħossha.
38. Jien miftuħ għall-imħabba.
39. L-imħabba hija enerġija li nistieden u nirrisona magħha.
40. Inġib l-għarfien f’qalbi u nirċievi d-dinja b’qalbi.
41. Inħoss kemm hu tajjeb li nħares lejn il-ħajja b’qalbi.
42. Inħalli qalbi timla l-imħabba tal-univers kollu.
43. Nista’ nħoss l-imħabba timla qalbi, ġisem, moħħi u l-ispazju kollu ta’ madwari.
44. L-imħabba ddawwarni.
45. Insir imħabba.
46. Kull ċellola f’ġismi tivvibra bil-frekwenza tal-imħabba.
47. Inkun fejn inkun, nagħti u niġbed l-imħabba.
48. Jien ħaqqni mħabba bla kundizzjoni.
49. Kapaċi nħobb bla kundizzjoni – ukoll lili nnifsi.
50. Neħles dispjaċir u stennija.
51. Jien iffukat fuq il-qrubija u l-fiduċja.
52. Nista’ nafda u nista’ nistabbilixxi limiti fl-istess ħin.
53. Kapaċi nagħti lili nnifsi mħabba sħiħa u fl-istess ħin qatt ma nħalli lili nnifsi nweġġa’.
54. Neħles il-biża’ tal-ħsara, għax l-imħabba li għandi fija tegħleb kull biża’.
55. Ma nibża’ iktar minn xejn, għax naf kemm hemm qawwa fija.
56. Jien kuntent b’dak li hu.
57. Irrid neżisti bil-qawwa kollha tiegħi bl-imħabba f’qalbi.
58. Għalhekk, mil-lum ’il quddiem, se neżisti bil-qawwa kollha tiegħi, l-imħabba f’qalbi.
59. L-intenzjoni tiegħi hi li nħoss l-imħabba kuljum – għall-ħajja, għalija u għall-oħrajn.
60. L-intenzjoni tiegħi hi li nkun mal-persuna li hija denja minni u li jien denja għaliha.
61. L-imħabba hija l-forza qawwija li ħaqqni u nsir.

62. Qed niftaħ ruħi għall-abbundanza.
63. L-abbundanza hija l-enerġija li nistieden u nirrisona magħha.
64. Inħalli l-biża’ għall-flus, u nsib ruħi sigur.
65. Jien lest li nagħti u nieħu għax naf li l-ġid huwa moviment u fluss.66. Inħoss il-valur tremend tal-eżistenza tiegħi, u l-eżistenza tiegħi tiswa l-flus kollha.
67. Għandi ħafna talenti fija, u l-ħiliet tiegħi jistgħu jaqdu lil ħaddieħor.
68. Jien miftuħ għal dak li mhux magħruf u fl-istess ħin nista’ nħossni sigur.
69. Inħalli t-twemmin negattiv dwari nnifsi u l-flus.
70. L-oġġetti materjali kollha huma enerġija li nista’ niġbed minn sors illimitat.
71. Jien jistħoqqli abbundanza u abbundanza li jaqduni u jgħinuni nagħmel aktar ġid, anke għall-oħrajn.
72. Il-flus u l-oġġetti materjali huma enerġija, bħalma huma l-imħabba u l-gratitudni.
73. Billi niftaħ ruħi għall-ġid, xorta nista’ ngħix f’armonija mal-valuri tiegħi.
74. L-abbundanza f’ħajti hija l-intenzjoni tiegħi.
75. L-intenzjoni tiegħi hija li nħoss il-fluss sħiħ tal-enerġija kuljum.

76. Niftaħ ruħi biex inħoss il-valur kollu tiegħi.
77. Il-valur tal-eżistenza tiegħi huwa bla dubju.
78. Ingħannaq lit-tifel ta’ ġewwa tiegħi li jistħoqqlu l-imħabba u t-tjubija.
79. Qed nibgħat l-imħabba sal-jum tat-twelid tiegħi.
80. L-eżistenza tiegħi hija dawl, vibrazzjoni divina ta’ mħabba u ħolqien.
81. Inħalli lili nnifsi nieqaf kull ħsibijiet limitanti u ħżiena dwari nnifsi għax mhumiex tiegħi.
82. Jien mimli bis-sentiment li nkun ħaġa waħda mad-dinja u ħaġa waħda mad-dawl.
83. Naf li hemm għerf ġewwa fija li joħroġ fuq quddiem meta nħossni fil-paċi.
84. Inħoss li l-univers huwa favorevoli għalija u jservini.
85. Għandi dritt għall-hena u l-ferħ, għalhekk nagħżel il-ferħ u l-hena.
86. Nista’ nkun tajjeb għalija nnifsi.
87. Nista’ nkun naħfer lili nnifsi.
88. Naħfer lili nnifsi dak li għandi naħfer lili nnifsi.
89. Naħfer lil ħaddieħor għal dak li għandi biex naħfer lil ħaddieħor, għax irrid ngħaddi mill-ħajja b’sensazzjoni ta’ ħeffa u umiltà.
90. Nagħti lili nnifsi nifhem.
91. Qed nibgħat l-imħabba u l-gratitudni lill-eżistenza tiegħi kollha — lill-passat u l-futur tiegħi, qabel it-twelid tiegħi u wara l-mewt tiegħi.
92. Nassumu li s-sensi tiegħi, ir-ruħ, il-“jien” ogħla tiegħi se jiggwidaw ħajti bil-mod it-tajjeb meta nafda fil-valur bla limitu tiegħi, meta nħoss id-dawl fija nnifsi.
93. Illum qed insir ħaġa waħda mal-Univers.
94. Jiena nċedi ruħi għall-“I” ogħla li se jiggwidani bil-għaqal matul il-ħajja u l-għada.
95. Jiena konxju li l-ħsibijiet tiegħi jiggwidaw ħajti, allura ħalli l-ħsibijiet tiegħi jsiru tajbin u favorevoli – issa u għal dejjem.
96. Niffoka fuq dak li hu importanti u dak li hu tajjeb.
97. Qed noħloq il-futur tiegħi permezz tal-immaġinazzjoni u l-viżjonijiet tiegħi.
98. Ħalli ħajti tispira lil ħaddieħor
99. Inħalli lili nnifsi ninġibed lejn l-aħjar.
100. L-intenzjoni tiegħi hi li l-aħjar tattirani.
101. Allura nċedi lili nnifsi għall-affarijiet sbieħ kollha li jiġu fi triqti, u nafda f’dak li mhux magħruf.
102. Jien nikkonnettja mal-illimitat lil hinn mill-ħin u l-ispazju.
103. Jiena nikkonnettja mal-enerġija divina, mad-dawl, mal-Quantum – qasam ta ‘possibbiltajiet bla limitu.
104. Qed nieħu ħin biex dawn il-kliem, sentimenti, u vibrazzjonijiet kollha jidħlu f’moħħi, fil-ġisem, fil-qalb, u fl-ispazju tal-għajxien.
105. Qed nieħu l-ħin biex inħossha.
106. Il-ħsibijiet u l-kliem jisparixxu – jibqgħu biss l-enerġija u l-mużika.
107. Ninżel fihom.

Ladarba tkun taf u tħoss kif il-ħsibijiet u s-sentimenti tiegħek jistgħu jinfluwenzaw lilek innifsek u lil ħajtek, ħalli l-aħjar intenzjonijiet tiegħek jiggwidawk kuljum.
Ħalli l-emozzjonijiet u l-avvenimenti ma jarmukx mit-triq it-tajba.
Ħalli l-qalb sir il-boxxla Tiegħek.
Jien għax int.
Inkun miegħek dejjem u sal-aħħar, jekk trid.

Isma’ 107 affermazzjoni kuljum. Attira l-imħabba, l-abbundanza, u tibni l-istima personali.

Il-meditazzjoni ddum 35 minuta. Kuljum meta tmur torqod jew tqum, moħħok jaħdem fil-frekwenzi tal-mewġ theta. Theta huma mewġ tal-hekk imsejħa “programmazzjoni tal-moħħ”. Metaforikament – moħħok f’dan l-istat huwa bħal tape recorder li jirreġistra dak li jgħaddi fis-subkonxju tiegħek. B’dan il-mod, tqajjem l-aħjar fik. Isma’ dan ir-reġistrazzjoni kuljum biex nisfruttaw il-potenzjal tiegħek għall-imħabba, l-abbundanza, il-paċi, il-kreattività u l-istima personali. L-ewwel parti tal-meditazzjoni hija li ġġib moħħok fi stat profond ta ‘rilassament, imbagħad tisma’ affermazzjonijiet dwar it-twettiq, itlaq dak li mhux meħtieġ, l-imħabba, l-abbundanza u l-istima personali.”
Klaudia Pingot

12R.tv / DE?? EN?? ES?? FR?? IT?? NL?? PL?? PT?? SE??

AL?? AZ?? BA?? BD?? BG?? BY?? CN?? CZ?? DK?? EE?? EG?? FI?? GE?? GR?? HK?? HR?? HU?? ID?? IE?? IL?? IN?? IR?? IS?? JP?? KE?? KR?? KZ?? LT?? LV?? MK?? MT?? MM?? MY?? NO?? PH?? PK?? RO?? RS?? RU?? SA??SI?? SK?? TH?? TR?? TW?? TZ?? UA?? VN??

Aktar: https://12r.tv/klaudia/