BA

? Radost, sreća, zdravlje: 1. Unutrašnji mir. 2. Dobivanje zadovoljstva od pomaganja i podrške Drugima. Odnosi. 12R.tv❌✅ Želim Vama, Sebi i Drugima da na kraju naredne godine svako od Nas kaže: “2022. je bila najbolja godina mog života??”. Marcin Ellwart

Sreća

mentalno ili emocionalno stanje koje karakteriziraju pozitivni, ugodni osjećaji

Sreća, užitak i zadovoljstvo su emocionalna stanja u kojima smo zadovoljni. Definicija sreće je jedan od najvećih psihologijskih problema.[nedostaje izvor] Predložene definicije uključuju slobodu, sigurnost, položaj u društvu, materijalna dobra, unutarnji mir i tako dalje. Moguća definicija mogla bi biti da je sreća stanje u kojem ljudi ponašanjem dolaze do suprotstavljanja vanjskim silama koje bi inače dovele do nesreće (tuge). Druga definicija govori da je sreća trajno, pozitivno emocionalno stanje koje uključuje smireno zadovoljstvo svojim životom, ali i aktivno zadovoljstvo i postignuća.

Riječ zadovoljstvo se često koristi za izražavanje lokaliziranog, tjelesnog osjećaja, dok se sreća koristi s dubljim smislom, unutrašnjim osjećajima. Sreća traje duže od brzo prolaznog zadovoljstva, te se često promatra kao neprocjenjiva. Ona može doći kao posljedica pomno planirane situacije, može biti uzrokovana dobrotom drugih, ili situacija koje se osjećaju kao pozitivne i vrijedne. Mnogo uvrježenije mišljenje za sreću je to da je uzrokovana cjelokupnim životom i svjetonazorom. Pitanje najboljeg oblika življenja je jedno od glavnih tema etike.

Wikipedia.org:

https://hr.m.wikipedia.org/wiki/Sre%C4%87a

Zdravlje

Zdravlje je nivo funkcionalne i metaboličke efikasnosti živog organizma. Kod ljudi to je sposobnost individua ili zajednica da se adaptiraju i vladaju sobom prilikom suočavanja sa fizičkim, mentalnim, psihološkim i društvenim promjenama u svom okruženju.[1]

Svjetska zdravstvena organizacija definiše zdravlje kod ljudi kao “stanje kompletne fizičke, mentalne i društvene dobrobiti koje se ne sastoji samo od izostanka bolesti”, a posljednjih godina definicija je proširena da bi uključila sposobnost da se vodi „društveno i ekonomski produktivan život“.

https://bs.m.wikipedia.org/wiki/Zdravlje

Maslowljeva teorija hijerarhija potreba

Abraham Maslow je osnivač škole unutar suvremene psihologije koja je poznata pod imenom humanistička psihologija. Njegova teorija osobnosti predstavlja jedan od temelja te škole pa se stoga može nazvati humanističkom teorijom osobnosti. Ovdje govorimo o dva temeljna dijela ove teorije:

 1. Hijerarhija motiva, vrednota i potreba
 2. Samoostvarene osobe

Ljestvica potreba

Maslow je ljestvicu potreba podijelio na:

 • D potrebe – potrebe nedostatka. To su: fiziološke potrebe i potrebe za sigurnošću
 • B potrebe – metapotrebe ili motivi rasta (kvazi potrebe). To su: potreba za pripadanjem i ljubavlju, potrebe samopoštovanja, potreba samoaktualizacije i potreba transcendencije (nadilaženja sebe).

Što su neke potrebe na nižoj razini to su sličnije kod različitih ljudi. Najveće su razlike u potrebama između pojedinaca na najvišim razinama u hijerarhiji. Osim toga potrebe koje su na višim razinama u hijerarhiji su više ljudske potrebe, a manje životinjske, one su karakteristične za ljudsku vrstu.

 • Fiziološke potrebe organizma (primarne biološke potrebe) – To su najvažnije, najosnovnije i najjače od svih potreba čovjeka. Nezadovoljavanje tih potreba dovodi do smrti organizma. Ako jedna od ovih potreba nije zadovoljena ove ostale ne mogu funkcionirati. To su: potreba za hranom, vodom, kisikom, spavanjem (sanjanjem), potreba za seksualnošću (opstanak vrste), zaštita od ekstremnih temperatura i potreba za izlučivanjem
 • Potreba za sigurnošću – temeljna psihološka potreba. To je potreba za stalnošću, redom, poretkom, strukturom i potrebe za predvidljivošću događaja u bližoj ili daljnjoj budućnosti

Kad su zadovoljene ove prve dvije potrebe, onda dolazi do zadovoljavanja ostalih potreba.

 • Potreba za pripadanjem i ljubavlju – Privrženost, odanost i ljubav stvara odnos s drugim ljudima.
 • Potreba za poštovanjem i samopoštovanjem – traži da se pojedinac zna nositi s poteškoćama i da ih rješava. Samopoštovanje treba razlikovati od oholosti gdje se čovjek vidi u boljem svijetlu nego stoje. Sliku o sebi stvaramo na temelju onoga što nam drugi kažu.
 • Potreba za samoostvarenjem – Samoostvarene osobe su one osobe koje su postale sve ono što su mogle postati. Mi smo bića koja su uvijek u nastajanju. Pojedinac koji je postigao samoaktualizaciju ostvario je i iskoristio sve svoje kapacitete, potencijalnosti i talente. Iskrenost prema sebi je za kompletni razvoj pojedinca, a neiskrenost prema sebi je pravo otuđenje čovjeka
 • Potreba za samonadilaženjem (transcendencijom) – Ovu je potrebu Maslow nadodao pred samu svoju smrt kad se već naziru obrisi transpersonalne psihologije kojoj je on također jedan od prvih začetnika i osnivača.
 • Princip homeostaze je princip po kome je najvažnja ravnoteža između potreba. Nju čine 4 momenta: potreba, instrumentalno ponašanje, cilj i olakšanje. To je takozvani motivacijski ciklus. Cijeli životni ciklus se sastoji od stalnog narušavanja i uspostavljanja ove ravnoteže.

Bitne karakteristike samoostvarenih ljudi:

 • Učinkovito opažanje stvarnosti
 • Prihvaćanje sebe, drugih ljudi i prirode
 • Spontanost, jednostavnost, skromnost
 • Usmjerenost na probleme
 • Potreba za samoćom i privatnošću
 • Nezavisnost od kulture i okoline gdje živimo
 • Stalna svježina zamjećivanja
 • Vrhunski-oceanski osjećaji
 • Izvorna želja za pomaganjem ljudskom rodu
 • Duboke veze s malim brojem pojedinaca.
 • Sklonost demokraciji
 • Oštro razlikovanje sredstava od ciljeva
 • Smisao za filozofski humor
 • Stvaralaštvo
 • Odolijevanje kulturi

https://hr.m.wikipedia.org/wiki/Maslowljeva_teorija_hijerarhija_potreba

Bosanski jezik

južnoslavenski jezik

Bosanski jezik je južnoslavenski standardni jezik zasnovan na štokavskom narječju koji koriste uglavnom Bošnjaci, ali i značajan broj ostalih osoba bosanskohercegovačkog porijekla.

Bosanski je službeni jezik u Bosni i Hercegovini,[7] uz srpski i hrvatski, u Crnoj Gori jedan od službenih,[8] a regionalni, odnosno priznati manjinski jezik u Srbiji (Sandžak),[9] Sjevernoj Makedoniji i na Kosovu.[10]

Prema popisu iz 2013, 1.866.585 stanovnika u Bosni i Hercegovini govori bosanskim jezikom, što je 52,86% stanovništva Bosne i Hercegovine.[1] Osim toga, u Srbiji se ovim jezikom služi 138.871 stanovnik[2], Crnoj Gori 33.077,[3] Hrvatskoj 16.856,[4] na Kosovu 28.898[6] i zapadnoj Evropi i Sjevernoj Americi 150.000 stanovnika te neutvrđen broj iseljenika u Turskoj (neki izvori pretpostavljaju 100.000 do 200.000 govornika; na popisu stanovništva u Turskoj 1965. godine 17.627 osoba navelo je bosanski kao maternji jezik, 2.345 osoba navelo je bosanski kao jedini jezik kojim govore, a 34.892 osobe navele su bosanski kao drugi jezik kojim se najbolje služe).[11]

Pisma bosanskog jezika su latinica i ćirilica, mada se ćirilica sve slabije koristi. Historijska pisma su bosančica i arebica.

Nauka koja se bavi bosanskim jezikom naziva se bosnistika.

https://bs.m.wikipedia.org/wiki/Bosanski_jezik


2022-02-22 22:22 stArt 1, 2, 3, 4, Napredak; 2, 22, 222, 2222 … simetrija; 22.❤2.2❤22

1. Intelektualni razvoj. 2. Duhovni razvoj. Relaksacija, najbolje meditacije, afirmacije, dobre namjere, samosugestije, muzička terapija.

YouTube kanal – Klaudia Pingot SpecBabka:

https://m.youtube.com/channel/UCTQoTy2IzS-NgX1yysc17YQ

Facebook:

https://m.facebook.com/SpecBabka/

127 afirmacija snage, 432 Hz. Slušajte svaki dan. Svaki dan više magije.

“0. Plivam sve dublje.

1. Moje misli utiču na ono što je bilo i šta će biti.
2. Jesam.
3. Ja jesam i osjećam snagu koja izvire iz ove riječi.
4. Ovdje sam i sada.
5. Ja sam dio svemira.
6. Ja sam duša u tijelu i tijelo u duši.
7. Ja sam kombinacija energije i materije.
8. Nisam ovdje slučajno.
9. Ovdje sam s razlogom.
10. Ja sam mudrost svojih iskustava.
11. Ja sam potencijal svojih osjećaja i misli.
12. Ja sam rezultat svojih izbora.
13. Ja sam savršenstvo u svojoj nesavršenosti.
14. Ja sam vrijednost za sebe.
15. Ovdje sam i još uvijek sam.
16. Čak sam i kad nemam ništa.
17. Čak sam i kada niko ne obraća pažnju na mene.
18. Ja sam svjetlo u tami.
19. Ja sam dah tišine.
20. Ja sam kreator svog života.
21. Jesam i osjećam to u svom srcu.
22. Jesam jer si Ti.
23. Ti si zato što jesam.
24. Plivam sve dalje i dublje.
25. Moje misli utiču na ono što je bilo i šta će biti.
26. Živ sam.
27. Živ sam i osjećam snagu koja izvire iz ove riječi.
28. Živim jer znam da mi se ovaj život dešava.
29. Živ sam i ovo je najveći dar.
30. Živa sam i zahvaljujući tome mogu doživjeti ljubav.
31. Živ sam i zato mogu učiti iz svojih grešaka.
32. Živ sam i mogu svaki dan početi ispočetka.
33. Živ sam i imam pravo stati u ovom životu.
34. Živim da bi stekao nova iskustva.
35. Živim da bih se razvijao i upoznavao.
36. Živim da vodim primjerom.
37. Živim da doživim radost i zahvalnost.
38. Živim prolazeći kroz ovaj život hrabro i radoznalo.
39. Živim i osjećam to u svom srcu.
40. Ovo je moj život i moje vrijeme.
41. Ovo je moj put i moja avantura.
42. Živim jer je život vrijedan življenja.
43. Plivam sve dalje i dublje.
44. Moje misli utiču na ono što je bilo i šta će biti.
45. Prihvatam.
46. Prihvatam i osjećam snagu ove riječi.
47. Prihvatam, da pretvorim patnju u razumijevanje.
48. Prihvatam stvarnost onakvu kakva jeste.
49. Prihvatam sebe takvu kakva jesam.
50. Prihvatam svoja svjetla i sjene.
51. Prihvatam sebe tu gdje jesam.
52. Prihvatam ono što se dogodilo i dešava mi se.
53. Prihvatam svoje greške i neuspjehe.
54. Prihvatam ljude i njihovu različitost.
55. Prihvatam složenost života
56. Prihvatam svoj bijes i bespomoćnost.
57. Prihvatam svoju prošlost.
58. Prihvatam to i osjećam u srcu.
59. Prihvatam da nije sve ono što želim da bude.
60. Prigovor zamjenjujem prihvatanjem.
61. Kada prihvatim, moje tijelo se opušta i liječi.
62. Prihvatanje obuhvata sebe i svijet.
63. Plivam sve dalje i dublje.
64. Moje misli utiču na ono što je bilo i šta će biti.
65. Opraštam.
66. Opraštam i osjećam snagu te riječi.
67. Opraštam da se oslobodim tereta.
68. Opraštam sebi greške.
69. Opraštam svijetu nepravdu.
70. Opraštam sebi što ponekad nisam uspio.
71. Opraštam onima zbog kojih patim.
72. Opraštam i saosjećam.
73. Kada oprostim moje tijelo postaje lagano, a srce slobodno.
74. Grlim sebe i svijet sa oprostom i saosjećanjem.
75. Plivam sve dalje i dublje.
76. Moje misli utiču na ono što je bilo i šta će biti.
77. Imam pravo da budem svoj.
78. Imam pravo reći “ne”
79. Imam sposobnost da kažem: “Želim”
80. Imam nebo iznad glave.
81. Imam tlo pod nogama.
82. Oko mene je priroda.
83. Imam sebe.
84. Imam srce koje kuca.
85. Imam ljubav u sebi i oko sebe.
86. Svjestan sam onoga što je važno.
87. Imam dah koji mi daje život.
88. Imam život koji je putovanje.
89. Imam dovoljno da osjetim radost.
90. Imam dovoljno da se osjećam zahvalno.
91. Kada osjetim da imam toliko toga, tijelo mi se učvrsti i srce mi je opušteno.
92. Plivam sve dalje i dublje.
93. Moje misli utiču na ono što je bilo i šta će biti.
94. Dozvoljavam sebi da pustim ono što mi ne služi.
95. Dozvoliti sebi da iskusim ono što mi treba.
96. Dozvoljavam sebi da osjetim svjetlost u sebi.
97. Dozvoljavam sebi da budem svoj.
98. Dozvoljavam sebi da se odmorim.
99. Dozvoljavam svojoj intuiciji da me podržava.
100. Dopuštam da mi moja prošlost pruži mudrost iskustava.
101. Dozvoljavam svojoj budućnosti da me vodi ka najboljem.
102. Dozvoljavam da moje ovdje i sada bude trenutak moći.
103. Kada se prepustim onome što je važno, tijelo mi daje krila i srce mi ritmično kuca.
104. Plivam sve dalje i dublje.
105. Moje misli utiču na ono što je bilo i šta će biti.
106. Otvaram.
107. Otvaram se i osjećam snagu koja izvire iz ove riječi.
108. Otvoren sam za ljubav.
109. Otvoren sam za dobro.
110. Otvaram se nepoznatom.
111. Otvoren sam za svoje potencijale.
112. Otvoren sam za ljude.
113. Otvaram se sebi.
114. Otvoren sam za sve što novi dan donese.
115. Otvoren sam za prilike i lekcije iz teških iskustava.
116. Otvoren sam za obilje i obilje.
117. Otvoren sam za promjene.
118. Kada otvorim svoj um, tijelo mi je snažno, a srce hrabro.
119. Plivam sve dalje i dublje.
120. Moje misli utiču na ono što je bilo i šta će biti.
121. Balansiram energiju u sebi i svim energetskim centrima.
122. Balansiram korijensku čakru da se osjećam sigurno.
123. Balansiram sakralnu čakru da doživim nježnost.
124. Balansiram svoju čakru solarnog pleksusa kako bih osjetio agenciju.
125. Balansiram svoju srčanu čakru prema ljubavi.
126. Balansiram svoju grlenu čakru da živim svoju istinu.
127. Balansiram čakru trećeg oka da bih bio svjestan.
128. Otvaram krunsku čakru da se povežem sa svojim višim ja.
129. Kada uravnotežim svoju energiju, moje tijelo se oporavlja i srce mi je ispunjeno ljubavlju.
130. Plivam sve dalje i dublje.
131. Moje misli utiču na ono što je bilo i šta će biti.
132. Dišem i osjećam kako iz njega teče snaga.
133. Dišem slobodno.
134. Dišem jer živim.
135. Dišem da bih sebi dao život.
136. Dišem ljubav.
137. Udišem saosećanje.
138. Dobro dišem.
139. Dišem ispunjenje.
140. Dišem ravnomjerno i duboko.
141. Svjesno dišem.
142. Dišem sa drvećem.
143. Udišem otpuštajući ono što mi ne služi.
144. Dišem rastvarajući svoje misli.
145. Dišem dok se sjedinjujem sa sadašnjim trenutkom.
146. Dišem i osjećam da sve radi za mene.

Jednom kada saznate i osjetite kako vaše misli i osjećaji mogu utjecati na vas i vaš život, neka vas najbolje namjere vode svaki dan, neka vaše srce postane vaš kompas. Ubuntu”.

Tekst i izvedba meditacije: Klaudia Pingot

Muzika: Mariusz Maciej Drozdowski

14 x udvostručeno:
“Plivam sve dublje i dublje”.
“Moje misli utiču na ono što je bilo i šta će biti”.

146-14 = 132

“Jesam”.
“Živim”.
“Prihvatam”.
“Opraštam”.
“Otvaram”.

Ovo su važnije afirmacije jer su i udvostručene: “[…] i osjećam snagu koja teče iz ove riječi”.

132-5 = 127

Više … “Dišem […]”.

Izdanje 25.12.2021. – Primijetio sam i dodao izostavljenu afirmaciju: “0. Plivam dalje i dublje”. Također se nalazi među 107 afirmacija. Imamo ukupno 234 lijepe afirmacije.

Izdanje 26.12.2021. – U Google prijevodima od 24.12.2021. zamijenio sam: “2 6. Živ sam”. do “26. Živ”.

432 Hz najbolja meditacija za početak dana. Zahvalnost, moć namjere i vibracija.

Slušajte 107 afirmacija dnevno. Privucite ljubav, obilje i izgradite samopoštovanje.

“5. Otpuštam napetost u cijelom tijelu. Tijelo otpušta napetost.
4. Oslobađam svoj um od misli. Um je oslobođen misli.
3. Dozvoljavam sebe da prepustim kontroli.
2. Ujedinjujem se sa sadašnjim trenutkom.
1. Predajem se svom višem “ja”, mudrosti svog srca i snazi ​​svog uma.

6. Plivam sve dalje i dublje.
7. Dozvoljavam sebi da osjetim energiju koja me ispunjava i okružuje.
8. Moj dah postaje energija.
9. Energija je toplina koju osjećam u svojim grudima.
10. Moje misli su energija.
11. Moje misli postaju poput leptira koji lete okolo.
12. Daju mi ​​radost i olakšanje.
13. Olakšanje ispunjava moje tijelo, a sva stvarnost oko mene njiše se poput mirnih valova okeana.
14. Otvaram svoje srce životu, otvaram svoje srce sebi.
15. Otvaram svoje srce za dobro i ljepotu.
16. Dozvoljavam da ljepota i dobrota teku do mene.
17. Osjećam ih kao energiju.
18. Predajem se onome što dolazi, vjerujući da će mi ono što dolazi poslužiti.
19. Živim ovaj trenutak – sada.
20. Pustim ono što mi ne služi.
21. Znam da me svako iskustvo izgrađuje i obogaćuje moju priču.
22. Oslobađam se ljutnje, krivice i straha.
23. Otpustio sam ljubomoru i žaljenje.
24. Svakim svjesnim dahom otpuštam ono što je bilo teret.
25. Odbacujem nepotreban teret misli i emocija.
26. Moje misli oslobađaju napetost i glava mi je lagana i prijatna.
27. Nijedna emocija me više ne drži.
28. Osjećam slobodu.
29. Osjećam nesputanu radost kada gledam drveće i horizonte.
30. Osjećam se svježe kada sam svjestan zraka koji okružuje moje tijelo.
31. Osjećam se u harmoniji kada dišem svjesno i pravilno.
32. Svaki trenutak je važan u mom životu.
33. Osjećam se zahvalno što sam ovdje i što sam ono što jesam.
34. U meni postoji neograničena moć da kreiram sebe i svoju istoriju.
35. Mudro biram, a moj najbolji savjetnik je mir.
36. Danas se potpuno otvaram ljubavi, obilju i zdravom samopoštovanju.
37. Pusti me da osjetim.
38. Otvoren sam za ljubav.
39. Ljubav je energija koju pozivam i sa kojom rezonujem.
40. Unosim svijest u svoje srce i primam svijet svojim srcem.
41. Osjećam kako je dobro gledati na život srcem.
42. Dozvoljavam svom srcu da ispuni ljubav cijelog univerzuma.
43. Osjećam kako ljubav ispunjava moje srce, tijelo, um i sav prostor oko mene.
44. Ljubav me okružuje.
45. Postajem ljubav.
46. Svaka ćelija u mom tijelu vibrira frekvencijom ljubavi.
47. Gdje god da sam, dajem i privlačim ljubav.
48. Zaslužujem bezuslovnu ljubav.
49. Mogu voljeti bezuslovno – i sebe.
50. Otpuštam žaljenje i očekivanje.
51. Fokusiran sam na bliskost i povjerenje.
52. Mogu vjerovati i mogu postaviti ograničenja u isto vrijeme.
53. Mogu sebi dati punu ljubav i u isto vrijeme nikada ne dozvoliti da budem povrijeđen.
54. Oslobađam se straha od zla, jer ljubav koju imam u sebi će pobijediti svaki strah.
55. Više se ničega ne bojim, jer znam kolika je moć u meni.
56. Zadovoljan sam onim što jeste.
57. Želim da postojim svom snagom s ljubavlju u srcu.
58. Tako da ću od danas postojati svom snagom, ljubavlju u srcu.
59. Moja namjera je da osjećam ljubav svaki dan – za cijeli život, sebe i druge.
60. Moja namjera je da budem sa osobom koja je dostojna mene i koje sam ja dostojan.
61. Ljubav je moćna sila koju zaslužujem i koju postajem.

62. Otvaram se obilju.
63. Obilje je energija koju pozivam i sa kojom rezonujem.
64. Oslobodio sam se straha od novca i našao sam sebe na sigurnom.
65. Spreman sam davati i uzimati jer znam da je bogatstvo kretanje i protok. 66. Osjećam ogromnu vrijednost svog postojanja, a moje postojanje vrijedi sav novac.
67. Imam mnogo talenata u sebi, a moje vještine mogu poslužiti drugima.
68. Otvoren sam za nepoznato i istovremeno se osjećam sigurno.
69. Otpuštam negativna uvjerenja o sebi i novcu.
70. Sva materijalna dobra su energija koju mogu crpiti iz neograničenog izvora.
71. Zaslužujem obilje i obilje koje mi služi i omogućava mi da činim više dobra i za druge.
72. Novac i materijalna dobra su energija, kao i ljubav i zahvalnost.
73. Otvarajući se bogatstvu, još uvijek mogu živjeti u skladu sa svojim vrijednostima.
74. Obilje u mom životu je moja namjera.
75. Moja namjera je da osjetim puni protok energije svaki dan.

76. Otvaram se da osjetim svoju punu vrijednost.
77. Vrijednost mog postojanja je neupitna.
78. Grlim svoje unutrašnje dijete koje zaslužuje ljubav i dobrotu.
79. Šaljem ljubav na dan mog rođenja.
80. Moje postojanje je svjetlost, božanska vibracija ljubavi i kreacije.
81. Dozvoljavam sebi da odustanem od svih ograničavajućih i loših misli o sebi jer one nisu moje.
82. Ispunjena sam osjećajem da sam jedno sa svijetom i jedno sa svjetlom.
83. Znam da postoji unutrašnja mudrost u meni koja dolazi do izražaja kada se osjećam u miru.
84. Osjećam da mi je svemir naklonjen i da mi služi.
85. Imam pravo na sreću i radost, pa biram radost i sreću.
86. Mogu biti dobar prema sebi.
87. Mogu oprostiti sebi.
88. Opraštam sebi ono što moram sebi oprostiti.
89. Opraštam drugima ono što moram da oprostim drugima, jer želim da idem kroz život sa osjećajem lakoće i poniznosti.
90. Dajem sebi razumijevanje.
91. Šaljem ljubav i zahvalnost cijelom svom postojanju – svojoj prošlosti i budućnosti, prije mog rođenja i nakon moje smrti.
92. Pretpostavljam da će moja svijest, duša, moje više “ja” voditi moj život na pravi način kada budem vjerovao u svoju bezgraničnu vrijednost, kada osjetim svjetlost u sebi.
93. Danas postajem jedno sa Univerzumom.
94. Prepuštam se višem “ja” koje će me mudro voditi kroz život i sljedeći dan.
95. Svjestan sam da moje misli vode moj život, pa neka moje misli postanu dobre i povoljne – sada i zauvijek.
96. Fokusiram se na ono što je važno, a šta dobro.
97. Svoju budućnost stvaram kroz svoju maštu i vizije.
98. Neka moj život inspiriše druge
99. Dozvoljavam da me privuku najbolji.
100. Moja namjera je da me najbolje privuče.
101. Zato se predajem svim lijepim stvarima koje mi se nađu i vjerujem u nepoznato.
102. Povezujem se s neograničenim izvan vremena i prostora.
103. Povezujem se sa božanskom energijom, sa svetlošću, sa kvantom – poljem neograničenih mogućnosti.
104. Odvajam vrijeme da sve ove riječi, osjećaji i vibracije uđu u moj um, tijelo, srce i životni prostor.
105. Uzimam vremena da to osjetim.
106. Nestaju misli i riječi – ostaju samo energija i muzika.
107. Utonem u njih.

Jednom kada saznate i osjetite kako vaše misli i osjećaji mogu utjecati na vas i vaš život, neka vas vaše najbolje namjere vode svaki dan.
Neka vas emocije i događaji ne odbace s pravog puta.
Neka vas srce postani Tvoj kompas.
Jesam jer ti jesi.
Bicu s tobom uvijek i do kraja, ako zelis.

Slušajte 107 afirmacija dnevno. Privucite ljubav, obilje i izgradite samopoštovanje.

Meditacija traje 35 minuta. Svaki dan kada odete na spavanje ili se probudite, vaš mozak radi na frekvencijama theta talasa. Theta su talasi takozvanog “programiranja uma”. Metaforički – vaš um u ovom stanju je poput kasetofona koji snima ono što teče u vašu podsvijest. Na taj način budite ono najbolje u sebi. Slušajte ovaj snimak svaki dan kako biste otključali svoj potencijal za ljubav, obilje, mir, kreativnost i samopoštovanje. Prvi dio meditacije je da dovedete svoj um u duboko stanje opuštenosti, zatim ćete čuti afirmacije o ispunjenju, otpuštanju nepotrebnog, ljubavi, obilju i samopoštovanju. “
Klaudia Pingot

12R.tv / DE?? EN?? ES?? FR?? IT?? NL?? PL?? PT?? SE??

AL?? AZ?? BA?? BD?? BG?? BY?? CN?? CZ?? DK?? EE?? EG?? FI?? GE?? GR?? HK?? HR?? HU?? ID?? IE?? IL?? IN?? IR?? IS?? JP?? KE?? KR?? KZ?? LT?? LV?? MK?? MT?? MM?? MY?? NO?? PH?? PK?? RO?? RS?? RU?? SA??SI?? SK?? TH?? TR?? TW?? TZ?? UA?? VN??

Više: https://12r.tv/klaudia/