AZ

? Sevinc, xoşbəxtlik, sağlamlıq: 1. Daxili rahatlıq. 2. Başqalarına kömək etməkdən və onlara dəstək olmaqdan məmnunluq əldə etmək. Əlaqələr. 12R.tv❌✅ Sizə də, özümə də, başqalarına da arzu edirəm ki, gələn ilin sonunda hər birimiz “2022-ci il həyatımın ən gözəl ili oldu ??” deyə bilək. Marcin Ellwart

Xoşbəxtlik

Xoşbəxtlik — həyatdan sondərəcə məmnunluq, dərin razılıq və sevinc hissi.[1]

Wikipedia.org:

https://az.m.wikipedia.org/wiki/Xo%C5%9Fb%C9%99xtlik

Sağlamlıq

canlı varlığın funksional və ya metabolik səmərəlilik səviyyəsi

Sağlamlıq — istənilən canlı orqanizmin bədən üzvlərinin hamısının öz funksiyasını tam yerinə yetirdiyi hal; istənilən ağrının və xəstəliyin olmadığı vəziyyəti. Sağlamlıq insanın təkcə xəstə olmaması ilə ölçülmür, həm də onun fiziki, psixoloji və sosial rifahının öz qaydasında olması ilə müəyyən olunur.

Sağlamlığı öyrənən elmlərə dietologiya, farmakologiya, biologiya, epidomologiya, psixologiya, psixatriya, tibbi sosilogiya, gigiena, defektologiya və d. aiddir.

https://az.m.wikipedia.org/wiki/Sa%C4%9Flaml%C4%B1q

Maslov teoremi

Maslov nəzəriyyəsi və yaxud Maslovun ehtiyac iyerarxiyası, 1943-cü ildə nəşr olunan bir araşdırmada Amerikalı psixoloq Abraham Maslov tərəfindən təqdim edilmiş və daha sonra inkişaf etdirilmiş insan psixologiyası nəzəriyyəsidir.

Maslov tələbləri aşağıdakı kimidir.

  1. Fizioloji tələblər (tənəffüs, qida, su, seksuallıq, yuxu, sağlam maddələr mübadiləsi, ifrazat)
  2. Təhlükəsizlik tələbi (bədən, iş, qaynaq, əhlaq, ailə, sağlamlıq və əmlak təhlükəsizliyi)
  3. Mənsubluğa, sevgi, sevgiyə ehtiyac (dostluq, ailə, cinsi yaxınlıq)
  4. Ləyaqətə ehtiyac (özünə hörmət, özünə inam, uğur, başqalarına hörmət, başqaları tərəfindən hörmət)
  5. Özünü dərk etmə ehtiyacı (fəzilətli, yaradıcı, səmimi, problem həll edən, qərəzsiz, həqiqəti qəbul edən)

https://az.m.wikipedia.org/wiki/Maslov_teoremi

Azərbaycan dili

Azərbaycan Respublikasının və Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasının rəsmi dövlət dili

Azərbaycan dili— Azərbaycan Respublikasının və Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasının rəsmi dövlət dilidir. Altay dilləri ailəsinin türk dilləri şöbəsinin Oğuz sinfinin Qərb qrupuna daxildir.

Azərbaycan dilindən Azərbaycan, İran, İraq, Gürcüstan, Rusiya, Türkiyə, Ukrayna, Suriya, Əfqanıstan ərazisində istifadə olunur.

Azərbaycan Respublikası ərazisində bu dilin cüzi fərqlənən 4 dialekti vardır:

  1. Şərq dialekti — Quba, Şamaxı, Bakı, Muğan və Lənkəran dialektləri
  2. Qərb dialekti — Qarabağ və Qarabağətrafı rayonların dialektləri
  3. Şimal dialekti — Şəki və Zaqatala-Qax dialektləri
  4. Cənub dialekti — Naxçıvan, Ordubad, İrəvan dialektləri

Azərbaycan dili geneoloji bölgüyə əsasən türk dillərinə mənsubdur. Başqa dil qruplarında olduğu kimi, bu qrupa daxil edilən dillər də bir-birinə leksik, morfoloji və sintaktik cəhətdən çox yaxındır. Dialektlər bir-birindən fonetik xüsusiyyətlərinə görə fərqlənirlər.

https://az.m.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_dili


22-02-2022 22:22 stArt 1, 2, 3, 4, Progress; 2, 22, 222, 2222 … simmetriya; 22.❤2.2❤22

1. İntellektual inkişaf. 2. Mənəvi inkişaf. İstirahət, ən yaxşı meditasiyalar, təsdiqlər, xoş niyyətlər, öz-özünə təkliflər, musiqi terapiyası.

YouTube kanalı – Klaudia Pingot SpecBabka:

https://m.youtube.com/channel/UCTQoTy2IzS-NgX1yysc17YQ

Facebook:

https://m.facebook.com/SpecBabka/

127 güc təsdiqi, 432 Hz. Hər gün qulaq asın. Hər gün daha çox sehr.

“0. Mən daha da dərinə üzürəm.

1. Düşüncələrim nə olub, nə də olacaq.
2. Mən.
3. Mən bu sözdən axan gücü hiss edirəm və hiss edirəm.
4. Mən burada və indiyəm.
5. Mən kainatın bir parçasıyam.
6. Mən bədəndə ruh, ruhda bədənəm.
7. Mən enerji və maddənin birləşməsiyəm.
8. Mən bura təsadüfən gəlməmişəm.
9. Mən bir səbəbə görə buradayam.
10. Mən təcrübələrimin hikmətiyəm.
11. Mən hisslərimin və düşüncələrimin potensialıyam.
12. Mən öz seçimlərimin nəticəsiyəm.
13. Mən qeyri-kamilliyimdə mükəmmələm.
14. Mən özümə dəyər verirəm.
15. Mən buradayam və hələ də varam.
16. Heç nəyim olmayanda belə varam.
17. Heç kim mənə fikir vermədikdə belə belə oluram.
18. Mən qaranlıqda işıqam.
19. Mən sükutun nəfəsiyəm.
20. Mən həyatımın yaradıcısıyam.
21. Mənəm və bunu ürəyimdə hiss edirəm.
22. Mən ona görə ki, Sənsən.
23. Sən ona görəsən ki, mən varam.
24. Mən daha uzağa və daha dərinə üzürəm.
25. Düşüncələrim nə olub, nə də olacaq.
26. Mən sağam
27. Mən yaşayıram və bu sözdən axan gücü hiss edirəm.
28. Bu həyatın mənim başıma gəldiyini bildiyim üçün yaşayıram.
29. Mən sağam və bu, ən böyük hədiyyədir.
30. Mən yaşayıram və bunun sayəsində sevgini yaşaya bilirəm.
31. Mən yaşayıram və buna görə də səhvlərimdən dərs ala bilərəm.
32. Mən sağam və hər gün yenidən başlaya bilərəm.
33. Mən sağam və bu həyatda dayanmağa haqqım var.
34. Mən yeni təcrübələr qazanmaq üçün yaşayıram.
35. Mən özümü inkişaf etdirmək və tanımaq üçün yaşayıram.
36. Mən nümunə götürmək üçün yaşayıram.
37. Mən sevinc və minnətdarlığı yaşamaq üçün yaşayıram.
38. Mən bu həyatı cəsarətlə və maraqla keçərək yaşayıram.
39. Mən bunu ürəyimdə yaşayıram və hiss edirəm.
40. Bu mənim həyatım və vaxtımdır.
41. Bu mənim yolum və macəramdır.
42. Mən ona görə yaşayıram ki, həyat yaşamağa dəyər.
43. Mən daha uzağa və daha dərinə üzürəm.
44. Düşüncələrim nə olub, nə də olacaq.
45. Qəbul edirəm.
46. Mən bu sözün gücünü qəbul edir və hiss edirəm.
47. Qəbul edirəm, əzab-əziyyəti anlayışa çevirmək.
48. Mən reallığı olduğu kimi qəbul edirəm.
49. Mən özümü olduğum kimi qəbul edirəm.
50. Mən işıqlarımı və kölgələrimi qəbul edirəm.
51. Mən özümü olduğum yerdə qəbul edirəm.
52. Baş verənləri və başıma gələnləri qəbul edirəm.
53. Mən öz səhvlərimi və uğursuzluqlarımı qəbul edirəm.
54. Mən insanları və onların müxtəlifliyini qəbul edirəm.
55. Mən həyatın mürəkkəbliyini qəbul edirəm
56. Qəzəbimi və acizliyimi qəbul edirəm.
57. Keçmişimi qəbul edirəm.
58. Mən bunu qəbul edirəm və ürəyimdə hiss edirəm.
59. Qəbul edirəm ki, hər şey mənim istədiyim kimi deyil.
60. Etirazı qəbulla əvəz edirəm.
61. Qəbul edəndə bədənim rahatlaşır və sağalır.
62. Qəbul məni və dünyanı əhatə edir.
63. Mən daha uzağa və daha dərinə üzürəm.
64. Düşüncələrim nə olub, nə də olacaq.
65. Mən bağışlayıram.
66. Mən o sözün gücünü bağışlayıram və hiss edirəm.
67. Mən yükü buraxdığım üçün bağışlayıram.
68. Səhvlər üçün özümü bağışlayıram.
69. Mən dünyanın ədalətsizliyini bağışlayıram.
70. Bəzən uğursuzluğa düçar olduğum üçün özümü bağışlayıram.
71. Mənə əziyyət verənləri bağışlayıram.
72. Mən bağışlayıram və rəhm edirəm.
73. Bağışladığım zaman bədənim yüngülləşər, ürəyim azad olar.
74. Mən özümü və dünyanı bağışlama və şəfqətlə qucaqlayıram.
75. Mən daha uzağa və daha dərinə üzürəm.
76. Düşüncələrim nə olub, nə də olacaq.
77. Mənim özüm olmaq hüququm var.
78. “Yox” deməyə haqqım var
79. “Mən istəyirəm” demək qabiliyyətim var
80. Başımın üstündə səma var.
81. Ayağımın altında torpaq var
82. Ətrafımda təbiət var.
83. Özüm var
84. Mənim döyünən ürəyim var.
85. İçimdə və ətrafımda sevgi var
86. Mən nəyin vacib olduğunu bilirəm.
87. Mənə həyat verən nəfəsim var.
88. Səyahət olan həyatım var.
89. Sevinc hiss edəcək qədərim var
90. Minnətdar olmaq üçün kifayət qədər var.
91. Özümü çox şeyə sahib olduğumu hiss edəndə bədənim bərkiyir və ürəyim rahatlaşır.
92. Mən getdikcə daha da uzağam.
93. Düşüncələrim nə olub, nə də olacaq.
94. Mənə xidmət etməyən şeyləri buraxmağa icazə verirəm.
95. Özümə lazım olanı yaşamağa icazə verirəm.
96. İçimdəki işığı hiss etməyə icazə verirəm.
97. Mən özüm olmağa icazə verirəm.
98. Özümə istirahət etməyə icazə verirəm.
99. Mən intuisiyamın məni dəstəkləməsinə icazə verirəm.
100. Keçmişimin Mənə Təcrübələrin Hikmətini Verməsinə icazə verirəm.
101. Gələcəyimin məni ən yaxşıya aparmasına icazə verirəm.
102. Mən burada və indinin güc anı olmasına icazə verirəm.
103. Əhəmiyyətli olanla məşğul olanda bədənim mənə qanad verir və ürəyim ritmik döyünür.
104. Mən daha uzağa və daha dərinə üzürəm.
105. Düşüncələrim nə olub, nə də olacaq.
106. Mən açıram.
107. Mən özümü açıram və bu sözdən axan gücü hiss edirəm.
108. Mən sevgiyə açığım.
109. Mən yaxşılığa açığım.
110. Mən bilinməyənə açılıram.
111. Mən öz potensialımı açıram.
112. Mən insanlara açıqam.
113. Mən özümü açıram.
114. Yeni günün gətirdiyi hər şeyə açığım.
115. Mən çətin təcrübələrdən fürsətlərə və dərslərə açığım.
116. Mən bolluğa və bolluğa açığım.
117. Dəyişikliyə açığım.
118. Fikrimi açanda bədənim güclü, ürəyim cəsarətli olur.
119. Mən daha uzağa və daha dərinə üzürəm.
120. Düşüncələrim nə olub, nə də olacaq.
121. Mən özümdə və bütün enerji mərkəzlərində enerjini balanslaşdırıram.
122. Özümü təhlükəsiz hiss etmək üçün kök çakramı tarazlayıram.
123. Mən incəlik hiss etmək üçün sakral çakranı tarazlayıram.
124. Mən agentlik hiss etmək üçün günəş pleksus çakramı tarazlayıram.
125. Mən ürək çakramı sevgiyə tarazlaşdırıram.
126. Mən həqiqətimi yaşamaq üçün boğaz çakramı tarazlayıram.
127. Xəbərdar olmaq üçün üçüncü göz çakrasını tarazlayıram.
128. Mən yüksək mənliyimlə əlaqə yaratmaq üçün tac çakrasını açıram.
129. Enerjimi tarazlaşdırdığım zaman bədənim sağalır və ürəyim sevgi ilə dolur.
130. Mən getdikcə daha da uzağam.
131. Mənim düşüncələrim nə olub, nə də olacaq.
132. Mən nəfəs alıram və ondan axan gücü hiss edirəm.
133. Mən sərbəst nəfəs alıram
134. Nəfəs alıram, çünki yaşayıram.
135. Özümə həyat vermək üçün nəfəs alıram.
136. Mən sevgi ilə nəfəs alıram.
137. Mən şəfqətlə nəfəs alıram.
138. Mən yaxşı nəfəs alıram.
139. Mən tam nəfəs alıram.
140. Mən sabit və dərindən nəfəs alıram.
141. Mən şüurlu nəfəs alıram
142. Mən ağaclarla nəfəs alıram.
143. Mənə xidmət etməyən şeyləri buraxaraq nəfəs alıram.
144. Düşüncələrimi həll edərək nəfəs alıram.
145. Mən indiki anla birləşərək nəfəs alıram.
146. Nəfəs alıram və hiss edirəm ki, hər şey mənim üçün işləyir.

Düşüncələrinizin və hisslərinizin özünüzə və həyatınıza necə təsir edə biləcəyini bildikdən və hiss etdikdən sonra, qoy ən yaxşı niyyətlər sizə hər gün rəhbərlik etsin, ürəyiniz sizin kompasınıza çevrilsin. Ubuntu “.

Meditasiya mətni və performansı: Klaudia Pinqot

Musiqi: Mariusz Maciej Drozdowski

14 dəfə ikiqat artdı:
“Mən getdikcə daha dərinə üzürəm”.
“Fikirlərim nə olub, nə də olacaq”.

146-14 = 132

“Mən”.
“Mən yaşayıram”.
“Qəbul edirəm”.
“Bağışlayıram”.
“Açıram”.

Bunlar daha vacib təsdiqdir, çünki onlar da ikiqatdır: “[…] və mən bu sözdən axan gücü hiss edirəm”.

132-5 = 127

Daha çox … “Mən nəfəs alıram […]”.

Buraxılış 12/25/2021 – Mən buraxılmış təsdiqi fərq etdim və əlavə etdim: “0. Mən daha da dərinə üzürəm”. 107 təsdiq arasında da rast gəlinir. Cəmi 234 gözəl təsdiqimiz var.

Buraxılış 12/26/2021 – 24/12/2021 tarixli Google tərcümələrində mən əvəz etdim: “2 6. Mən sağam”. “26. Canlı”ya.

432 Hz günə başlamaq üçün ən yaxşı meditasiya. Minnətdarlıq, niyyət gücü və vibrasiya.

Gündəlik 107 təsdiqi dinləyin. Sevgini, bolluğu cəlb edin və özünə hörmət edin.

“5. Bütün bədənimdəki gərginliyi buraxıram. Bədən gərginliyi buraxır.
4. Fikrimi düşüncələrdən azad edirəm. Ağıl düşüncələrdən azad olur.
3. İcazə verirəm. özümü idarə etməkdən azad edirəm.
2. Mən indiki anda birləşirəm.
1. Ürəyimin hikməti və ağlımın gücü olan ali “mən”imə təslim oluram.

6. Mən daha uzağa və daha dərinə üzürəm.
7. Məni dolduran və məni əhatə edən enerjini hiss etməyə icazə verirəm.
8. Nəfəsim enerjiyə çevrilir
9. Enerji sinəmdə hiss etdiyim istilikdir.
10. Düşüncələrim enerjidir.
11. Düşüncələrim ətrafda uçan kəpənəklər kimi olur.
12. Onlar mənə sevinc və rahatlıq verir.
13. Bədənimi relyef doldurur və ətrafımdakı bütün reallıq okeanın sakit dalğaları kimi yellənir.
14. Ürəyimi həyata açıram, ürəyimi özümə açıram.
15. Mən ürəyimi yaxşılığa və gözəlliyə açıram.
16. Gözəlliyin və yaxşılığın mənə axmasına icazə verirəm.
17. Mən onları enerji kimi hiss edirəm.
18. Gələnin mənə xidmət edəcəyinə inanaraq, gələnə təslim oluram.
19. Mən bu anı yaşayıram – indi.
20. Mənə xidmət etməyən şeyləri buraxıram.
21. Bilirəm ki, hər təcrübə məni gücləndirir və hekayəmi zənginləşdirir.
22. Mən özümü qəzəbdən, günahdan və qorxudan azad edirəm.
23. Qısqanclığı və peşmanlığı buraxdım.
24. Hər şüurlu nəfəsimdə yükü buraxdım.
25. Düşüncə və emosiyaların lazımsız yükünü atıram.
26. Düşüncələrim gərginliyi buraxdı və başım yüngül və xoş hiss edir.
27. Artıq heç bir emosiya məni tutmur.
28. Özümü azadlıq hiss edirəm.
29. Ağaclara və üfüqlərə baxanda sərhədsiz sevinc hiss edirəm.
30. Bədənimi əhatə edən havanın fərqində olanda özümü təravətli hiss edirəm.
31. Şüurlu və nizamlı nəfəs alanda özümü harmoniya hiss edirəm.
32. Həyatımda hər an önəmlidir.
33. Burada olduğum və olduğum kimi olduğum üçün minnətdaram.
34. Özümü və tariximi yaratmaq üçün içimdə qeyri-məhdud güc var.
35. Mən müdrikliklə seçim edirəm və ən yaxşı məsləhətçim sülhdür.
36. Bu gün mən özümü tam sevgiyə, bolluğa və sağlam özünə hörmətə açıram.
37. Qoy bunu hiss edim.
38. Mən sevgiyə açığım.
39. Sevgi mənim dəvət etdiyim və rezonans doğurduğum enerjidir.
40. Qəlbimə şüur ​​gətirirəm və dünyanı ürəyimlə qəbul edirəm.
41. Həyata ürəyimlə baxmağın nə qədər gözəl olduğunu hiss edirəm.
42. Ürəyimin bütün kainatın sevgisini doldurmasına icazə verirəm.
43. Ürəyimi, bədənimi, ağlımı və ətrafımdakı bütün məkanı dolduran sevgini hiss edirəm.
44. Sevgi məni əhatə edir.
45. Mən eşq oluram.
46. Bədənimdəki hər hüceyrə sevgi tezliyi ilə titrəyir.
47. Harada oluramsa olsun, mən sevgi verirəm və cəlb edirəm.
48. Mən qeyd-şərtsiz sevgiyə layiqəm.
49. Mən qeyd-şərtsiz sevə bilərəm – özümü də.
50. Təəssüf və gözləntiləri buraxıram.
51. Mən yaxınlığa və etibara fokuslanmışam.
52. Mən güvənə bilərəm və eyni zamanda məhdudiyyətlər qoya bilərəm.
53. Mən özümə tam sevgi verə bilərəm və eyni zamanda heç vaxt özümü incitməyə icazə vermirəm.
54. Mən zərər qorxusundan azad edirəm, çünki içimdəki sevgi hər qorxuya qalib gələcək.
55. Mən artıq heç nədən qorxmuram, çünki məndə nə qədər güc olduğunu bilirəm.
56. Mən olandan razıyam
57. Ürəyimdə sevgi ilə bütün gücümlə var olmaq istəyirəm.
58. Deməli, bu gündən etibarən bütün gücümlə, ürəyimdəki sevgimlə mövcud olacağam.
59. Məqsədim hər gün sevgi hiss etməkdir – həyat, özüm və başqaları üçün.
60. Niyyətim mənə layiq olan və layiq olduğum insanla birlikdə olmaqdır.
61. Sevgi layiq olduğum və çevrildiyim qüdrətli qüvvədir.

62. Özümü bolluğa açıram.
63. Bolluq dəvət etdiyim və rezonans doğurduğum enerjidir.
64. Mən özümü təhlükəsiz hesab edərək pul üçün qorxumu buraxdım.
65. Sərvətin hərəkət və axın olduğunu bildiyim üçün verməyə və almağa hazıram.66. Mən varlığımın böyük dəyərini hiss edirəm və varlığım bütün pullara dəyər.
67. İçimdə çoxlu istedadlar var və bacarıqlarım başqalarına xidmət edə bilər.
68. Mən bilinməyənə açıqam və eyni zamanda özümü təhlükəsiz hiss edə bilirəm.
69. Mən özüm və pul haqqında mənfi inancları buraxdım.
70. Bütün maddi nemətlər mənim qeyri-məhdud mənbədən çəkə biləcəyim enerjidir.
71. Mən mənə xidmət edən və başqaları üçün də daha çox yaxşılıq etməyə imkan verən bolluğa və bolluğa layiqəm.
72. Pul və maddi nemətlər, sevgi və minnətdarlıq kimi enerjidir.
73. Özümü var-dövlətə açmaqla mən hələ də öz dəyərlərimlə harmoniyada yaşaya bilərəm.
74. Həyatımda bolluq mənim niyyətimdir.
75. Məqsədim hər gün tam enerji axını hiss etməkdir.

76. Tam dəyərimi hiss etmək üçün özümü açıram.
77. Varlığımın dəyəri şübhəsizdir
78. Sevgiyə və yaxşılığa layiq olan içimdəki övladımı qucaqlayıram
79. Doğulduğum günə sevgi göndərirəm
80. Mənim varlığım işıqdır, məhəbbət və yaradılışın ilahi vibrasiyasıdır.
81. Özümlə bağlı bütün məhdudlaşdırıcı və pis düşüncələrdən əl çəkməyə icazə verirəm, çünki onlar mənim deyil.
82. Mən dünya ilə bir, işıqla bir olmaq hissi ilə doludur.
83. Bilirəm ki, içimdə rahatlıq hiss etdiyim zaman önə çıxan daxili bir hikmət var.
84. Mən hiss edirəm ki, kainat mənim üçün əlverişlidir və mənə xidmət edir.
85. Mənim xoşbəxtliyə və sevincə haqqım var, ona görə də sevinc və xoşbəxtliyi seçirəm.
86. Mən özüm üçün yaxşı ola bilərəm.
87. Mən özümü bağışlaya bilirəm.
88. Özümü bağışlamalı olduğum şeyi özümü bağışlayıram.
89. Başqalarını bağışlamalı olduğum şeylərə görə başqalarını bağışlayıram, çünki həyatdan yüngüllük və təvazökarlıq hissi ilə keçmək istəyirəm.
90. Mən özümü başa düşürəm.
91. Mən bütün varlığıma – keçmişimə və gələcəyimə, doğumdan əvvəl və ölümümdən sonra sevgi və minnətdarlığımı göndərirəm.
92. Sərhədsiz dəyərimə güvənəndə, içimdəki işığı hiss edəndə şüurumun, ruhumun, ali “mənim”in həyatımı doğru yola yönəldəcəyini güman edirəm.
93. Bu gün mən Kainatla birləşirəm.
94. Mən özümü həyatda və ertəsi gün mənə müdrikliklə istiqamətləndirəcək ali “mən”ə təslim oluram.
95. Mən bilirəm ki, fikirlərim həyatımı istiqamətləndirir, ona görə də fikirlərim indi və əbədi olaraq yaxşı və əlverişli olsun.
96. Mən nəyin vacib və nəyin yaxşı olduğuna diqqət edirəm.
97. Mən öz gələcəyimi təsəvvürüm və baxışlarım vasitəsilə yaradıram.
98. Qoy mənim həyatım başqalarına ilham versin
99. Özümü ən yaxşısına cəlb etməyə icazə verirəm.
100. Məqsədim məni ən yaxşısının cəlb etməsidir.
101. Beləliklə, mən özümü önümə gələn bütün gözəl şeylərə təslim edirəm və bilinməyənə güvənirəm.
102. Mən zaman və məkanın hüdudsuzluğu ilə əlaqə qururam.
103. Mən ilahi enerji ilə, işıqla, Kvantla – qeyri-məhdud imkanlar sahəsi ilə əlaqə saxlayıram.
104. Bütün bu sözlərin, hisslərin və vibrasiyaların ağlıma, bədənimə, ürəyimə və yaşayış sahəsinə daxil olması üçün vaxt ayırıram.
105. Mən bunu hiss etməyə vaxt ayırıram.
106. Düşüncələr və sözlər yox olur – yalnız enerji və musiqi qalır.
107. Mən onların içinə girirəm.

Düşüncələrinizin və hisslərinizin özünüzə və həyatınıza necə təsir edə biləcəyini bildikdən və hiss etdikdən sonra, hər gün ən yaxşı niyyətlərinizin sizə rəhbərlik etməsinə icazə verin.
Emosiyalar və hadisələr sizi doğru yoldan salmasın.
Ürək verin. Sənin kompasan ol.
Mən ona görə ki, sənsən.
İstəsən həmişə və sona qədər səninləyəm.

Gündəlik 107 təsdiqi dinləyin. Sevgini, bolluğu cəlb edin və özünə hörmət edin

Meditasiya 35 dəqiqə davam edir. Hər gün yuxuya getdiyiniz və ya oyandığınız zaman beyniniz teta dalğa tezliklərində işləyir. Teta “ağıl proqramlaşdırması” adlanan dalğalardır. Metaforik olaraq – bu vəziyyətdə olan ağlınız şüuraltınıza axanları qeyd edən maqnitofon kimidir. Beləliklə, siz özünüzdəki ən yaxşıları oyadırsınız. Sevgi, bolluq, sülh, yaradıcılıq və özünə hörmət potensialınızı açmaq üçün hər gün bu qeydi dinləyin. Meditasiyanın ilk hissəsi zehninizi dərin bir istirahət vəziyyətinə gətirməkdir, sonra yerinə yetirmə, lazımsız şeylərdən, sevgidən, bolluqdan və özünə hörmətlə bağlı təsdiqlər eşidəcəksiniz. “
Klaudia Pinqot

12R.tv / DE?? EN?? ES?? FR?? IT?? NL?? PL?? PT?? SE??

AL?? AZ?? BA?? BD?? BG?? BY?? CN?? CZ?? DK?? EE?? EG?? FI?? GE?? GR?? HK?? HR?? HU?? ID?? IE?? IL?? IN?? IR?? IS?? JP?? KE?? KR?? KZ?? LT?? LV?? MK?? MT?? MM?? MY?? NO?? PH?? PK?? RO?? RS?? RU?? SA??SI?? SK?? TH?? TR?? TW?? TZ?? UA?? VN??

Ətraflı: https://12r.tv/klaudia/