GE

? სიხარული, ბედნიერება, ჯანმრთელობა: 1. შინაგანი სიმშვიდე. 2. კმაყოფილების მიღება სხვების დახმარებისა და მხარდაჭერისგან. ურთიერთობები. 12R.tv❌✅ გისურვებთ თქვენ, საკუთარ თავს და სხვებს, რომ მომავალი წლის ბოლოს თითოეულმა ჩვენგანმა თქვას: “2022 იყო საუკეთესო წელი ჩემს ცხოვრებაში ??”. Marcin Ellwart

ბედნიერება

ბედნიერება — სულიერი და ემოციური მდგომარეობა, რომელიც სასიამოვნო შეგრძნებას იწვევს ადამიანში. ბედნიერების გამომწვევი ზოგადი მიზეზებია ყოფიერების პირობებით, ცხოვრების შინაარსიანობით, საკუთარი მიღწევებით შინაგანი კმაყოფილება. მის საწინააღმდეგო მდგომარეობად ითვლება უბედობა, რომლის ნიშნებად ძველბერძნული ფილოსოფიის დროებიდან ითვლება მოუსვენრობა, რომელით, თავის მხრივ აუცილებელი პირობაა რაიმე მოქმედებისთვის გადაწყვეტილების მისაღებად.

Wikpedia.org:

https://ka.m.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90

ჯანმრთელობა

ჯანმრთელობა – არის ორგანიზმის ნორმალური მდგომარეობა, როდესაც ორგანიზმის სტრუქტურები და მათი ფუნქციები შეესაბამება ერთმანეთს და ორგანიზმის მარეგულირებელი სისტემები ძალმოსულნი არიან შეინარჩუნონ ორგანიზმის შინაგანი გარემოს მუდმივობა ანუ ჰომეოსტაზი.

ჯანმრთელი ორგანიზმისათვის დამახასიათებელია ის რომ ყოველდღიურ ნორმალურ გამღიზიანებელზე ის მოქმედებს ადეკვატური რეაქციით, რომლის ხასიათი,სიძლიერე მოქმედების ხანგრძლივობა შეესაბამება გამღიზიანებელს. ჯანმრთელი ორგანიზმისათვის დამახასიათებელია ასეთი მცნება, როგორიც არის ნორმა მაგ:ნორმალური ტემპერატურა, ნორმალური გულის ცემა, ნორმალური წნევა, ნორმალური სუნთქვა და ასე შემდეგ.

https://ka.m.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90

მასლოუს მოთხოვნილებათა პირამიდა

მასლოუს მოთხოვნილებათა იერარქია — თეორია ფსიქოლოგიაში, რომელიც აბრაჰამ მასლოუმ 1943 წელს თავის ნაშრომში წარმოადგინა სახელწოდებით „ადამიანური მოტივაციის თეორია“. მასლოუს მოთხოვნილებათა იერარქიას პირამიდის სახე აქვს, სადაც ძირითადი მოთხოვნილებები პირამიდის ძირშია მოქცეული. პირველ ორ მოთხოვნილებას მასლოუ უწოდებს პირველად მოთხოვნილებებს, ხოლო მესამედან მოთხოვნილებები შეძენილი სახისაა. ადამიანს უფრო მაღალი მოთხოვნილება მაშინ უჩნდება, როდესაც მასზე დაბალი საფეხურის მოთხოვნილება მეტნაკლებად მაინცაა დაკმაყოფილებული.

მასლოუმ მოთხოვნილებათა 5 კლასი გამოყო:

  • 1. ფიზიოლოგიური
  • 2. უსაფრთხოება
  • 3. სოციალური (მეგობრობა, თანამშრომლობა, სიყვარული, მიკუთვნებულობა)
  • 4. დაფასება
  • 5. თვითრეალიზაცია.

მასლოუ მიიჩნევდა, რომ თუ მოთხოვნილება დაკმაყოფილებულია, იგი მოტივატორი უკვე აღარ არის და ყურადღება იერარქიის შემდეგ დონეზე გადაინაცვლებს. თუმცა ასევე აღიარებდა, რომ თანმიმდევრობა შეუცვლელი არ არის, განსაკუთრებით მაღალ დონეებზე. მაგალითად, ზოგი ადამიანი თვითშეფასებას სიყვარულის მოთხოვნილებაზე მაღლა აყენებს, სხვები კი თვითრეალიზაციისკენ საერთოდ არ მიისწრაფიან.

https://ka.m.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A3%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90

ქართული ენა

ქართველური ენა, საქართველოს სახელმწიფო ენა

ქართული ენა — იბერიულ-კავკასიურ ენათა ოჯახის ქართველურ ენათა ჯგუფის ენა. ქართველების მშობლიური ენა, საქართველოს სახელმწიფო ენა (აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, მასთან ერთად სახელმწიფო ენად აღიარებულია აფხაზური ენა). ქართულ ენაზე 5 მილიონზე მეტი ადამიანი ლაპარაკობს.

ქართული ენა კავკასიურ ენათა ოჯახის, ქართველურ ენათა ჯგუფს მიეკუთვნება. მეცნიერები ამავე ჯგუფს აკუთვნებენ ქართულის მონათესავე მეგრულ, ლაზურსა და სვანურ ენებს, რომლებსაც შენარჩუნებული აქვთ არქაული ქართული ენის ნიშნები. მათი ზედმიწევნით შესწავლა შესაძლებელს ხდის ქართული ენის განვითარების კანონზომიერებათა დადგენასა და საერთოდ, — ქართული ენის ისტორიის შესწავლას.

მეცნიერთა ერთ ნაწილს მიაჩნია, რომ იბერიულ-კავკასიურ ენათა ოჯახში ერთ-ერთ ჯგუფს ქმნის ერთიანი ქართველური (ქართული) სამწიგნობრო ენა (ზანური, სვანური, მესხური, ჰერული… დიალექტური ჯგუფების ჩათვლით).

https://ka.m.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90


2022-02-22 22:22 stArt 1, 2, 3, 4, პროგრესი; 2, 22, 222, 2222 … სიმეტრია; 22.❤2.2❤22

1. ინტელექტუალური განვითარება. 2. სულიერი განვითარება. რელაქსაცია, საუკეთესო მედიტაციები, დადასტურებები, კარგი ზრახვები, თვითშეფასებები, მუსიკალური თერაპია.

YouTube არხი – Klaudia Pingot SpecBabka:

https://m.youtube.com/channel/UCTQoTy2IzS-NgX1yysc17YQ

Facebook:

https://m.facebook.com/SpecBabka/

127 დენის დადასტურება, 432 ჰც. მოუსმინეთ ყოველდღე. მეტი ჯადოქრობა ყოველდღე.

“0. უფრო და უფრო ღრმად ვცურავ.

1. ჩემი აზრები გავლენას ახდენს იმაზე, რაც იყო და რა იქნება.
2. მე ვარ.
3. მე ვარ და ვგრძნობ ამ სიტყვიდან მომდინარე ძალას.
4. მე აქ და ახლა ვარ.
5. მე სამყაროს ნაწილი ვარ.
6. მე სული ვარ სხეულში და სხეული სულში.
7. მე ვარ ენერგიისა და მატერიის ერთობლიობა.
8. მე აქ შემთხვევით არ ვარ.
9. მე აქ ვარ მიზეზის გამო.
10. მე ვარ ჩემი გამოცდილების სიბრძნე.
11. მე ვარ ჩემი გრძნობებისა და აზრების პოტენციალი.
12. მე ვარ ჩემი არჩევანის შედეგი.
13. მე სრულყოფილება ვარ ჩემს არასრულყოფილებაში.
14. მე საკუთარი თავის ღირებულება ვარ.
15. მე აქ ვარ და ისევ ვარ.
16. მე მაშინაც ვარ, როცა არაფერი მაქვს.
17. მე მაშინაც ვარ, როცა ყურადღებას არავინ მაქცევს.
18. მე ვარ სინათლე სიბნელეში.
19. მე ვარ სუნთქვა სიჩუმეში.
20. მე ვარ ჩემი ცხოვრების შემოქმედი.
21. მე ვარ და ვგრძნობ ამას ჩემს გულში.
22. მე იმიტომ ვარ, რომ შენ ხარ.
23. შენ იმიტომ ხარ, რომ მე ვარ.
24. ვცურავ უფრო შორს და ღრმად.
25. ჩემი აზრები გავლენას ახდენს იმაზე, რაც იყო და რა იქნება.
26. მე ცოცხალი ვარ.
27. მე ცოცხალი ვარ და ვგრძნობ ამ სიტყვიდან მომდინარე ძალას.
28. მე ვცხოვრობ, რადგან ვიცი, რომ ეს ცხოვრება მემართება.
29. მე ცოცხალი ვარ და ეს ყველაზე დიდი საჩუქარია.
30. მე ცოცხალი ვარ და ამის წყალობით შემიძლია განვიცადო სიყვარული.
31. მე ცოცხალი ვარ და ამიტომ შემიძლია ვისწავლო ჩემს შეცდომებზე.
32. მე ცოცხალი ვარ და შემიძლია ყოველი დღე თავიდან დავიწყო.
33. მე ცოცხალი ვარ და მაქვს უფლება გავჩერდე ამ ცხოვრებაში.
34. მე ვცხოვრობ ახალი გამოცდილების მისაღებად.
35. მე ვცხოვრობ იმისთვის, რომ განვვითარდე და გავიცნო საკუთარი თავი.
36. მე ვცხოვრობ იმისთვის, რომ მაგალითით ვიხელმძღვანელო.
37. მე ვცხოვრობ იმისთვის, რომ განვიცადო სიხარული და მადლიერება.
38. მე ვცხოვრობ ამ ცხოვრებით გამბედაობით და ცნობისმოყვარეობით.
39. მე ვცხოვრობ და ვგრძნობ ამას ჩემს გულში.
40. ეს არის ჩემი ცხოვრება და დრო.
41. ეს არის ჩემი გზა და ჩემი თავგადასავალი.
42. მე ვცხოვრობ იმიტომ, რომ სიცოცხლე ღირს.
43. ვცურავ უფრო შორს და ღრმად.
44. ჩემი აზრები გავლენას ახდენს იმაზე, რაც იყო და რა იქნება.
45. ვეთანხმები.
46. მე ვიღებ და ვგრძნობ ამ სიტყვის ძალას.
47. მე ვეთანხმები ტანჯვის გაგებას.
48. მე ვიღებ რეალობას ისეთი, როგორიც არის.
49. მე ვიღებ ჩემს თავს ისეთად, როგორიც ვარ.
50. მე ვიღებ ჩემს შუქებსა და ჩრდილებს.
51. მე ვიღებ ჩემს თავს იქ, სადაც ვარ.
52. მე ვაღიარებ იმას, რაც მოხდა და ხდება ჩემს თავს.
53. მე ვიღებ საკუთარ შეცდომებს და წარუმატებლობას.
54. მე ვიღებ ადამიანებს და მათ მრავალფეროვნებას.
55. მე ვაღიარებ ცხოვრების სირთულეს
56. მე ვიღებ ჩემს ბრაზს და უმწეობას.
57. მე ვაღიარებ ჩემს წარსულს.
58. მე ვიღებ მას და ვგრძნობ გულში.
59. მე ვაღიარებ, რომ ყველაფერი არ არის ისეთი, როგორიც მე მინდა.
60. საჩივარს ვცვლი მიმღებით.
61. როდესაც მე ვეთანხმები, ჩემი სხეული მოდუნდება და განიკურნება.
62. მიღება მოიცავს ჩემს თავს და სამყაროს.
63. ვცურავ უფრო შორს და ღრმად.
64. ჩემი აზრები გავლენას ახდენს იმაზე, რაც იყო და რა იქნება.
65. მე ვაპატიებ.
66. მე ვპატიობ და ვგრძნობ ამ სიტყვის ძალას.
67. მე ვაპატიებ ტვირთის გაშვებას.
68. საკუთარ თავს ვაპატიებ შეცდომებს.
69. მე ვპატიობ მსოფლიო უსამართლობას.
70. საკუთარ თავს ვაპატიებ ხანდახან წარუმატებლობას.
71. მე ვპატიობ მათ, ვინც მაწუხებს.
72. მე ვპატიობ და თანაგრძნობა მაქვს.
73. როცა ვაპატიებ, სხეული მსუბუქი ხდება და გული თავისუფალი.
74. პატიებითა და თანაგრძნობით ვეხვევი ჩემს თავს და სამყაროს.
75. ვცურავ უფრო შორს და ღრმად.
76. ჩემი აზრები გავლენას ახდენს იმაზე, რაც იყო და რა იქნება.
77. მე მაქვს უფლება ვიყო ჩემი თავი.
78. მე მაქვს უფლება ვთქვა “არა”
79. მე მაქვს უნარი ვთქვა, “მინდა”
80. მე მაქვს ცა ჩემს თავზე.
81. მიწა ფეხქვეშ მაქვს.
82. მე ბუნება მაქვს გარშემო.
83. მე მაქვს ჩემი თავი.
84. მე მაქვს გული, რომელიც ცემს.
85. მე მაქვს სიყვარული ჩემში და ჩემს გარშემო.
86. მე ვიცი, რა არის მნიშვნელოვანი.
87. მე მაქვს სუნთქვა, რომელიც მაძლევს სიცოცხლეს.
88. მე მაქვს ცხოვრება, რომელიც არის მოგზაურობა.
89. მე მაქვს საკმარისი იმისათვის, რომ ვიგრძნო სიხარული.
90. მე მაქვს საკმარისი მადლიერების გრძნობა.
91. როცა ვგრძნობ, რომ ამდენი მაქვს, სხეული მყარდება და გული მშვიდდება.
92. ვცურავ უფრო შორს და ღრმად.
93. ჩემი აზრები გავლენას ახდენს იმაზე, რაც იყო და რა იქნება.
94. თავს უფლებას ვაძლევ, გავუშვა ის, რაც არ მემსახურება.
95. ჩემს თავს ნებას რთავს განიცადოს ის, რაც მჭირდება.
96. თავს უფლებას ვაძლევ, ვიგრძნო სინათლე საკუთარ თავში.
97. თავს უფლებას ვაძლევ ვიყო ჩემი თავი.
98. თავს დასვენების უფლებას ვაძლევ.
99. ჩემს ინტუიციას უფლებას ვაძლევ, მხარი დამიჭიროს.
100. მე ნება მივცემ ჩემს წარსულს მომცემს გამოცდილების სიბრძნეს.
101. მე ვაძლევ უფლებას ჩემმა მომავალმა მიიყვანოს საუკეთესომდე.
102. მე ვაძლევ უფლებას ჩემი აქ და ახლა იყოს ძალაუფლების მომენტი.
103. როდესაც მე ვიკავებ იმას, რაც მნიშვნელოვანია, ჩემი სხეული მაძლევს ფრთებს და გული რიტმულად მიცემს.
104. ვცურავ უფრო შორს და ღრმად.
105. ჩემი აზრები გავლენას ახდენს იმაზე, რაც იყო და რა იქნება.
106. მე ვხსნი.
107. თავს ვიხსნი და ვგრძნობ ამ სიტყვიდან გამომავალ ძალას.
108. მე ღია ვარ სიყვარულისთვის.
109. მე ღია ვარ სიკეთისთვის.
110. მე ვუხსნი უცნობს.
111. მე ღია ვარ ჩემი შესაძლებლობებისთვის.
112. მე ღია ვარ ხალხისთვის.
113. მე საკუთარ თავს ვუხსნი.
114. მე ღია ვარ იმისთვის, რაც ახალ დღეს მოაქვს.
115. მე ღია ვარ შესაძლებლობებისა და გაკვეთილებისთვის რთული გამოცდილებიდან.
116. მე ღია ვარ სიუხვისა და სიუხვისთვის.
117. მე ღია ვარ ცვლილებებისთვის.
118. როცა გონებას ვხსნი, ჩემი სხეული ძლიერდება და გული გამბედაობას მატებს.
119. ვცურავ უფრო შორს და ღრმად.
120. ჩემი აზრები გავლენას ახდენს იმაზე, რაც იყო და რა იქნება.
121. მე ვაბალანსებ ენერგიას საკუთარ თავში და ყველა ენერგეტიკულ ცენტრში.
122. ვაბალანსებ ფესვის ჩაკრას, რომ თავი დაცულად ვიგრძნო.
123. მე ვაწონასწორებ საკრალურ ჩაკრას სინაზეს.
124. მე ვაბალანსებ ჩემს მზის წნულის ჩაკრას, რომ ვიგრძნო აგენტურობა.
125. მე ვაბალანსებ ჩემი გულის ჩაკრას სიყვარულს.
126. მე ვაბალანსებ ყელის ჩაკრას, რომ ვიცხოვრო ჩემი სიმართლით.
127. მე ვაბალანსებ მესამე თვალის ჩაკრას, რომ ვიცოდე.
128. მე ვხსნი გვირგვინის ჩაკრას ჩემს უმაღლეს მეთან დასაკავშირებლად.
129. როდესაც ვაბალანსებ ჩემს ენერგიას, ჩემი სხეული კურნავს და ჩემი გული სიყვარულით მევსება.
130. ვცურავ უფრო შორს და ღრმად.
131. ჩემი აზრები გავლენას ახდენს იმაზე, რაც იყო და რა იქნება.
132. ვსუნთქავ და ვგრძნობ მისგან გამომავალ ძალას.
133. თავისუფლად ვსუნთქავ.
134. ვსუნთქავ იმიტომ, რომ ვცოცხლობ.
135. ვსუნთქავ, რომ სიცოცხლე მივცე.
136. მე სიყვარულით ვსუნთქავ.
137. თანაგრძნობით ვსუნთქავ.
138. კარგად ვსუნთქავ.
139. სრულყოფილად ვსუნთქავ.
140. სტაბილურად და ღრმად ვსუნთქავ.
141. შეგნებულად ვსუნთქავ.
142. მე ხეებით ვსუნთქავ.
143. ვსუნთქავ იმით, რაც არ მემსახურება.
144. ვსუნთქავ ჩემი აზრების დაშლით.
145. ვსუნთქავ, როცა ვერთიანდები აწმყოსთან.
146. ვსუნთქავ და ვგრძნობ, რომ ყველაფერი გამომდის.

მას შემდეგ რაც გაიგებთ და შეიგრძნობთ, თუ როგორ შეუძლია თქვენს აზრებსა და გრძნობებს გავლენა მოახდინოს საკუთარ თავზე და თქვენს ცხოვრებაზე, მიეცით საშუალება საუკეთესო ზრახვებს გიხელმძღვანელოთ ყოველდღე, მიეცით გული გახდეს თქვენი კომპასი. Ubuntu “.

მედიტაციის ტექსტი და შესრულება: კლაუდია პინგო

მუსიკა: Mariusz Maciej Drozdowski

14 x გაორმაგებული:
“მე ვცურავ უფრო და უფრო ღრმად”.
“ჩემი აზრები გავლენას ახდენს იმაზე, რაც იყო და რა იქნება”.

146-14 = 132

“მე ვარ”.
“მე ვცხოვრობ”.
“ვეთანხმები”.
“მე ვპატიობ”.
“ვხსნი”.

ეს უფრო მნიშვნელოვანი დადასტურებებია, რადგან ისინი ასევე გაორმაგებულია: “[…] და ვგრძნობ ამ სიტყვიდან მომდინარე ძალას”.

132-5 = 127

მეტი … “მე ვსუნთქავ […]”.

გამოცემა 12/25/2021 – შევნიშნე და დავამატე გამოტოვებული დადასტურება: “0. მე ვცურავ უფრო და უფრო ღრმად”. ის ასევე გვხვდება 107 დადასტურებას შორის. ჩვენ გვაქვს სულ 234 ლამაზი დადასტურება.

გამოცემა 12/26/2021 – Google-ის თარგმანებში 12/24/2021 მე შევცვალე: “2 6. I’m Alive”. “26. ცოცხალი”.

432 ჰც საუკეთესო მედიტაცია დღის დასაწყებად. მადლიერება, განზრახვის ძალა და ვიბრაცია.

ყოველდღიურად მოუსმინეთ 107 დადასტურებას. მოიზიდეთ სიყვარული, სიუხვე და შექმენით თვითშეფასება.

“5. მე გავთავისუფლდი დაძაბულობისგან მთელ სხეულში. სხეული უშვებს დაძაბულობას.
4. ვათავისუფლებ ჩემს გონებას ფიქრებისგან. გონება თავისუფლდება აზრებისგან.
3. ვაძლევ უფლებას. ჩემს თავს გავუშვა კონტროლი.
2. ვაერთიანებ აწმყოს.
1. ვემორჩილები ჩემს უმაღლეს „მეს“, ჩემი გულის სიბრძნეს და გონების ძალას.

6. ვცურავ უფრო შორს და ღრმად.
7. თავს უფლებას ვაძლევ, ვიგრძნო ენერგია, რომელიც მავსებს და გარს მახვევს.
8. ჩემი სუნთქვა ენერგიად იქცევა.
9. ენერგია არის სითბო, რომელსაც ვგრძნობ მკერდში.
10. ჩემი აზრები ენერგიაა.
11. ჩემი ფიქრები პეპლებივით დაფრინავენ.
12. ისინი მაძლევენ სიხარულს და შვებას.
13. შვება ავსებს ჩემს სხეულს და ჩემს ირგვლივ მთელი რეალობა ირხევა, როგორც ოკეანის მშვიდი ტალღები.
14. მე ვუხსნი ჩემს გულს სიცოცხლეს, ვუხსნი ჩემს გულს ჩემს თავს.
15. გულს ვუხსნი სიკეთესა და სილამაზეს.
16. მე ნებას ვაძლევ სილამაზეს და სიკეთეს შემოვიდეს ჩემთან.
17. მე მათ ენერგიად ვგრძნობ.
18. მე ვემორჩილები იმას, რაც მოდის, მჯერა, რომ ის, რაც მოვა, მომემსახურება.
19. მე ვცხოვრობ ამ მომენტში – ახლა.
20. მე გავუშვებ იმას, რაც არ მემსახურება.
21. ვიცი, რომ ყოველი გამოცდილება მაძლიერებს და ამდიდრებს ჩემს ისტორიას.
22. მე გავთავისუფლდები სიბრაზისგან, დანაშაულისა და შიშისგან.
23. ეჭვიანობა და სინანული გავუშვი.
24. ყოველი შეგნებული ამოსუნთქვისას გავუშვებდი ტვირთს.
25. მე ვყრი აზრებისა და ემოციების ზედმეტ ტვირთს.
26. ჩემი ფიქრები ათავისუფლებს დაძაბულობას და ჩემი თავი მსუბუქი და სასიამოვნოა.
27. აღარანაირი ემოცია აღარ მიპყრობს.
28. ვგრძნობ თავისუფლებას.
29. მე ვგრძნობ შეუზღუდავ სიხარულს, როცა ვუყურებ ხეებს და ჰორიზონტს.
30. თავს სუფთად ვგრძნობ, როცა ვაცნობიერებ ჰაერს, რომელიც ჩემს სხეულს აკრავს.
31. თავს ჰარმონიულად ვგრძნობ, როცა შეგნებულად და რეგულარულად ვსუნთქავ.
32. ყოველი წამი მნიშვნელოვანია ჩემს ცხოვრებაში.
33. მადლიერი ვარ, რომ აქ ვარ და ვარ ის, ვინც ვარ.
34. ჩემში არის შეუზღუდავი ძალა, შევქმნა საკუთარი თავი და ჩემი ისტორია.
35. მე გონივრულად ვირჩევ და ჩემი საუკეთესო მრჩეველი მშვიდობაა.
36. დღეს მე სრულად ვუხსნი ჩემს თავს სიყვარულს, სიუხვეს და ჯანსაღ თვითშეფასებას.
37. ნება მომეცით ვიგრძნო.
38. მე ღია ვარ სიყვარულისთვის.
39. სიყვარული არის ენერგია, რომელსაც მე ვიწვევ და ვრეზონირებ.
40. ჩემს გულში შევიტან ცნობიერებას და გულით ვიღებ სამყაროს.
41. ვგრძნობ, რა კარგია ცხოვრებას გულით ვუყურებ.
42. ჩემს გულს ვაძლევ უფლებას აავსოს მთელი სამყაროს სიყვარული.
43. ვგრძნობ, რომ სიყვარული ავსებს ჩემს გულს, სხეულს, გონებას და ჩემს გარშემო არსებულ მთელ სივრცეს.
44. სიყვარული ჩემს ირგვლივ.
45. მე ვხდები სიყვარული.
46. ჩემი სხეულის ყველა უჯრედი ვიბრირებს სიყვარულის სიხშირით.
47. სადაც არ უნდა ვიყო, ვაძლევ და ვიზიდავ სიყვარულს.
48. მე ვიმსახურებ უპირობო სიყვარულს.
49. მე შემიძლია უპირობოდ მიყვარდეს – ასევე საკუთარი თავი.
50. ვხსნი სინანულს და მოლოდინს.
51. მე ორიენტირებული ვარ სიახლოვესა და ნდობაზე.
52. მე შემიძლია ვენდო და შემიძლია ერთდროულად დავაწესო ლიმიტები.
53. მე შემიძლია მივცე ჩემს თავს სრული სიყვარული და ამავდროულად არასოდეს მივცე უფლება ჩემს თავს ავნოს.
54. მე განვთავისუფლდები ზიანის შიშით, რადგან სიყვარული, რომელიც ჩემში მაქვს, გადალახავს ნებისმიერ შიშს.
55. არაფრის აღარ მეშინია, რადგან ვიცი, რამხელა ძალა დევს ჩემში.
56. ბედნიერი ვარ იმით, რაც არის.
57. მთელი ძალით მინდა ვიარსებო გულში სიყვარულით.
58. ასე რომ, დღეიდან ვიარსებებ მთელი ძალით, სიყვარულით გულში.
59. ჩემი მიზანია ყოველდღე ვიგრძნო სიყვარული – სიცოცხლის, საკუთარი თავის და სხვების მიმართ.
60. ჩემი განზრახვაა ვიყო იმ ადამიანთან, ვინც ჩემი ღირსია და ვისი ღირსიც ვარ.
61. სიყვარული არის ძლიერი ძალა, რომელსაც ვიმსახურებ და ვხდები.

62. მე ვუხსნი ჩემს თავს სიმრავლისთვის.
63. სიუხვე არის ენერგია, რომელსაც მე ვიწვევ და ვრეზონირებ.
64. ფულის გამო ჩემს შიშს თავი დავანებე, თავი უსაფრთხოდ აღმოვჩნდი.
65. მე მზად ვარ მივიღო და მივიღო, რადგან ვიცი, რომ სიმდიდრე მოძრაობა და დინებაა. 66. ვგრძნობ ჩემი არსებობის უზარმაზარ ღირებულებას და ჩემი არსებობა მთელი ფული ღირს.
67. ჩემში ბევრი ნიჭი მაქვს და ჩემი უნარები სხვებს ემსახურება.
68. გახსნილი ვარ უცნობის მიმართ და ამავდროულად თავს დაცულად ვგრძნობ.
69. მე გავუშვებ ნეგატიურ რწმენებს ჩემსა და ფულის შესახებ.
70. ყველა მატერიალური საქონელი არის ენერგია, რომელიც შემიძლია გამოვიყენო შეუზღუდავი წყაროდან.
71. მე ვიმსახურებ სიუხვეს და სიუხვეს, რომელიც მემსახურება და მაძლევს საშუალებას გავაკეთო მეტი სიკეთე, ასევე სხვებისთვის.
72. ფული და მატერიალური სიკეთე ენერგიაა, ისევე როგორც სიყვარული და მადლიერება.
73. სიმდიდრისადმი საკუთარი თავის გახსნით, მე მაინც შემიძლია ვიცხოვრო ჩემს ღირებულებებთან ჰარმონიაში.
74. ჩემს ცხოვრებაში სიმრავლე ჩემი განზრახვაა.
75. ჩემი მიზანია ვიგრძნო ენერგიის სრული ნაკადი ყოველდღე.

76. მე ვხსნი ჩემს თავს, რომ ვიგრძნო ჩემი სრული ღირებულება.
77. ჩემი არსებობის ღირებულება უდავოა.
78. ვეხუტები ჩემს შინაგან შვილს, რომელიც იმსახურებს სიყვარულს და სიკეთეს.
79. სიყვარულს ვუგზავნი დაბადების დღეს.
80. ჩემი არსებობა სინათლეა, სიყვარულისა და შემოქმედების ღვთაებრივი ვიბრაცია.
81. თავს უფლებას ვაძლევ, უარი თქვას ჩემს შესახებ ყველა შემზღუდველ და ცუდ აზრზე, რადგან ისინი ჩემი არ არიან.
82. მე სავსე ვარ სამყაროსთან ერთიანი და სინათლით ყოფნის გრძნობით.
83. მე ვიცი, რომ ჩემში არის შინაგანი სიბრძნე, რომელიც გამოდის წინა პლანზე, როცა თავს მშვიდად ვგრძნობ.
84. ვგრძნობ, რომ სამყარო ხელსაყრელია ჩემთვის და მემსახურება.
85. მე მაქვს ბედნიერების და სიხარულის უფლება, ამიტომ ვირჩევ სიხარულს და ბედნიერებას.
86. მე შემიძლია ვიყო კარგი საკუთარი თავის მიმართ.
87. მე შემიძლია ვაპატიო საკუთარი თავი.
88. მე ვაპატიებ ჩემს თავს იმას, რაც უნდა ვაპატიო საკუთარ თავს.
89. სხვებს ვპატიობ იმას, რაც უნდა ვაპატიო სხვებს, რადგან მინდა ცხოვრება სიმსუბუქისა და თავმდაბლობის გრძნობით გავიარო.
90. მე ვაძლევ საკუთარ თავს გაგებას.
91. სიყვარულს და მადლიერებას ვუგზავნი მთელ ჩემს არსებობას – ჩემს წარსულს და მომავალს, ჩემს დაბადებამდე და ჩემს სიკვდილამდე.
92. მე ვვარაუდობ, რომ ჩემი ცნობიერება, სული, ჩემი უმაღლესი „მე“ წარმართავს ჩემს ცხოვრებას სწორი გზით, როცა ვენდობი ჩემს უსაზღვრო ფასეულობას, როცა ვგრძნობ სინათლეს საკუთარ თავში.
93. დღეს მე ვხდები ერთიანი სამყაროსთან.
94. მე თავს ვაბარებ უმაღლეს „მე“-ს, რომელიც გონივრულად მიმმართავს ცხოვრებაში და მეორე დღეს.
95. მე ვიცი, რომ ჩემი აზრები მართავენ ჩემს ცხოვრებას, ასე რომ, დაე, ჩემი აზრები გახდეს კარგი და ხელსაყრელი – ახლა და სამუდამოდ.
96. მე ყურადღებას ვამახვილებ იმაზე, თუ რა არის მნიშვნელოვანი და რა არის კარგი.
97. მე ვქმნი ჩემს მომავალს ჩემი ფანტაზიით და ხედვებით.
98. დაე, ჩემმა ცხოვრებამ შთააგონოს სხვები
99. თავს უფლებას ვაძლევ, საუკეთესოსკენ ვიზიდო.
100. ჩემი განზრახვა არის საუკეთესომ მიზიდოს.
101. ასე რომ, მე ვენდობი ჩემს თავს ყველა მშვენიერს, რაც ჩემს გზაზე მოდის და ვენდობი უცნობის.
102. მე ვუკავშირდები შეუზღუდავს დროისა და სივრცის მიღმა.
103. მე ვუკავშირდები ღვთაებრივ ენერგიას, სინათლეს, კვანტს – შეუზღუდავი შესაძლებლობების ველს.
104. დროს ვიღებ იმისთვის, რომ ყველა ეს სიტყვა, გრძნობა და ვიბრაცია შემოვიდეს ჩემს გონებაში, სხეულში, გულში და საცხოვრებელ სივრცეში.
105. დროს ვატარებ მის შესაგრძნობად.
106. აზრები და სიტყვები ქრება – რჩება მხოლოდ ენერგია და მუსიკა.
107. მე მათში ვიძირები.

მას შემდეგ რაც გაიგებთ და შეიგრძნობთ, თუ როგორ შეიძლება გავლენა მოახდინოს თქვენს აზრებსა და გრძნობებზე საკუთარ თავზე და თქვენს ცხოვრებაზე, მიეცით საშუალება თქვენს საუკეთესო ზრახვებს ყოველდღე წარმართოთ.
დაე, ემოციებმა და მოვლენებმა არ გადაგდოთ სწორი გზიდან.
მიეცით გულს საშუალება. გახდე შენი კომპასი.
მე იმიტომ ვარ, რომ შენ ხარ.
მე შენთან ვიქნები ყოველთვის და ბოლომდე, თუ გინდა.

ყოველდღიურად მოუსმინეთ 107 დადასტურებას. მოიზიდეთ სიყვარული, სიუხვე და შექმენით თვითშეფასება.

მედიტაცია გრძელდება 35 წუთი. ყოველდღე, როცა იძინებთ ან იღვიძებთ, თქვენი ტვინი მუშაობს თეტა ტალღის სიხშირეზე. თეტა არის ეგრეთ წოდებული „გონების პროგრამირების“ ტალღები. მეტაფორულად – თქვენი გონება ამ მდგომარეობაში ჰგავს მაგნიტოფონს, რომელიც ჩაწერს იმას, რაც მიედინება თქვენს ქვეცნობიერში. ამ გზით თქვენ იღვიძებთ საუკეთესოს თქვენში. მოუსმინეთ ამ ჩანაწერს ყოველდღე, რათა გახსნათ თქვენი პოტენციალი სიყვარულის, სიუხვის, მშვიდობის, შემოქმედების და თვითშეფასებისკენ. მედიტაციის პირველი ნაწილი არის თქვენი გონების ღრმა რელაქსაციის მდგომარეობაში მოყვანა, შემდეგ თქვენ მოისმენთ დადასტურებებს შესრულების, არასაჭიროების, სიყვარულის, სიუხვისა და თვითშეფასების გათავისუფლების შესახებ. ”
კლაუდია პინგო

12R.tv / DE?? EN?? ES?? FR?? IT?? NL?? PL?? PT?? SE??

AL?? AZ?? BA?? BD?? BG?? BY?? CN?? CZ?? DK?? EE?? EG?? FI?? GE?? GR?? HK?? HR?? HU?? ID?? IE?? IL?? IN?? IR?? IS?? JP?? KE?? KR?? KZ?? LT?? LV?? MK?? MT?? MM?? MY?? NO?? PH?? PK?? RO?? RS?? RU?? SA??SI?? SK?? TH?? TR?? TW?? TZ?? UA?? VN??

მეტი: https://12r.tv/klaudia/