DK

? Glæde, lykke, sundhed: 1. Indre fred. 2. At få tilfredsstillelse ved at hjælpe og være en støtte for Andre. Relationer. 12R.tv❌✅ Jeg ønsker Dig, Mig selv og Andre, at Vi hver især i slutningen af ​​næste år kunne sige: “2022 var det bedste år i mit liv ??”. Marcin Ellwart

Lykke

positiv emotion, følelse eller tanke

Lykke er en individuel (mental eller emotionel) proces af forbigående tilstande af positive tanker eller følelser af varierende intensitet og stabilitet. [1]

Betegnelsen lykkeglimt bruges mere om en kortvarig lykke.

Lykke kan anses for at være en komponent i subjektiv velvære[2][3][4]. Andre behagelige følelser er glæde, opstemthed, tilfredshed, stolthed, hengivenhed og ekstase.[5]

Størrelsen af lykkefølelsen er til en vis grad afhængig af individets sensitivitet og er dermed et temperamentsspørgsmål, som er forbundet med personlighedstrækkene.[kilde mangler] Nogle har et stabilt følelsesliv, uanset hvad følelsen er, andre har et intensivt følelsesliv, og atter andre befinder sig et sted midt imellem.

Mennesker, der gennemgående har et positivt livssyn, føler sig – alt andet lige – mere lykkelige end mennesker, der har et negativt livssyn.[kilde mangler]

Nogle forskere har argumenteret for at lykkefølelsen er adaptiv, således at folk, der for eksempel vinder i et lotteri, over tid ikke vil være lykkeligere end almindelige folk.[6]

Når folk selv vurderer deres lykke, så var danskere de lykkeligste folk i Europa ifølge en undersøgelse fra Cambridge Universitet, rapporteret i 2007.[7] Også forskere fra Michigans Universitet satte danskere øverst i en global undersøgelse fra 2008.[8]

Wikipedia.org:

https://da.m.wikipedia.org/wiki/Lykke

Sundhed

fysiologisk tilstand

Sundhed er et bredt begreb, som dækker over tilstande og aktiviteter vedrørende menneskets velvære – såvel fysisk som mental velvære. Feltet spænder fra etablerede lægevidenskabelige discipliner til alternative behandlingsmetoder.

Begrebet kan også deles op i fysisk og psykisk sundhed.

WHO definerede begrebet i 1970’erne og i forbindelse med programmet ”Sundhed for Alle år 2000”: ”Sundhed er ikke blot frihed for sygdom, men størst mulig fysisk, psykisk og socialt velbefindende”. Man har indvendt imod den definition, at den lige så godt kunne være en forklaring af, hvad lykke er. Derfor er sundhed det nødvendige sammenligningsgrundlag for at forstå, hvad sygdom er. Kun på den baggrund er det muligt at skelne mellem ubehagelige sider af et sundt liv og egentlig sygdom.

En økologisk måde at beskrive sundhed på kunne være følgende: Sundhed er på den ene side evnen til at fastholde krop og sind i homøostatisk balance over for omgivelserne, men på den anden side også evnen til at kunne skifte tilstand og etablere balance på et nyt grundlag.

Begrebet helse anvendes som synonym for sundhed, men har til tider mere “alternative” konnotationer.

Sundhed og kost er to nært forbundne begreber, da kosten er en afgørende faktor for sundhed. I Danmark har Fødevarestyrelsen fastsat 10 officielle kostråd, som sikrer, at kroppen får dækket behovet for vitaminer, mineraler og andre vigtige næringsstoffer, samt holde en sund vægt. Hovedparten af den danske befolkning kan med fordel leve efter kostrådene, hvis de vil spise sundt.

Motion er en anden vigtigt faktor for sundhed, og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man hver dag rører sig i mindst 30 minutter. Dette behøver dog ikke kun at være decideret motion, ud af de 30 minutter tæller 10 minutters fysisk aktivitet, såsom rengøring og gang på trapper i stedet for elevatoren, også med.

https://da.m.wikipedia.org/wiki/Sundhed

Maslows behovspyramide

Den russisk-amerikanske psykolog Abraham Maslow lavede i 1943 en grafisk fremstilling af de menneskelige behov i den såkaldte maslowske behovspyramide (se figuren). Hans påstand er, at behovene må opfyldes nedefra i pyramiden. Man må altså have dækket behovet for mad, vand, varme osv., før man kan gå i gang med at dække behovet for fysisk og social sikkerhed.

Fysiske behov

Det nederste niveau i behovspyramiden rummer de basale behov som indtagelse af føde, vand og luft, men også behov for søvn, fysisk bevægelse, udtømning af affaldsstoffer og sex. Sex indgår dog kun i forplantningsøjemed, ikke som en nydelse. Det er kort og godt behovet for at opretholde og forsvare den menneskelige organisme. Først når disse behov er dækket, melder behovene på det næste niveau sig. Hvis man er meget sulten eller tørstig, tænker man ikke på andet, og man er ikke motiveret for at få tilfredsstillet andre behov.

Behov for sikkerhed

Det næste niveau rummer de sikkerhedsmæssige og følelsesmæssige nødvendigheder som sikkerhed, tryghed, stabilitet, orden og beskyttelse mod vind og vejr, smerter og andet ubehag og fravær af angst og frygt. Det kan være en person, der har prøvet sult og nød, og som nu bruger meget energi og tid på at sikre sig og sin familie. Først når behovene på første niveau er tilfredsstillet, kan man interessere sig for dem på næste niveau.

Sociale behov

Her finder man de sociale behov for fællesskab, kærlighed, venskab samt behovet for tilhørsforhold til enkeltpersoner og grupper. Det er også spørgsmålet om at føle sig accepteret af sine nære omgivelser, familie, naboer og arbejdskollegaer, men også som borger i samfundet.

Her drejer det sig om behovet for at blive elsket og anerkendt og indgå i positive relationer til andre mennesker. Som eksempel kan nævnes barnet, der har behov for at føle sig elsket af sine forældre. For en person med psykisk funktionsnedsættelse gælder det, at han eller hun har behov for at føle sig anerkendt på trods af sin funktionsnedsættelse. Dette indebærer fx en relation til det pædagogiske arbejde der er præget af ligeværd og gensidig respekt.

Behov for agtelse

På dette niveau drejer behovene sig om agtelse, selvrespekt, selvtillid, kunnen, anerkendelse, status og værdighed. De behov bliver dog først påtrængende når behovene på de tre lavere niveauer er tilfredsstillet.

Behov for selvrealisering og åndelighed

På det øverste niveau har man kræfter til at få dækket behovene for at virkeliggøre sine mål, at realisere medfødte eller senere erhvervede evner i form af selvrealisering, eller at opnå såkaldte åndelige oplevelser eller åbenbaringer. Folk, som har fået dækket behovene på de fire foregående niveauer, er mennesker med skabende arbejde, der søger udfordringer, og som har trang til at udvikle og bruge deres evner.

Samvirke mellem behovene

Abraham Maslow opfattede de tre nederste niveauer som såkaldte mangelbehov, der opstår, når organismen mangler noget. Disse mangler eller behov virker som drivkraft for processer, som foregår, indtil behovet er dækket. Disse behov kaldes også homøostatiske, fordi de opstår, når personens homøostase/ligevægt er forstyrret, og fordi de forsvinder, når homøostasen er genoprettet.

De to øverste niveauer anså Maslow for at være fyldt af vækstbehov. Mangelbehovene kan mættes, og på den måde står de i modsætning til de to øverste behovsplaner, som ikke kan mættes. Mangelbehovene er normalt de stærkeste, og det betyder, at behovene for selvhævdelse og for selvrealisering træder i baggrunden, hvis et eller flere af mangelbehovene ikke er dækket.

https://da.m.wikipedia.org/wiki/Maslows_behovspyramide

Dansk (sprog)

nordisk sprog

Dansk er et nordgermansk sprog af den østnordiske (kontinentale) gruppe, der tales af ca. seks millioner mennesker. Det er stærkt påvirket af plattysk. Foruden Danmark tales dansk også i Sydslesvig (i Flensborg ca. 20 %) samt på Færøerne og Grønland. Dansk er tæt forbundet med norsk. Både dansk, norsk og svensk er skandinaviske sprog og minder meget om hinanden.

Et kendetegn ved dansk er stød, men sønderjysk og dialekterne på Lolland og Falster mangler til dels stød. På bornholmsk mangler det ganske.

https://da.m.wikipedia.org/wiki/Dansk_(sprog)


22-02-2022 22:22 stArt 1, 2, 3, 4, Fremskridt; 2, 22, 222, 2222 … symmetri; 22.❤2.2❤22

1. Intellektuel udvikling. 2. Åndelig udvikling. Afslapning, de bedste meditationer, bekræftelser, gode intentioner, selvforslag, musikterapi.

YouTube-kanal – Klaudia Pingot SpecBabka:

https://m.youtube.com/channel/UCTQoTy2IzS-NgX1yysc17YQ

Facebook:

https://m.facebook.com/SpecBabka/

127 effektbekræftelser, 432 Hz. Lyt hver dag. Mere magi hver dag.

“0. Jeg svømmer længere og dybere.

1. Mine tanker påvirker, hvad der var, og hvad der bliver.
2. Jeg er.
3. Jeg er, og jeg mærker kraften strømme fra dette ord.
4. Jeg er her og nu.
5. Jeg er en del af universet.
6. Jeg er sjæl i krop og krop i sjæl.
7. Jeg er en kombination af energi og stof.
8. Jeg er her ikke ved et uheld.
9. Jeg er her af en grund.
10. Jeg er visdommen i mine oplevelser.
11. Jeg er potentialet i mine følelser og tanker.
12. Jeg er resultatet af mine valg.
13. Jeg er perfektion i min ufuldkommenhed.
14. Jeg er en værdi i mig selv.
15. Jeg er her, og jeg er stadig.
16. Jeg er selv, når jeg ikke har noget.
17. Jeg er selv, når ingen er opmærksomme på mig.
18. Jeg er lyset i mørket.
19. Jeg er åndedrættet i stilhed.
20. Jeg er skaberen af ​​mit liv.
21. Jeg er, og jeg føler det i mit hjerte.
22. Jeg er, fordi du er.
23. Du er, fordi jeg er.
24. Jeg svømmer længere og dybere.
25. Mine tanker påvirker, hvad der var, og hvad der bliver.
26. Jeg er i live.
27. Jeg er i live, og jeg mærker kraften strømme fra dette ord.
28. Jeg lever, fordi jeg ved, at dette liv sker for mig.
29. Jeg er i live, og dette er den største gave.
30. Jeg er i live, og takket være dette kan jeg opleve kærlighed.
31. Jeg er i live, og derfor kan jeg lære af mine fejl.
32. Jeg er i live, og jeg kan starte forfra hver dag.
33. Jeg er i live, og jeg har ret til at stoppe i dette liv.
34. Jeg lever for at få nye oplevelser.
35. Jeg lever for at udvikle mig og lære mig selv at kende.
36. Jeg lever for at gå foran med et godt eksempel.
37. Jeg lever for at opleve glæde og taknemmelighed.
38. Jeg lever af at gå gennem dette liv med mod og nysgerrighed.
39. Jeg lever og mærker det i mit hjerte.
40. Dette er mit liv og min tid.
41. Dette er min vej og mit eventyr.
42. Jeg lever, fordi livet er værd at leve.
43. Jeg svømmer længere og dybere.
44. Mine tanker påvirker, hvad der var, og hvad der bliver.
45. Jeg accepterer.
46. Jeg accepterer og føler kraften i dette ord.
47. Jeg accepterer, at vende lidelse til forståelse.
48. Jeg accepterer virkeligheden, som den er.
49. Jeg accepterer mig selv, som den jeg er.
50. Jeg accepterer mine lys og skygger.
51. Jeg accepterer mig selv, hvor jeg er.
52. Jeg accepterer, hvad der skete og sker med mig.
53. Jeg accepterer mine egne fejl og fejl.
54. Jeg accepterer mennesker og deres forskellighed.
55. Jeg accepterer livets kompleksitet
56. Jeg accepterer min vrede og hjælpeløshed.
57. Jeg accepterer min fortid.
58. Jeg accepterer det og mærker det i mit hjerte.
59. Jeg accepterer, at ikke alt er, som jeg ønsker det skal være.
60. Jeg erstatter indsigelsen med accept.
61. Når jeg accepterer, slapper min krop af og heler.
62. Accept omfavner mig selv og verden.
63. Jeg svømmer længere og dybere.
64. Mine tanker påvirker, hvad der var, og hvad der bliver.
65. Jeg tilgiver.
66. Jeg tilgiver og føler kraften i det ord.
67. Jeg tilgiver at give slip på byrden.
68. Jeg tilgiver mig selv for fejltagelser.
69. Jeg tilgiver verdens uretfærdighed.
70. Jeg tilgiver mig selv, at jeg nogle gange fejler.
71. Jeg tilgiver dem, der får mig til at lide.
72. Jeg tilgiver og har medfølelse.
73. Når jeg tilgiver, bliver min krop lys og mit hjerte frit.
74. Jeg omfavner mig selv og verden med tilgivelse og medfølelse.
75. Jeg svømmer længere og dybere.
76. Mine tanker påvirker, hvad der var, og hvad der bliver.
77. Jeg har ret til at være mig selv.
78. Jeg har ret til at sige “nej”
79. Jeg har evnen til at sige “jeg vil”
80. Jeg har himlen over mit hoved.
81. Jeg har jorden under mine fødder.
82. Jeg har naturen omkring mig.
83. Jeg har mig selv.
84. Jeg har et hjerte, der banker.
85. Jeg har kærlighed i og omkring mig.
86. Jeg er klar over, hvad der er vigtigt.
87. Jeg har åndedrættet, der giver mig liv.
88. Jeg har et liv, der er en rejse.
89. Jeg har nok til at føle glæde.
90. Jeg har nok til at føle mig taknemmelig.
91. Når jeg føler, at jeg har så meget, størkner min krop, og mit hjerte er roligt.
92. Jeg svømmer længere og dybere.
93. Mine tanker påvirker, hvad der var, og hvad der bliver.
94. Jeg tillader mig selv at give slip på det, der ikke tjener mig.
95. Tillad mig selv at opleve, hvad jeg har brug for.
96. Jeg tillader mig selv at mærke lyset i mig selv.
97. Jeg tillader mig selv at være mig selv.
98. Jeg tillader mig selv at hvile.
99. Jeg lader min intuition støtte mig.
100. Jeg lader min fortid give mig oplevelsernes visdom.
101. Jeg lader min fremtid føre mig til det bedste.
102. Jeg tillader mit her og nu at være et øjeblik af magt.
103. Når jeg hengiver mig til det, der er vigtigt, giver min krop mig vinger, og mit hjerte banker rytmisk.
104. Jeg svømmer længere og dybere.
105. Mine tanker påvirker, hvad der var, og hvad der bliver.
106. Jeg åbner op.
107. Jeg åbner mig selv og mærker kraften strømme fra dette ord.
108. Jeg er åben for kærlighed.
109. Jeg er åben for det gode.
110. Jeg åbner op for det ukendte.
111. Jeg er åben for mine potentialer.
112. Jeg er åben over for folk.
113. Jeg åbner op for mig selv.
114. Jeg er åben for alt, hvad den nye dag bringer.
115. Jeg er åben for muligheder og erfaringer fra svære oplevelser.
116. Jeg er åben for overflod og overflod.
117. Jeg er åben for forandring.
118. Når jeg åbner mit sind, føles min krop stærk, og mit hjerte føles modigt.
119. Jeg svømmer længere og dybere.
120. Mine tanker påvirker, hvad der var, og hvad der bliver.
121. Jeg balancerer energi i mig selv og alle energicentre.
122. Jeg balancerer rodchakraet for at føle mig tryg.
123. Jeg balancerer det sakrale chakra for at opleve ømhed.
124. Jeg balancerer mit solar plexus chakra for at føle handlefrihed.
125. Jeg balancerer mit hjertechakra til kærlighed.
126. Jeg balancerer mit halschakra for at leve min sandhed.
127. Jeg balancerer det tredje øjechakra for at være opmærksom.
128. Jeg åbner kronechakraet for at forbinde mig med mit højere selv.
129. Når jeg balancerer min energi, heler min krop, og mit hjerte er fyldt med kærlighed.
130. Jeg svømmer længere og dybere.
131. Mine tanker påvirker, hvad der var, og hvad der bliver.
132. Jeg trækker vejret, og jeg mærker kraften strømme fra den.
133. Jeg trækker vejret frit.
134. Jeg trækker vejret, fordi jeg lever.
135. Jeg trækker vejret for at give mig selv liv.
136. Jeg ånder kærlighed.
137. Jeg ånder medfølelse.
138. Jeg trækker vejret godt.
139. Jeg ånder tilfredsstillelse.
140. Jeg trækker vejret roligt og dybt.
141. Jeg trækker vejret bevidst.
142. Jeg trækker vejret med træerne.
143. Jeg trækker vejret og giver slip på det, der ikke tjener mig.
144. Jeg trækker vejret ved at opløse mine tanker.
145. Jeg trækker vejret, mens jeg forener mig med nuet.
146. Jeg trækker vejret, og jeg føler, at alt fungerer for mig.

Når du ved og mærker, hvordan dine tanker og følelser kan påvirke dig selv og dit liv, så lad de bedste hensigter guide dig hver dag, lad dit hjerte blive dit kompas. Ubuntu “.

Meditationstekst og performance: Klaudia Pingot

Musik: Mariusz Maciej Drozdowski

14 x fordoblet:
“Jeg svømmer længere og dybere”.
“Mine tanker påvirker, hvad der var, og hvad der bliver”.

146-14 = 132

“Jeg er”.
“Jeg lever”.
“Jeg accepterer”.
“Jeg tilgiver”.
“Jeg åbner”.

Disse er vigtigere bekræftelser, fordi de også er fordoblet: “[…] og jeg mærker kraften strømme fra dette ord”.

132-5 = 127

Mere … “Jeg trækker vejret […]”.

Udgave 25/12/2021 – Jeg bemærkede og tilføjede den udeladte bekræftelse: “0. Jeg svømmer længere og dybere”. Det findes også blandt 107 bekræftelser. Vi har i alt 234 smukke bekræftelser.

Udgave 26/12/2021 – I Google-oversættelser af 24/12/2021 erstattede jeg: “2 6. Jeg er i live”. til “26. Alive”.

432 Hz den bedste meditation til at starte dagen. Taknemmelighed, intentionskraft og vibration.

Lyt til 107 bekræftelser dagligt. Tiltræk kærlighed, overflod og opbyg selvværd.

“5. Jeg giver slip på spændingen i hele min krop. Kroppen giver slip på spændinger.
4. Jeg slipper mit sind fra tanker. Sindet er befriet fra tanker.
3. Jeg tillader mig selv til at slippe kontrollen.
2. Jeg forener mig med i nuet.
1. Jeg overgiver mig til mit højere “jeg”, mit hjertes visdom og mit sinds kraft.

6. Jeg svømmer længere og dybere.
7. Jeg tillader mig selv at mærke den energi, der fylder mig og omgiver mig.
8. Mit åndedræt bliver til energi.
9. Energi er den varme, jeg føler i mit bryst.
10. Mine tanker er energi.
11. Mine tanker bliver som sommerfugle, der flyver rundt.
12. De giver mig glæde og lettelse.
13. Lettelse fylder min krop, og al virkelighed omkring mig svajer som havets rolige bølger.
14. Jeg åbner mit hjerte for livet, jeg åbner mit hjerte for mig selv.
15. Jeg åbner mit hjerte for godt og skønhed.
16. Jeg lader skønhed og godhed strømme til mig.
17. Jeg føler dem som energi.
18. Jeg overgiver mig til det, der kommer, i tillid til, at det, der kommer, vil tjene mig.
19. Jeg lever dette øjeblik – nu.
20. Jeg giver slip på det, der ikke tjener mig.
21. Jeg ved, at hver oplevelse bygger mig op og beriger min historie.
22. Jeg frigør mig selv fra vrede, skyld og frygt.
23. Jeg giver slip på jalousi og fortrydelse.
24. For hvert bevidst åndedrag gav jeg slip på det, der var en byrde.
25. Jeg smider den unødvendige byrde af tanker og følelser af sig.
26. Mine tanker slipper spændingen, og mit hoved føles let og behageligt.
27. Ingen følelser holder mig længere.
28. Jeg føler frihed.
29. Jeg føler uhæmmet glæde, når jeg ser på træer og horisonter.
30. Jeg føler mig frisk, når jeg er opmærksom på luften, der omgiver min krop.
31. Jeg føler mig i harmoni, når jeg trækker vejret bevidst og regelmæssigt.
32. Hvert øjeblik er vigtigt i mit liv.
33. Jeg føler mig taknemmelig for at være her og være den, jeg er.
34. Der er i mig ubegrænset magt til at skabe mig selv og min historie.
35. Jeg vælger klogt, og min bedste rådgiver er fred.
36. I dag åbner jeg mig fuldt ud for kærlighed, overflod og sundt selvværd.
37. Lad mig mærke det.
38. Jeg er åben for kærlighed.
39. Kærlighed er en energi, som jeg inviterer og resonerer med.
40. Jeg bringer bevidsthed ind i mit hjerte og modtager verden med mit hjerte.
41. Jeg føler, hvor godt det er at se på livet med mit hjerte.
42. Jeg lader mit hjerte fylde hele universets kærlighed.
43. Jeg kan mærke kærlighed fylde mit hjerte, krop, sind og hele rummet omkring mig.
44. Kærlighed omgiver mig.
45. Jeg bliver kærlighed.
46. Hver celle i min krop vibrerer med kærlighedens frekvens.
47. Uanset hvor jeg er, giver og tiltrækker jeg kærlighed.
48. Jeg fortjener ubetinget kærlighed.
49. Jeg kan elske betingelsesløst – også mig selv.
50. Jeg slipper fortrydelse og forventning.
51. Jeg er fokuseret på nærhed og tillid.
52. Jeg kan stole på, og jeg kan sætte grænser på samme tid.
53. Jeg kan give mig selv fuld kærlighed og på samme tid aldrig tillade mig selv at blive såret.
54. Jeg slipper frygten for skade, fordi den kærlighed, jeg har i mig, vil overvinde enhver frygt.
55. Jeg er ikke bange for noget længere, for jeg ved, hvor meget kraft der ligger i mig.
56. Jeg er tilfreds med det, der er.
57. Jeg ønsker at eksistere med al min styrke med kærlighed i mit hjerte.
58. Så fra i dag af vil jeg eksistere med al min styrke, kærlighed i mit hjerte.
59. Min intention er at føle kærlighed hver dag – for livet, mig selv og andre.
60. Min hensigt er at være sammen med den person, der er mig værdig, og som jeg er værdig til.
61. Kærlighed er den mægtige kraft, jeg fortjener og bliver.

62. Jeg åbner mig for overflod.
63. Overflod er den energi, jeg inviterer og resonerer med.
64. Jeg gav slip på min frygt for penge og fandt mig selv i sikkerhed.
65. Jeg er klar til at give og tage, fordi jeg ved, at rigdom er bevægelse og flow. 66. Jeg føler den enorme værdi af min eksistens, og min eksistens er alle pengene værd.
67. Jeg har mange talenter i mig, og mine færdigheder kan tjene andre.
68. Jeg er åben over for det ukendte, og jeg kan samtidig føle mig tryg.
69. Jeg giver slip på negative overbevisninger om mig selv og penge.
70. Alle materielle goder er energi, som jeg kan trække fra en ubegrænset kilde.
71. Jeg fortjener overflod og overflod, der tjener mig og sætter mig i stand til at gøre mere godt, også for andre.
72. Penge og materielle goder er energi, det samme er kærlighed og taknemmelighed.
73. Ved at åbne mig for rigdom kan jeg stadig leve i harmoni med mine værdier.
74. Overflod i mit liv er min hensigt.
75. Min intention er at mærke den fulde energi flyde hver dag.

76. Jeg åbner mig for at føle mit fulde værd.
77. Værdien af ​​min eksistens er ubestridelig.
78. Jeg krammer mit indre barn, som fortjener kærlighed og godhed.
79. Jeg sender kærlighed til dagen for min fødsel.
80. Min eksistens er lys, en guddommelig vibration af kærlighed og skabelse.
81. Jeg tillader mig selv at opgive alle begrænsende og dårlige tanker om mig selv, fordi de ikke er mine.
82. Jeg er fyldt med en følelse af at være ét med verden og ét med lyset.
83. Jeg ved, at der er en indre visdom i mig, der kommer til syne, når jeg føler mig i fred.
84. Jeg føler, at universet er gunstigt for mig og tjener mig.
85. Jeg har ret til lykke og glæde, så jeg vælger glæde og lykke.
86. Jeg kan være god ved mig selv.
87. Jeg kan være tilgivende over for mig selv.
88. Jeg tilgiver mig selv, hvad jeg har at tilgive mig selv.
89. Jeg tilgiver andre for det, jeg har at tilgive andre, fordi jeg ønsker at gå gennem livet med en følelse af lethed og ydmyghed.
90. Jeg giver mig selv forståelse.
91. Jeg sender kærlighed og taknemmelighed til hele min eksistens – til min fortid og fremtid, før min fødsel og efter min død.
92. Jeg antager, at min bevidsthed, sjæl, mit højere “jeg” vil lede mit liv på den rigtige måde, når jeg stoler på min grænseløse værdi, når jeg føler lyset i mig selv.
93. I dag er jeg ved at blive ét med universet.
94. Jeg overgiver mig til det højere “jeg”, som klogt vil guide mig gennem livet og den næste dag.
95. Jeg er klar over, at mine tanker styrer mit liv, så lad mine tanker blive gode og gunstige – nu og for altid.
96. Jeg fokuserer på, hvad der er vigtigt, og hvad der er godt.
97. Jeg skaber min fremtid gennem min fantasi og visioner.
98. Lad mit liv inspirere andre
99. Jeg lader mig drage af de bedste.
100. Min hensigt er, at det bedste skal tiltrække mig.
101. Så jeg overgiver mig til alle de smukke ting, der kommer min vej, og jeg stoler på det ukendte.
102. Jeg forbinder mig med det ubegrænsede hinsides tid og rum.
103. Jeg forbinder mig med guddommelig energi, med lys, med Quantum – et felt med ubegrænsede muligheder.
104. Jeg tager mig tid til at alle disse ord, følelser og vibrationer kommer ind i mit sind, krop, hjerte og livsrum.
105. Jeg tager mig tid til at mærke det.
106. Tanker og ord forsvinder – kun energi og musik er tilbage.
107. Jeg synker ned i dem.

Når du ved og mærker, hvordan dine tanker og følelser kan påvirke dig selv og dit liv, så lad dine bedste hensigter guide dig hver dag.
Lad følelser og begivenheder ikke kaste dig af den rigtige vej.
Lad hjertet bliv dit kompas.
Jeg er, fordi du er.
Jeg vil være med dig altid og til enden, hvis du vil.

Lyt til 107 bekræftelser dagligt. Tiltræk kærlighed, overflod og opbyg selvværd.

Meditationen varer 35 minutter. Hver dag, når du lægger dig til at sove eller vågner, arbejder din hjerne i theta-bølgefrekvenser. Theta er bølger af såkaldt “mind-programmering”. Metaforisk – dit sind i denne tilstand er som en båndoptager, der optager, hvad der flyder ind i din underbevidsthed. På den måde vækker du det bedste i dig. Lyt til denne optagelse hver dag for at frigøre dit potentiale for kærlighed, overflod, fred, kreativitet og selvværd. Den første del af meditationen er at bringe dit sind ind i en dyb tilstand af afslapning, derefter vil du høre bekræftelser om opfyldelse, at give slip på det unødvendige, kærlighed, overflod og selvværd. “
Klaudia Pingot

12R.tv / DE?? EN?? ES?? FR?? IT?? NL?? PL?? PT?? SE??

AL?? AZ?? BA?? BD?? BG?? BY?? CN?? CZ?? DK?? EE?? EG?? FI?? GE?? GR?? HK?? HR?? HU?? ID?? IE?? IL?? IN?? IR?? IS?? JP?? KE?? KR?? KZ?? LT?? LV?? MK?? MT?? MM?? MY?? NO?? PH?? PK?? RO?? RS?? RU?? SA??SI?? SK?? TH?? TR?? TW?? TZ?? UA?? VN??

Mere: https://12r.tv/klaudia/