HU

? Öröm, boldogság, egészség: 1. Belső béke. 2. Megelégedést szerezni abból, hogy Másoknak segítünk és támaszunk lenni. Kapcsolatok. 12R.tv❌✅ Kívánom Neked, Magamnak és Másoknak, hogy a jövő év végén Mindannyian azt mondhassuk: “2022 életem legjobb éve volt ??”. Marcin Ellwart

Boldogság

pozitív érzelmekkel jellemezhető mentális vagy érzelmi elégedettségi állapot

A boldogság pozitív érzelmekkel jellemezhető mentális állapot, amely a megelégedettségtől az egészen intenzív örömérzésig terjedhet.[1] A boldogságnak, mint a legtöbb alapvető emberi érzelemnek, számos biológiai, pszichológiai, vallási és filozófiai magyarázata, megközelítése létezik, amelyek megkísérlik definiálni magát a boldogságot, illetve iránymutatást adni arra, hogy érhetjük el vagy honnan ered.

Az ENSZ március 20-át határozta meg a Boldogság Világnapjaként, ezzel megerősítve a jólét és a boldogság fontosságát.[2]

„A boldogság egy olyan ideális állapot, amelyre bár vágyunk, mégsem tudjuk meghatározni, hiszen magában foglalja életünk minden oldalát és ezzel emberi teljességünket.”

– Delia Steinberg Guzmán, www.ujakropolisz.hu/

Wikipedia.org:

https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Boldogs%C3%A1g

Egészség

„Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jóllét állapota, és nem csupán a betegség hiánya”.

1948-as megalakulásakor az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO) az egészséget így definiálta. A fogyatékosság nem zárja ki az egészséget.[1] A WHO meghatározása New Yorkban született, 1946-ban, a 61 ország részvételével megrendezett Egészség Konferencián, majd az 1948. április 7-n hatályba helyezett Egészségügyi Világszervezet (WHO) Alkotmánya tette széleskörűen ismertté.[2]

Az egészség dimenziói:

 • biológiai egészség: a szervezetünk megfelelő működése,
 • lelki egészség: személyes világnézetünk, magatartásbeli alapelveink, illetve a tudat nyugalmának és az önmagunkkal szembeni békének a jele,
 • mentális egészség: a tiszta és következetes gondolkodásra való képesség,
 • emocionális egészség: az érzések felismerésének, illetve azok megfelelő kifejezésének a képessége,
 • szociális egészség: másokkal való kapcsolatok kialakításának egészsége.

https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Eg%C3%A9szs%C3%A9g

Maslow-piramis

A Maslow-piramis (vagy Maslow-szükséglethierarchia) Abraham Maslownak az 1950-es években kidolgozott szükségletelmélete, mely a motivációkutatás egyik alaptétele.

Motiváció

A motiváció a pszichológia egyik fontos kérdése, azt vizsgálja, milyen késztetésekből fakad, valamint milyen erők állnak a viselkedés hátterében. Miért tudunk bizonyos cselekvésekre hatalmas energiákat mozgósítani, míg másokra viszont nem.

A motiváció szó a latin movere igéből ered, melynek jelentése mozogni, mozgatni. A motiváció a pszichológiában gyűjtőfogalom, motívumokból épül fel és minden cselekvésre, viselkedésre késztető belső tényezőt magában foglal.

A motiváció meghatározza a szervezet aktivitásának mértékét, a viselkedés szervezettségét és hatékonyságát.

A tanulás (tevékenység) motivációja

A tevékenységnek két összetevője van: cél és motívum. A motívum (indíték) a tevékenység kiváltója, fenntartója és irányítója. Az indíték mozgósít, dinamizáló és vektorizáló jellege van. A cél, a tevékenység eredményének az előrevetítése, anticipációja. Cél nélkül nincs motívum és fordítva is érvényes ugyanez. Ha gyakoroljuk a tevékenységet akkor készség lesz. A készség tevékenységi forma: gyakorlás által automatizáljuk, tanulás által sajátítjuk el.

A motiváció alapfogalmai

A motiváció alapfogalmai közül a szükséglet, a drive és a homeosztázis fogalmának értelmezésére térünk ki.

Nagyon erős belső késztetéssel járnak a biológiai motívumok, mint például az éhség, szomjúság stb. A motivált viselkedés ebben az esetben valamilyen szükségletből fakad. A szükséglet olyan hiány a szervezetben (pl. oxigénhiány, tápanyaghiány, folyadékhiány stb.), amely tartós fennállás esetén az egészséget vagy súlyosabb fokon az életet fenyegeti.

A szükséglet pszichológiai megfelelője a drive (ejtsd: drájv), amely angol szó és jelentése – ebben a kontextusban – űzni, hajtani ill. hajtóerő. A drive a szükséglet nyomán kialakuló, belső késztetés, a viselkedés hajtóereje. A drive alapvető feladata a szervezet általános energetizálása, nem pedig annak irányítása, vagyis nem mutatja meg, hogy a szervezet mit csináljon az adott szükséglet kielégítése érdekében, csak az ehhez szükséges hajtóerőt adja.

Az élet alapvető feltétele a szervezet belső viszonylag állandó egyensúlyi állapotának a fenntartása, a folyamatosan változó külső körülményekkel szemben. Cannon ezt a belső egyensúlyi állapotot fenntartó mechanizmust nevezte el homeosztázisnak. Amennyiben a szervezet homeosztatikus egyensúlya megbomlik, valamilyen fiziológiai hiányállapot keletkezik, azaz szükséglet lép fel. A szervezet elsősorban a szervezet tartalékainak felhasználása révén igyekszik a belső egyensúlyi állapot visszaállítására. Például, ha éhség esetén a vércukorszint lecsökken az ideális értékhez képest, akkor a homeosztatikus folyamatoknak köszönhetően az ideális érték visszaállítható, bizonyos biológiai folyamatok beindítása révén. (A máj, a hasnyálmirigy jelzése alapján cukrot bocsát a vérkeringésbe.)

Amikor azonban a szervezet belső tartalékai már nem elegendőek a szervezet belső egyensúlyának a helyreállítására, akkor drive, a viselkedésre késztető belső hajtóerő keletkezik, és az aktivált szervezet működésbe lép az egyensúly helyreállítása érdekében (magas cukortartalmú táplálékot keres).

Megkülönböztetünk elsődleges és másodlagos drive-okat.

Elsődleges, más néven primer drive-oknak az ön- és fajfenntartással kapcsolatos hajtóerőket nevezzük. A legalapvetőbb elsődleges drive-ok a következők:

 • Hőszabályozás
 • Éhség
 • Szomjúság
 • Szexualitás
 • Alvási
 • Salakanyagok ürítése
 • Védekezésre irányuló
 • Általános aktivitási szükséglet (akkor lép fel, ha a szervezettől egy időre megvonják a mozgás lehetőségét)
 • Kutató vagy explorációs drive (kíváncsiság)

Az elsődleges hatóerők időszakosan lépnek fel, és ha egynél több motívum is jelen van ugyanabban az időpontban, akkor közülük az erősebb lesz az uralkodó.

Az elsődleges, velünk született drive-ok nem egyedüli hajtóerői viselkedésünknek. Vannak olyan drive-ok is, amelyeket tanulással, kondicionálással sajátítunk el, ezeket nevezzük másodlagos drive-oknak.

A motívumtanulást jól példázza az a kísérlet, amelyben „majmok megtanulták egy érmével működő automata kezelését: érme bedobásával kedvenc táplálékukhoz juthattak. Miután ezt elsajátították, maguk az érmék is jutalomértéket nyertek. Ha ugyanis az automata nem volt az állatok közelében, az érmék megszerzése érdekében akkor is hajlandók voltak „dolgozni”: különböző feladatokat végrehajtani, tanulni, és szenvedélyesen gyűjtötték az érméket. Összegezve tehát, a másodlagos hajtóerők alapvetően úgy alakulnak ki, hogy mindazok a tárgyak, helyzetek, amelyek az elsődleges motívum kielégítésében szerepet játszanak, maguk is motívummá válnak.

A motiváció olyan belső állapot, amely cselekvésre ösztönzi az embereket.

A belső állapot jellemzésére szolgálnak a motívumok, amelyek az emberek magatartásának mozgatórugói, belső indítékai.

A motívumok szinte soha nem egyedül jelentkeznek, hanem sokféle kombinációban.

A sokféle motívum, a sokféle szükséglet a cselekvés szempontjából nem egyenrangú. A motívumkutatások szerint az emberek először a legfontosabb, legsürgősebb szükségleteiket elégítik ki. A fontossági sorrend felállítása sokszor konfliktusokhoz vezet.

Abraham Maslow szerint az emberi szükségleteket hierarchikusan lehet rangsorolni.

 1. A piramis alján az alapszükségletek, a létfenntartáshoz kapcsolódó szükségletek helyezkednek el.
 2. A létfenntartás megteremtése magával hozza a biztonsági szükségletek kialakulását: ez a megszerzett javak megóvását, védelmét jelenti.
 3. A szociális szükségletek az ember társas lény mivoltából fakadnak. A szociális szükséglet kapcsolatteremtési, összetartozási szükséglet. Ennek kielégítése érdekében törekszik jó családi, érdeklődésének, gondolkodásmódjának megfelelő baráti, munkahelyi kapcsolatokra.
 4. Az ember igyekszik megtalálni helyét a többiek, a társai között, ebből fakad az elismerés iránti szükséglete: igyekszik elfogadtatni magát, elismertetni egyéniségét, képességét, rátermettségét.
 5. A piramis csúcsán az önmegvalósítás szükséglete áll. Az emberek egy része erős késztetést érez arra, hogy képességét, tehetségét maximálisan kihasználja.

https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Maslow-piramis

Magyar nyelv

az uráli nyelvcsalád finnugor ágába tartozó nyelv

A magyar nyelv az uráli nyelvcsalád tagja, a finnugor nyelvek közé tartozó ugor nyelvek egyike. Legközelebbi rokonai a manysi és a hanti nyelv, majd utánuk az udmurt, a komi, a mari és a mordvin nyelvek. Vannak olyan vélemények, melyek szerint a moldvai csángó önálló nyelv – különösen annak északi, középkori változata –, így ez volna a magyar legközelebbi rokonnyelve.

Noha a magyar és nemzetközi nyelvtudomány (így a Magyar Tudományos Akadémia is) bizonyított ténynek tekinti a magyar nyelv uráli (azon belül: finnugor) eredetét,[2] ezt többen vitatják, és álláspontjukat a legkülönfélébb elméletekkel próbálják alátámasztani (lásd még: Alternatív elméletek a magyar nyelv rokonságáról).

A magyar nyelv legtöbb beszélője Magyarországon él. Magyarországon kívül főleg a Kárpát-medence többi országában beszélik: Románia (főként Erdély), Szlovákia, Szerbia (a Vajdaság), Ukrajna (Kárpátalja), Horvátország, Szlovénia és Ausztria területén.

https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Magyar_nyelv


2022-02-22 22:22 stArt 1, 2, 3, 4, Haladás; 2, 22, 222, 2222 … szimmetria; 22.❤2.2❤22

1. Szellemi fejlődés. 2. Lelki fejlődés. Relaxáció, a legjobb meditációk, megerősítések, jó szándék, önszuggesztiók, zeneterápia.

YouTube-csatorna – Klaudia Pingot SpecBabka:

https://m.youtube.com/channel/UCTQoTy2IzS-NgX1yysc17YQ

Facebook:

https://m.facebook.com/SpecBabka/

127 erősítés, 432 Hz. Hallgass minden nap. Minden nap több varázslat.

“0. Egyre mélyebbre úszom.

1. Gondolataim befolyásolják, hogy mi volt és mi lesz.
2. Én vagyok.
3. Én vagyok és érzem a szóból áradó erőt.
4. Az itt és mostban vagyok.
5. Az univerzum része vagyok.
6. Testben lélek vagyok, lélekben pedig test.
7. Az energia és az anyag kombinációja vagyok.
8. Nem véletlenül vagyok itt.
9. Okkal vagyok itt.
10. Én vagyok a tapasztalataim bölcsessége.
11. Én vagyok az érzéseim és gondolataim potenciálja.
12. A döntéseim eredménye vagyok.
13. A tökéletlenségemben tökéletes vagyok.
14. Érték vagyok magamban.
15. Itt vagyok és még mindig.
16. Akkor is az vagyok, ha semmim sincs.
17. Akkor is az vagyok, ha senki nem figyel rám.
18. Én vagyok a világosság a sötétségben.
19. Én vagyok a lélegzet a csendben.
20. Én vagyok az életem teremtője.
21. Én vagyok, és a szívemben érzem.
22. Azért vagyok, mert te vagy.
23. Azért vagy, mert én vagyok.
24. Egyre mélyebbre úszok.
25. Gondolataim befolyásolják azt, ami volt és ami lesz.
26. Élek.
27. Élek, és érzem a szóból áradó erőt.
28. Azért élek, mert tudom, hogy ez az élet velem történik.
29. Élek, és ez a legnagyobb ajándék.
30. Élek, és ennek köszönhetően megtapasztalhatom a szerelmet.
31. Élek, és ezért tanulhatok a hibáimból.
32. Élek, és minden nap elölről kezdhetem.
33. Élek, és jogom van megállni ebben az életben.
34. Azért élek, hogy új tapasztalatokat szerezzek.
35. Azért élek, hogy fejlődjek és megismerjem önmagam.
36. Azért élek, hogy példát mutassak.
37. Azért élek, hogy megtapasztaljam az örömöt és a hálát.
38. Úgy élek, hogy bátran és kíváncsian élem át ezt az életet.
39. Élem és érzem a szívemben.
40. Ez az én életem és az én időm.
41. Ez az én utam és az én kalandom.
42. Élek, mert az életet érdemes élni.
43. Egyre mélyebbre úszok.
44. Gondolataim befolyásolják, hogy mi volt és mi lesz.
45. Elfogadom.
46. Elfogadom és érzem ennek a szónak az erejét.
47. Elfogadom, hogy a szenvedést megértéssé változtassuk.
48. Elfogadom a valóságot olyannak, amilyen.
49. Elfogadom magam olyannak, amilyen vagyok.
50. Elfogadom fényeimet és árnyékaimat.
51. Elfogadom magam ott, ahol vagyok.
52. Elfogadom, ami történt, és ami velem történik.
53. Elfogadom a saját hibáimat és kudarcaimat.
54. Elfogadom az embereket és sokszínűségüket.
55. Elfogadom az élet bonyolultságát
56. Elfogadom a haragomat és a tehetetlenségem.
57. Elfogadom a múltam.
58. Elfogadom és a szívemben érzem.
59. Elfogadom, hogy nem minden az, amit szeretnék.
60. A kifogást elfogadással helyettesítem.
61. Amikor elfogadom, a testem ellazul és meggyógyul.
62. Az elfogadás átöleli önmagamat és a világot.
63. Egyre mélyebbre úszok.
64. Gondolataim befolyásolják azt, ami volt és ami lesz.
65. Megbocsátok.
66. Megbocsátok, és érzem ennek a szónak az erejét.
67. Megbocsátok, ha elengedem a terhet.
68. Megbocsátom magamnak a hibákat.
69. Megbocsátom a világ igazságtalanságát.
70. Megbocsátom magamnak, hogy néha kudarcot vallok.
71. Megbocsátok azoknak, akik szenvedést okoznak.
72. Megbocsátok és együtt érzek.
73. Amikor megbocsátok, a testem könnyűvé válik, és a szívem szabaddá válik.
74. Megbocsátással és együttérzéssel ölelem magam és a világot.
75. Egyre mélyebbre úszok.
76. Gondolataim befolyásolják azt, ami volt és ami lesz.
77. Jogom van önmagam lenni.
78. Jogom van nemet mondani
79. Képes vagyok kimondani: “Akarom”
80. Fejem fölött van az ég.
81. A talaj a lábam alatt van.
82. Körülöttem a természet.
83. Megvan magam.
84. Van egy szívem, ami dobog.
85. Szeretet van bennem és körülöttem.
86. Tisztában vagyok a fontos dolgokkal.
87. Van lélegzetem, amely életet ad.
88. Olyan életem van, ami egy utazás.
89. Van elég örömöm.
90. Van elég hálám ahhoz, hogy hálát érezzek.
91. Amikor úgy érzem, hogy annyi mindenem van, a testem megszilárdul, és a szívem megnyugszik.
92. Egyre mélyebbre úszok.
93. Gondolataim befolyásolják azt, ami volt és ami lesz.
94. Megengedem magamnak, hogy elengedjem azt, ami nem szolgál engem.
95. Megengedni magamnak, hogy megtapasztaljam, amire szükségem van.
96. Megengedem magamnak, hogy érezzem a fényt magamban.
97. Megengedem magamnak, hogy önmagam legyek.
98. Megengedem magamnak a pihenést.
99. Megengedem, hogy az intuícióm támogasson.
100. Hagyom, hogy a múltam megadja nekem a tapasztalatok bölcsességét.
101. Megengedem, hogy a jövőm a legjobb felé vezessen.
102. Megengedem, hogy itt és most a hatalom pillanata legyen.
103. Amikor megengedem magam annak, ami fontos, a testem szárnyakat ad, és a szívem ütemesen ver.
104. Egyre mélyebbre úszok.
105. Gondolataim befolyásolják azt, ami volt és ami lesz.
106. Megnyílok.
107. Megnyílok, és érzem, hogy az erő árad ebből a szóból.
108. Nyitott vagyok a szerelemre.
109. Nyitott vagyok a jóra.
110. Megnyílok az ismeretlen felé
111. Nyitott vagyok a lehetőségeimre.
112. Nyitott vagyok az emberek felé.
113. Megnyílok önmagam előtt.
114. Nyitott vagyok bármire, amit hoz az új nap.
115. Nyitott vagyok a lehetőségekre és a nehéz tapasztalatok tanulságaira.
116. Nyitott vagyok a bőségre és a bőségre.
117. Nyitott vagyok a változásra.
118. Amikor kinyitom az elmémet, a testem erős, a szívem pedig bátor.
119. Egyre mélyebbre úszok.
120. Gondolataim befolyásolják azt, ami volt és ami lesz.
121. Kiegyensúlyozom az energiát magamban és minden energiaközpontban.
122. Kiegyensúlyozom a gyökércsakrát, hogy biztonságban érezzem magam.
123. Kiegyensúlyozom a szakrális csakrát, hogy megtapasztaljam a gyengédséget.
124. Kiegyensúlyozom a szoláris plexus csakrámat, hogy érezzem az önrendelkezést.
125. Szívcsakrámat a szeretethez igazítom.
126. Kiegyensúlyozom a torokcsakrámat, hogy az igazságomat éljem.
127. Kiegyensúlyozom a harmadik szem csakráját, hogy tisztában legyek.
128. Kinyitom a koronacsakrát, hogy kapcsolatba léphessek felsőbb énemmel.
129. Ha egyensúlyba hozom az energiámat, a testem meggyógyul, és a szívem megtelik szeretettel.
130. Egyre mélyebbre úszok.
131. Gondolataim befolyásolják azt, ami volt és ami lesz.
132. Lélegzem, és érzem a belőle áradó erőt.
133. Szabadon lélegzem.
134. Azért lélegzem, mert élek.
135. Lélegezem, hogy életet adjak magamnak.
136. Szeretetet lehelek.
137. Együttérzést lehelek.
138. Jól lélegzem.
139. Beteljesülést lélegzem.
140. Egyenletesen és mélyen lélegzem.
141. Tudatosan lélegzem.
142. A fákkal együtt lélegzem.
143. Belélegzem, elengedem azt, ami nem szolgál engem.
144. Úgy lélegzem, hogy feloldom a gondolataimat.
145. Úgy lélegzem, ahogy egyesülök a jelen pillanattal.
146. Lélegezem, és érzem, hogy minden nekem működik.

Ha már tudja és érzi, hogy gondolatai és érzései milyen hatással lehetnek önmagadra és életére, hagyja, hogy a legjobb szándékok vezessenek minden nap, és szíve legyen az iránytűd. Ubuntu “.

Meditációs szöveg és előadás: Pingot Klaudia

Zene: Mariusz Maciej Drozdowski

14-szeres megduplázva:
“Egyre mélyebbre úszom”.
“Gondolatom befolyásolja azt, ami volt és ami lesz”.

146-14 = 132

“Én vagyok”.
“Élek”.
“Elfogadom”.
“Megbocsátok”.
“Megnyitok”.

Ezek fontosabb megerősítések, mert meg is vannak duplázva: “[…] és érzem, hogy ebből a szóból árad az erő”.

132-5 = 127

Bővebben … “Légzek […]”.

2021. 12. 25-i kiadás – Észrevettem, és hozzáadtam a kihagyott megerősítést: “0. Egyre mélyebbre úszom”. 107 megerősítés között is megtalálható. Összesen 234 gyönyörű megerősítésünk van.

2021. 12. 26-i kiadás – A 2021. 12. 24-i Google-fordításokban a következőt cseréltem: “2 6. Élek”. a “26. Élőben”.

432 Hz a legjobb meditáció a nap indításához. Hála, a szándék ereje és a rezgés.

Hallgass meg naponta 107 megerősítést. Vonzza a szeretetet, a bőséget, és építse az önbecsülést.

“5. Elengedem az egész testemben lévő feszültséget. A test elengedi a feszültséget.
4. Elengedem az elmémet a gondolatoktól. Az elme megszabadul a gondolatoktól.
3. Megengedem önmagam, hogy elengedjem az irányítást.
2. Egyesülök a jelen pillanatban.
1. Átadom magam a magasabb “én”-nek, szívem bölcsességének és elmém erejének.

6. Egyre mélyebbre úszok.
7. Megengedem magamnak, hogy érezzem azt az energiát, amely betölt és körülvesz.
8. A leheletem energiává válik.
9. Az energia a melegség, amit a mellkasomban érzek.
10. A gondolataim az energia.
11. Gondolataim olyanokká válnak, mint a pillangók, akik repkednek.
12. Örömet és megkönnyebbülést adnak nekem.
13. Megkönnyebbülés tölti el testemet, és körülöttem minden valóság ring, mint az óceán nyugodt hullámai.
14. Megnyitom szívemet az életnek, kitárom szívemet önmagamnak.
15. Kitárom szívemet a jónak és a szépségnek.
16. Engedem, hogy a szépség és a jóság áradjon belém.
17. Energiának érzem őket.
18. Megadom magam annak, ami jön, bízva abban, hogy ami jön, az szolgálni fog.
19. Ezt a pillanatot élem – most.
20. Elengedem azt, ami nem szolgál engem.
21. Tudom, hogy minden tapasztalat épít, és gazdagítja a történetemet.
22. Megszabadulok a haragtól, a bűntudattól és a félelemtől.
23. Elengedtem a féltékenységet és a sajnálatot.
24. Minden tudatos lélegzetvétellel elengedem azt, ami teher volt.
25. Ledobom magamról a gondolatok és érzelmek felesleges terhét.
26. Gondolataim elengedik a feszültséget, és a fejem könnyűnek és kellemesnek tűnik.
27. Már semmilyen érzelem nem tart meg bennem.
28. Szabadságot érzek.
29. Határtalan örömet érzek, amikor a fákat és a horizontokat nézem.
30. Frissnek érzem magam, ha tudatában vagyok a testemet körülvevő levegőnek.
31. Harmóniát érzek, amikor tudatosan és rendszeresen lélegzem.
32. Minden pillanat fontos az életemben.
33. Hálás vagyok, hogy itt lehetek, és az lehetek, aki vagyok.
34. Korlátlan hatalom van bennem önmagam és történelmem megteremtésére.
35. Bölcsen választok, és a legjobb tanácsadóm a béke.
36. Ma teljesen megnyílok a szeretet, a bőség és az egészséges önbecsülés előtt.
37. Hadd érezzem.
38. Nyitott vagyok a szerelemre.
39. A szeretet olyan energia, amelyet meghívok, és amelyre rezonálok.
40. Tudatosságot viszek a szívembe, és szívemmel fogadom a világot.
41. Érzem, milyen jó a szívemmel nézni az életet.
42. Megengedem, hogy szívem betöltse az egész univerzum szeretetét.
43. Érzem, ahogy a szeretet betölti szívemet, testemet, elmémet és a körülöttem lévő teret.
44. Szerelem vesz körül.
45. Szerelem leszek.
46. Testem minden sejtje a szeretet frekvenciáján rezeg.
47. Bárhol is vagyok, szeretetet adok és vonzok.
48. Megérdemlem a feltétel nélküli szeretetet.
49. Feltétel nélkül tudok szeretni – önmagamat is.
50. Elengedem a sajnálatot és a várakozást.
51. A közelségre és a bizalomra koncentrálok.
52. Megbízhatok és egyszerre szabhatok határokat.
53. Teljes szeretetet tudok adni magamnak, ugyanakkor soha nem engedem meg, hogy bántsanak.
54. Elengedem a bajtól való félelmet, mert a bennem lévő szeretet legyőz minden félelmet.
55. Már nem félek semmitől, mert tudom, mennyi erő rejlik bennem.
56. Elégedett vagyok azzal, ami van.
57. Minden erőmmel, szeretettel a szívemben akarok létezni.
58. Tehát mától minden erőmmel, szeretettel a szívemben létezem.
59. Az a szándékom, hogy minden nap szeretetet érezzek – az élet, önmagam és mások iránt.
60. Az a szándékom, hogy azzal a személlyel legyek, aki méltó hozzám, és akire én is méltó vagyok.
61. A szerelem az a hatalmas erő, amit megérdemlek, és amivé válok.

62. Megnyílok a bőség előtt.
63. A bőség az az energia, amelyet meghívok, és amelyre rezonálok.
64. Elengedtem a pénztől való félelmemet, és biztonságban találtam magam.
65. Kész vagyok adni és venni, mert tudom, hogy a gazdagság mozgás és áramlás. Érzem létezésem óriási értékét, és a létezésem minden pénzt megér.
67. Sok tehetség van bennem, és képességeim mások szolgálatába állnak.
68. Nyitott vagyok az ismeretlenre, ugyanakkor biztonságban érzem magam.
69. Elengedem a magammal és a pénzzel kapcsolatos negatív hiedelmeket.
70. Minden anyagi javak energia, amit korlátlan forrásból meríthetek.
71. Megérdemlem a bőséget és a bőséget, amely engem szolgál, és lehetővé tesz, hogy több jót tegyek másokért is.
72. A pénz és az anyagi javak energia, akárcsak a szeretet és a hála.
73. Ha megnyitom magam a gazdagság előtt, továbbra is harmóniában élhetek értékeimmel.
74. A bőség az életemben a szándékom.
75. Célom, hogy minden nap érezzem a teljes energiaáramlást.

76. Megnyílok, hogy teljes értékemet érezzem.
77. Létezésem értéke megkérdőjelezhetetlen.
78. Megölelem belső gyermekemet, aki megérdemli a szeretetet és a jóságot.
79. Szeretetet küldök születésem napjára.
80. Létezésem fény, a szeretet és a teremtés isteni rezdülése.
81. Megengedem magamnak, hogy feladjak minden korlátozó és rossz gondolatot magammal kapcsolatban, mert azok nem az enyémek.
82. Olyan érzés tölt el, hogy egy vagyok a világgal és egy vagyok a fénnyel.
83. Tudom, hogy van bennem egy belső bölcsesség, amely előtérbe kerül, ha békét érzek.
84. Úgy érzem, hogy az univerzum kedvez nekem, és engem szolgál.
85. Jogom van a boldogsághoz és az örömhöz, ezért az örömet és a boldogságot választom.
86. Jó tudok lenni magammal
87. Megnéző tudok lenni magamnak.
88. Megbocsátom magamnak, amit meg kell bocsátanom magamnak.
89. Megbocsátok másoknak, amit meg kell, hogy megbocsássak másoknak, mert a könnyedség és az alázat érzésével akarom átélni az életet.
90. Megértést adok magamnak.
91. Szeretetet és hálát küldök egész létezésemnek – múltamnak és jövőmnek, születésem előtt és halálom után is.
92. Feltételezem, hogy a tudatom, a lelkem, a felsőbbrendű „én”-em a helyes útra fogja vezetni az életemet, ha bízom határtalan értékemben, amikor érzem a fényt magamban.
93. Ma eggyé válok az univerzummal.
94. Átadom magam a felsőbb „én”-nek, aki bölcsen végigvezet az életen és a következő napon.
95. Tisztában vagyok vele, hogy a gondolataim irányítják az életemet, ezért hagyd, hogy gondolataim jók és kedvezőek legyenek – most és mindörökké.
96. Arra koncentrálok, hogy mi a fontos és mi a jó.
97. Képzeletem és elképzeléseim által teremtem meg a jövőmet.
98. Engedd, hogy az életem inspiráljon másokat
99. Megengedem magamnak, hogy a legjobbhoz vonzzanak.
100. Az a szándékom, hogy a legjobb vonzzon engem.
101. Így hát átadom magam minden szépnek, ami utamba kerül, és bízom az ismeretlenben.
102. Kapcsolatba lépek az időn és téren túli korlátlannal.
103. Kapcsolatba lépek az isteni energiával, a fénnyel, a kvantummal – a korlátlan lehetőségek mezőjével.
104. Időt szánok arra, hogy ezek a szavak, érzések és rezgések belépjenek elmémbe, testembe, szívembe és életterembe.
105. Szánok rá időt, hogy érezzem.
106. A gondolatok és a szavak eltűnnek – csak az energia és a zene marad.
107. Beléjük süllyedek.

Ha már tudja és érzi, hogy gondolatai és érzései milyen hatással lehetnek önmagadra és életére, hagyja, hogy a legjobb szándékai vezessenek minden nap.
Hagyja, hogy az érzelmek és események ne tegyék le a helyes útról.
Hagyja, hogy a szív légy az iránytűd.
Azért vagyok, mert te vagy.
Mindig és mindvégig veled leszek, ha akarod.

Hallgass meg naponta 107 megerősítést. Vonzza a szeretetet, a bőséget, és építse az önbecsülést.

A meditáció 35 percig tart. Minden nap, amikor elalszol vagy felébredsz, az agyad théta-hullám frekvenciákon dolgozik. A théta az úgynevezett “elmeprogramozás” hullámai. Metaforikusan – az elméd ebben az állapotban olyan, mint egy magnó, amely rögzíti azt, ami a tudatalattidba áramlik. Ily módon felébreszted a legjobbat magadban. Hallgassa meg ezt a felvételt minden nap, hogy felszabadítsa a szeretet, a bőség, a béke, a kreativitás és az önbecsülés lehetőségeit. A meditáció első része az elméd mély relaxációs állapotába hozása, majd megerősítéseket hallhatsz a beteljesülésről, a szükségtelen elengedéséről, a szeretetről, a bőségről és az önbecsülésről.”
Pingot Klaudia

12R.tv / DE?? EN?? ES?? FR?? IT?? NL?? PL?? PT?? SE??

AL?? AZ?? BA?? BD?? BG?? BY?? CN?? CZ?? DK?? EE?? EG?? FI?? GE?? GR?? HK?? HR?? HU?? ID?? IE?? IL?? IN?? IR?? IS?? JP?? KE?? KR?? KZ?? LT?? LV?? MK?? MT?? MM?? MY?? NO?? PH?? PK?? RO?? RS?? RU?? SA??SI?? SK?? TH?? TR?? TW?? TZ?? UA?? VN??

További információ: https://12r.tv/klaudia/