LT

? Džiaugsmas, laimė, sveikata: 1. Vidinė ramybė. 2. Gauti pasitenkinimą padėdamas ir būdamas atrama Kitiems. Santykiai. 12R.tv❌✅ Linkiu Jums, Sau ir Kitiems, kad kitų metų pabaigoje kiekvienas iš Mūsų galėtume pasakyti: „2022 metai buvo geriausi mano gyvenime??“. Marcin Ellwart

Laimė

pasitenkinimo, gerovės, gyvenimo džiaugsmo būvis.

Laimė – teigiama emocija, emocijų spektras, jausmas ar būsena, pasireiškianti įvairiais jausmais – pasitenkinimu, ramybe, dvasine pusiausvyra, džiugesiu, dideliu, jausmingu džiaugsmu. Tai gyvenimo pilnatvės subjektyvus jausmas, kuris kyla tenkinant dvasinius pažinimo, bendravimo, estetinius ir fiziologinius poreikius, tai idealybės ir esamybės faktinis ar įsivaizduojamas atitikmuo. Laimė susijusi su gyvenimo tikslo ir prasmės klausimais.

Laimę kaip vieną iš savo pagrindinių tyrimų objektų studijuoja pozityvioji psichologija, nauja psichologijos mokslo šaka. Pasak skirtinguose namuose užaugusių identiškų dvynių tyrimo, 50 % laimingumo lemia genai.[3] Dar 10 % lemia įvairios pamatuojamos gyvenimo aplinkybės, kaip socioekonominis statusas, šeimyninė padėtis, sveikata, pajamos ir t. t. Likusius 40 % lemia nežinomų veiksnių deriniai ir veiksmai, kuriuos individai sąmoningai daro norėdami tapti laimingesniais.[3] Kokie tai veiksmai, priklauso nuo paties žmogaus. Pavyzdžiui, ekstravertai tampa laimingesni, kai daug bendrauja. Kiti tyrimai atskleidė, kad vaikus turintys žmonės dažniau sako esą laimingi nei jų neturintys[4][5], gebantys „racionalizuoti arba paaiškinti“ socialines ekonomines nelygybes laimingesni, nei to negalintys.[6] Trumpalaikę gerą savijautą padeda pasiekti treniruotės (bėgimas).[2] Taip pat sąmoningumo meditacija.[7]

JAV atliktas tyrimas parodė, kad suaugusiųjų laimingumas didėja žmogui senėjant. Nors senesni žmonės turėjo daugiau sveikatos problemų, jie turėjo mažiau problemų apskritai. Jauni suaugę pranešė apie daugiau pykčio, depresijos, finansinių problemų, problematiškų santykių ir streso dėl karjeros.[8]

Wikipedia.org:

https://lt.m.wikipedia.org/wiki/Laim%C4%97

Sveikata

normalus organizmo veikimas, bendra gyvo organizmo būklė.

Sveikata – gyvojo organizmo būsena, kai jis pats ir visi jo organai pilnai atlieka savo funkcijas, nesant negalių, ligų ar organizmo funkcijų sutrikimų. Remiantis Pasaulio sveikatos organizacija, „Sveikata – tai fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė, o ne tik ligos ar negalios nebuvimas.“ Pagal LR Sveikatos sistemos įstatymą, „Sveikata – asmens ir visuomenės fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė“.

Balandžio 7-ąją švenčiama Pasaulinė sveikatos diena. Spalio 10-ąją – Pasaulinė psichikos sveikatos diena.

https://lt.m.wikipedia.org/wiki/Sveikata

Lietuvių kalba

kalba

Lietuvių kalba – iš baltų prokalbės kilusi lietuvių tautos kalba, kuri Lietuvoje yra valstybinė, o Europos Sąjungoje – viena iš oficialiųjų kalbų. Lietuviškai kalba apie tris milijonus žmonių (dauguma jų gyvena Lietuvoje). Drauge su latvių, mirusiomis prūsų, jotvingių ir kitomis baltų kalbomis, priklauso indoeuropiečių kalbų šeimos baltų kalbų grupei.

Pirmieji lietuvių kalbos rašytiniai paminklai atsirado vėlokai, apie XVI a., tačiau net dabartinė lietuvių kalba pasižymi dideliu archajiškumu (ypač vardažodžių linksniavimo srityje).[3] Fonetiškai ir morfologiškai konservatyvi lietuvių kalba žymiai artimesnė baltų prokalbei negu naujoviškesnė latvių kalba.[4] Lietuvių kalba – archajiškiausia iš gyvųjų indoeuropiečių kalbų, išsaugojusi daugybę indoeuropiečių prokalbės ypatybių.[5]

Lietuvių kalba skirstoma į dvi pagrindines tarmes: aukštaičių ir žemaičių. Dabartinė bendrinė lietuvių kalba grindžiama vakarų aukštaičių kauniškių patarme.

Lietuvių kalboje yra 45 priebalsinės ir 13 balsinių fonemų (įskaitant ir vartojamas tik skoliniuose). Būdingos minkštųjų ir kietųjų priebalsių poros, skiriamas balsių ilgumas. Kirtis – laisvas, tariamos priegaidės, tačiau rašte kirtis ir priegaidės paprastai nežymimi.

Morfologiškai lietuvių kalba yra fleksinė. Sintaksė pasižymi palyginti laisva žodžių tvarka, pagrindinė žodžių tvarka sakinyje – SVO (veiksnys – tarinys – papildinys). Žodyno daugumą sudaro veldiniai, tarp skolinių vyrauja slavizmai ir germanizmai.

Kalba užrašoma papildyta lotynų abėcėle, vartojamos 32 raidės.

https://lt.m.wikipedia.org/wiki/Lietuvi%C5%B3_kalba


2022-02-22 22:22 stArt 1, 2, 3, 4, pažanga; 2, 22, 222, 2222 … simetrija; 22.❤2.2❤22

1. Intelektualus vystymasis. 2. Dvasinis tobulėjimas. Atsipalaidavimas, geriausios meditacijos, patvirtinimai, geri ketinimai, savęs pasiūlymai, muzikos terapija.

„YouTube“ kanalas – Klaudia Pingot SpecBabka:

https://m.youtube.com/channel/UCTQoTy2IzS-NgX1yysc17YQ

„Facebook“:

https://m.facebook.com/SpecBabka/

127 galios patvirtinimai, 432 Hz. Klausyk kiekvieną dieną. Kasdien daugiau magijos.

“0. Plaukiu toliau ir gilyn.

1. Mano mintys daro įtaką tam, kas buvo ir kas bus.
2. Aš esu.
3. Aš esu ir jaučiu iš šio žodžio sklindančią galią.
4. Aš esu čia ir dabar.
5. Aš esu visatos dalis.
6. Aš esu siela kūne ir kūnas sieloje.
7. Aš esu energijos ir materijos derinys.
8. Aš čia neatsitiktinai.
9. Aš čia dėl priežasties.
10. Aš esu savo patirties išmintis.
11. Aš esu savo jausmų ir minčių potencialas.
12. Aš esu savo pasirinkimų rezultatas.
13. Aš esu tobulumas savo netobulumu.
14. Aš esu vertybė savyje.
15. Aš esu čia ir vis dar esu.
16. Esu net tada, kai nieko neturiu.
17. Esu net tada, kai niekas į mane nekreipia dėmesio.
18. Aš esu šviesa tamsoje.
19. Aš esu kvėpavimas tyloje.
20. Aš esu savo gyvenimo kūrėjas.
21. Aš esu ir jaučiu tai savo širdyje.
22. Aš esu, nes tu esi.
23. Tu esi todėl, kad aš esu.
24. Plaukiu tolyn ir gilyn.
25. Mano mintys daro įtaką tam, kas buvo ir kas bus.
26. Aš gyvas.
27. Esu gyvas ir jaučiu iš šio žodžio sklindančią galią.
28. Aš gyvenu, nes žinau, kad toks gyvenimas atsitinka man.
29. Aš gyvas ir tai didžiausia dovana.
30. Aš gyvas ir dėl to galiu patirti meilę.
31. Aš gyvas, todėl galiu pasimokyti iš savo klaidų.
32. Aš gyvas ir galiu kiekvieną dieną pradėti iš naujo.
33. Aš gyvas ir turiu teisę sustoti šiame gyvenime.
34. Gyvenu tam, kad įgytume naujos patirties.
35. Gyvenu tam, kad tobulėčiau ir pažinčiau save.
36. Gyvenu, kad rodyčiau pavyzdį.
37. Gyvenu tam, kad patirčiau džiaugsmą ir dėkingumą.
38. Gyvenu šį gyvenimą drąsiai ir smalsiai.
39. Aš gyvenu ir jaučiu tai savo širdyje.
40. Tai mano gyvenimas ir mano laikas.
41. Tai mano kelias ir mano nuotykis.
42. Aš gyvenu, nes gyventi verta.
43. Plaukiu tolyn ir gilyn.
44. Mano mintys daro įtaką tam, kas buvo ir kas bus.
45. Priimu.
46. Priimu ir jaučiu šio žodžio galią.
47. Sutinku, kad kančią paversčiau supratimu.
48. Priimu realybę tokią, kokia ji yra.
49. Priimu save tokią, kokia esu.
50. Aš priimu savo šviesas ir šešėlius.
51. Priimu save ten, kur esu.
52. Priimu tai, kas atsitiko ir vyksta su manimi.
53. Aš priimu savo klaidas ir nesėkmes.
54. Priimu žmones ir jų įvairovę.
55. Aš priimu gyvenimo sudėtingumą
56. Priimu savo pyktį ir bejėgiškumą.
57. Priimu savo praeitį.
58. Aš tai priimu ir jaučiu tai savo širdyje.
59. Sutinku, kad ne viskas yra taip, kaip aš noriu.
60. Prieštaravimą pakeičiau priėmimu.
61. Kai priimu, mano kūnas atsipalaiduoja ir gyja.
62. Priėmimas apima mane patį ir pasaulį.
63. Plaukiu tolyn ir gilyn.
64. Mano mintys daro įtaką tam, kas buvo ir kas bus.
65. Aš atleidžiu.
66. Aš atleidžiu ir jaučiu to žodžio galią.
67. Atleidžiu paleidęs naštą.
68. Atleidžiu sau už klaidas.
69. Aš atleidžiu pasauliui neteisybę.
70. Atleidžiu sau, kad kartais nepavyksta.
71. Atleidžiu tiems, kurie verčia mane kentėti.
72. Aš atleidžiu ir užjaučiu.
73. Kai atleidžiu, mano kūnas tampa lengvas, o širdis laisva.
74. Apkabinu save ir pasaulį su atleidimu ir užuojauta.
75. Plaukiu tolyn ir gilyn.
76. Mano mintys daro įtaką tam, kas buvo ir kas bus.
77. Turiu teisę būti savimi.
78. Turiu teisę pasakyti „ne“
79. Aš galiu pasakyti: „Aš noriu“
80. Aš turiu dangų virš galvos.
81. Turiu žemę po kojomis.
82. Mane supa gamta.
83. Aš turiu save.
84. Turiu plakančią širdį.
85. Manyje ir aplinkui yra meilė.
86. Aš žinau, kas svarbu.
87. Turiu kvėpavimą, suteikiantį man gyvybę.
88. Mano gyvenimas yra kelionė.
89. Man užtenka džiaugsmo.
90. Man užtenka jaustis dėkingas.
91. Kai jaučiu, kad turiu tiek daug, mano kūnas sutvirtėja ir širdis atsipalaiduoja.
92. Plaukiu tolyn ir gilyn.
93. Mano mintys daro įtaką tam, kas buvo ir kas bus.
94. Leidžiu sau paleisti tai, kas man netarnauja.
95. Leisti sau patirti tai, ko man reikia.
96. Leidžiu sau pajusti šviesą savyje.
97. Leidžiu sau būti savimi.
98. Leidžiu sau pailsėti.
99. Leidžiu savo intuicijai mane palaikyti.
100. Leidžiu savo praeičiai suteikti man patirties išminties.
101. Leidžiu savo ateičiai vesti mane į geriausią.
102. Leidžiu savo čia ir dabar būti galios akimirka.
103. Kai atsiduodu tam, kas svarbu, mano kūnas suteikia man sparnus, o širdis plaka ritmingai.
104. Plaukiu tolyn ir gilyn.
105. Mano mintys daro įtaką tam, kas buvo ir kas bus.
106. Aš atsidarau.
107. Atsiveriu ir jaučiu iš šio žodžio sklindančią galią.
108. Esu atvira meilei.
109. Esu atviras gėriui.
110. Atsiveriu nežiniam.
111. Esu atviras savo galimybėms.
112. Esu atviras žmonėms.
113. Aš atsiveriu sau.
114. Esu atviras viskam, ką atneš nauja diena.
115. Esu atviras galimybėms ir pamokoms iš sunkios patirties.
116. Esu atviras gausai ir gausai.
117. Esu atviras pokyčiams.
118. Kai atveriu protą, mano kūnas jaučiasi stiprus, o širdis – drąsi.
119. Plaukiu toliau ir gilyn.
120. Mano mintys daro įtaką tam, kas buvo ir kas bus.
121. Aš subalansuoju energiją savyje ir visuose energijos centruose.
122. Aš subalansuoju šaknų čakrą, kad jausčiausi saugi.
123. Subalansuoju sakralinę čakrą, kad patirtume švelnumą.
124. Aš balansuoju savo saulės rezginio čakrą, kad jausčiau valią.
125. Aš subalansuoju savo širdies čakrą su meile.
126. Aš subalansuoju savo gerklės čakrą, kad gyvenčiau savo tiesą.
127. Aš balansuoju trečiosios akies čakrą, kad žinočiau.
128. Aš atveriu karūnos čakrą, kad susijungčiau su savo aukštesniuoju aš.
129. Kai subalansuoju savo energiją, mano kūnas gyja, o širdis prisipildo meilės.
130. Plaukiu tolyn ir gilyn.
131. Mano mintys daro įtaką tam, kas buvo ir kas bus.
132. Kvėpuoju ir jaučiu iš to sklindančią galią.
133. Aš laisvai kvėpuoju.
134. Aš kvėpuoju, nes gyvenu.
135. Kvėpuoju, kad suteikčiau sau gyvybę.
136. Aš kvėpuoju meile.
137. Aš kvėpuoju užuojauta.
138. Aš gerai kvėpuoju.
139. Aš kvėpuoju pilnatve.
140. Kvėpuoju tolygiai ir giliai.
141. Aš kvėpuoju sąmoningai.
142. Kvėpuoju su medžiais.
143. Kvėpuoju paleisdamas tai, kas man netarnauja.
144. Aš kvėpuoju ištirpdydamas savo mintis.
145. Kvėpuoju, kai susijungiu su dabartimi.
146. Kvėpuoju ir jaučiu, kad viskas man tinka.

Kai žinosite ir pajusite, kaip jūsų mintys ir jausmai gali paveikti jus ir jūsų gyvenimą, leiskite geriausiems ketinimams vadovauti kiekvieną dieną, leiskite širdžiai tapti jūsų kompasu. Ubuntu “.

Meditacijos tekstas ir spektaklis: Klaudia Pingot

Muzika: Mariusz Maciej Drozdowski

14 kartų padvigubinta:
„Plaukiu toliau ir gilyn“.
„Mano mintys įtakoja tai, kas buvo ir kas bus“.

146–14 = 132

„Aš esu“.
„Gyvenu“.
„Priimu“.
„Atleidžiu“.
„Atsidarau“.

Tai svarbesni teiginiai, nes jie taip pat padvigubinti: „[…] ir aš jaučiu iš šio žodžio sklindančią galią“.

132–5 = 127

Daugiau … “Aš kvėpuoju […]”.

2021-12-25 leidimas – pastebėjau ir pridėjau praleistą patvirtinimą: „0. Plaukiu toliau ir gilyn“. Jis taip pat randamas tarp 107 patvirtinimų. Iš viso turime 234 gražius patvirtinimus.

2021-12-26 leidimas – 2021-12-24 „Google“ vertimuose pakeičiau: „2 6. Aš gyvas“. į „26. Gyvas“.

432 Hz – geriausia meditacija dienos pradžiai. Dėkingumas, ketinimų galia ir vibracija.

Kasdien išklausykite 107 patvirtinimus. Pritraukite meilę, gausą ir ugdykite savigarbą.

“5. Paleidžiu viso kūno įtampą. Kūnas paleidžia įtampą.
4. Išlaisvinu protą nuo minčių. Protas išsilaisvina nuo minčių.
3. Leidžiu Aš paleidžiu kontrolę.
2. Susijungiu su dabartine akimirka.
1. Atsiduodu savo aukštesniajam „aš“, savo širdies išminčiai ir proto galiai.

6. Plaukiu toliau ir gilyn.
7. Leidžiu sau pajusti energiją, kuri mane užpildo ir supa.
8. Mano kvėpavimas tampa energija.
9. Energija – tai šiluma, kurią jaučiu krūtinėje.
10. Mano mintys yra energija.
11. Mano mintys tampa tarsi drugeliai, skraidantys aplinkui.
12. Jie man teikia džiaugsmo ir palengvėjimo.
13. Palengvėjimas užpildo mano kūną, o visa mane supanti tikrovė siūbuoja kaip ramios vandenyno bangos.
14. Aš atveriu savo širdį gyvenimui, atveriu širdį sau.
15. Aš atveriu savo širdį gėriui ir grožiui.
16. Leidžiu grožiui ir gėriui plūsti į mane.
17. Jaučiu juos kaip energiją.
18. Pasiduodu tam, kas ateina, tikėdamasi, kad tai, kas ateina, man pasitarnaus.
19. Gyvenu šia akimirka – dabar.
20. Paleidžiu tai, kas man netarnauja.
21. Žinau, kad kiekviena patirtis mane ugdo ir praturtina mano istoriją.
22. Išsivaduoju iš pykčio, kaltės ir baimės.
23. Atsikračiau pavydo ir gailesčio.
24. Su kiekvienu sąmoningu įkvėpimu paleidžiu tai, kas buvo našta.
25. Numetu nereikalingą minčių ir emocijų naštą.
26. Mano mintys paleidžia įtampą, o galva atrodo lengva ir maloni.
27. Manęs nebeslepia jokios emocijos.
28. Jaučiu laisvę.
29. Jaučiu nevaržomą džiaugsmą, kai žiūriu į medžius ir horizontus.
30. Jaučiuosi žvalus, kai suvokiu orą, kuris supa mano kūną.
31. Jaučiu harmoniją, kai sąmoningai ir reguliariai kvėpuoju.
32. Kiekviena akimirka yra svarbi mano gyvenime.
33. Jaučiuosi dėkingas, kad esu čia ir esu toks, koks esu.
34. Manyje yra neribota galia kurti save ir savo istoriją.
35. Renkuosi išmintingai, o geriausias mano patarėjas yra ramybė.
36. Šiandien aš visiškai atsiveriu meilei, gausai ir sveikai savigarbai.
37. Leisk man tai pajusti.
38. Esu atvira meilei.
39. Meilė yra energija, kurią kviečiu ir su kuria rezonuoju.
40. Aš įnešu į savo širdį sąmoningumą ir priimu pasaulį širdimi.
41. Jaučiu, kaip gera į gyvenimą žiūrėti širdimi.
42. Leidžiu savo širdžiai užpildyti visos visatos meilę.
43. Jaučiu, kaip meilė užpildo mano širdį, kūną, protą ir visą mane supančią erdvę.
44. Meilė mane supa.
45. Aš tampu meile.
46. Kiekviena mano kūno ląstelė vibruoja meilės dažniu.
47. Kad ir kur būčiau, dovanoju ir pritraukiu meilę.
48. Aš nusipelniau besąlyginės meilės.
49. Galiu mylėti besąlygiškai – taip pat ir save.
50. Išleidžiu apgailestavimą ir lūkesčius.
51. Esu orientuotas į artumą ir pasitikėjimą.
52. Galiu pasitikėti ir tuo pačiu metu nustatyti ribas.
53. Galiu visiškai mylėti save ir tuo pačiu niekada neleisti savęs įskaudinti.
54. Paleidžiu žalos baimę, nes manyje esanti meilė nugalės bet kokią baimę.
55. Aš nieko nebebijau, nes žinau, kiek manyje slypi galios
56. Esu patenkintas tuo, kas yra.
57. Noriu egzistuoti iš visų jėgų su meile širdyje.
58. Taigi nuo šiandien aš egzistuosiu su visomis jėgomis, meile širdyje.
59. Mano tikslas – jausti meilę kiekvieną dieną – gyvenimui, sau ir kitiems.
60. Mano tikslas yra būti su žmogumi, kuris yra vertas manęs ir kurio aš vertas.
61. Meilė yra galinga jėga, kurios nusipelniau ir kuria aš tapau.

62. Aš atveriu save gausai.
63. Gausa yra energija, kurią kviečiu ir su kuria rezonuoju.
64. Paleidau savo baimę dėl pinigų, atsidūręs saugus.
65. Esu pasiruošęs duoti ir imti, nes žinau, kad turtas yra judėjimas ir srautas. Jaučiu didžiulę savo egzistencijos vertę ir mano egzistavimas vertas visų pinigų.
67. Turiu daug talentų ir mano įgūdžiai gali pasitarnauti kitiems.
68. Esu atvira nežinomybei ir tuo pačiu galiu jaustis saugi.
69. Atsikračiau neigiamų įsitikinimų apie save ir pinigus.
70. Visos materialinės gėrybės yra energija, kurią galiu pasisemti iš neriboto šaltinio.
71. Aš nusipelniau gausos ir gausos, kuri tarnauja man ir leidžia daryti daugiau gero, taip pat ir kitiems.
72. Pinigai ir materialinės gėrybės yra energija, kaip ir meilė ir dėkingumas.
73. Atsivėręs turtui, vis tiek galiu gyventi harmonijoje su savo vertybėmis.
74. Mano tikslas yra gausa mano gyvenime.
75. Mano tikslas yra jausti visą energijos srautą kiekvieną dieną.

76. Atsiveriu, kad pajusčiau visą savo vertę.
77. Mano egzistavimo vertė neabejotina.
78. Apkabinu savo vidinį vaiką, kuris nusipelno meilės ir gėrio.
79. Siunčiu meilę savo gimimo dienai.
80. Mano egzistencija yra šviesa, dieviškoji meilės ir kūrybos vibracija.
81. Leidžiu sau atsisakyti visų ribojančių ir blogų minčių apie save, nes jos nėra mano.
82. Mane alsuoja jausmas, kad esu viena su pasauliu ir viena su šviesa.
83. Žinau, kad manyje slypi vidinė išmintis, kuri išryškėja, kai jaučiuosi rami.
84. Jaučiu, kad visata man palanki ir man tarnauja.
85. Turiu teisę į laimę ir džiaugsmą, todėl renkuosi džiaugsmą ir laimę.
86. Galiu būti geras su savimi.
87. Galiu būti sau atlaidus.
88. Atleidžiu sau tai, ką turiu sau atleisti.
89. Atleidžiu kitiems už tai, ką turiu, kad atleisčiau kitiems, nes noriu eiti per gyvenimą su lengvumo ir nuolankumo jausmu.
90. Suteikiu sau supratimo
91. Siunčiu meilę ir dėkingumą visam savo egzistavimui – savo praeičiai ir ateičiai, prieš gimimą ir po mirties.
92. Manau, kad mano sąmonė, siela, mano aukštasis „aš“ nukreips mano gyvenimą teisingu keliu, kai pasitikėsiu savo beribe verte, kai jausiu savyje šviesą.
93. Šiandien aš tapau viena su Visata.
94. Atsiduodu aukštesniajam „aš“, kuris išmintingai ves mane per gyvenimą ir kitą dieną.
95. Žinau, kad mano mintys veda mano gyvenimą, todėl tegul mano mintys tampa geros ir palankios – dabar ir amžinai.
96. Aš sutelkiu dėmesį į tai, kas svarbu ir kas gera.
97. Savo ateitį kuriu pasitelkdamas vaizduotę ir vizijas.
98. Tegul mano gyvenimas įkvepia kitus
99. Leidžiu sau traukti geriausius.
100. Mano tikslas – mane patraukti geriausia.
101. Taigi aš atsiduodu viskam, kas man pasitaiko, ir pasitikiu nežinomybe.
102. Aš prisijungiu prie neriboto laiko ir erdvės ribų.
103. Aš jungiuosi su dieviška energija, su šviesa, su kvantu – neribotų galimybių lauku.
104. Aš skiriu laiko, kad visi šie žodžiai, jausmai ir vibracijos įeitų į mano protą, kūną, širdį ir gyvenamąją erdvę.
105. Skiriu laiko tai pajusti.
106. Dingsta mintys ir žodžiai – lieka tik energija ir muzika.
107. Aš paskęstu į juos.

Kai žinosite ir pajusite, kaip jūsų mintys ir jausmai gali paveikti jus ir jūsų gyvenimą, leiskite savo geriausiems ketinimams vadovauti kiekvieną dieną.
Tegul emocijos ir įvykiai neišmuša jūsų iš teisingo kelio.
Tegul širdis tapk tavo kompasu.
Aš esu todėl, kad tu esi.
Būsiu su tavimi visada ir iki galo, jei norėsi.

Kasdien išklausykite 107 patvirtinimus. Pritraukite meilę, gausą ir ugdykite savigarbą.

Meditacija trunka 35 minutes. Kiekvieną dieną, kai einate miegoti ar pabundate, jūsų smegenys dirba teta bangų dažniais. Teta yra vadinamojo „proto programavimo“ bangos. Metaforiškai – jūsų protas tokioje būsenoje yra tarsi magnetofonas, kuris įrašo tai, kas patenka į jūsų pasąmonę. Tokiu būdu pažadinate tai, kas geriausia savyje. Klausykitės šio įrašo kiekvieną dieną, kad atskleistumėte savo meilės, gausos, ramybės, kūrybiškumo ir savigarbos potencialą. Pirmoji meditacijos dalis – nukreipti mintis į gilų atsipalaidavimo būseną, tada išgirsite patvirtinimus apie išsipildymą, nereikalingo paleidimą, meilę, gausą ir savigarbą.“
Klaudia Pingot

12R.tv / DE?? EN?? ES?? FR?? IT?? NL?? PL?? PT?? SE??

AL?? AZ?? BA?? BD?? BG?? BY?? CN?? CZ?? DK?? EE?? EG?? FI?? GE?? GR?? HK?? HR?? HU?? ID?? IE?? IL?? IN?? IR?? IS?? JP?? KE?? KR?? KZ?? LT?? LV?? MK?? MT?? MM?? MY?? NO?? PH?? PK?? RO?? RS?? RU?? SA??SI?? SK?? TH?? TR?? TW?? TZ?? UA?? VN??

Daugiau: https://12r.tv/klaudia/